Giờ Chủ nhà Tỷ số Khách
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 10/06/2019
22:30 FK Kom 1 - 0 Lovcen Cetinje
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 03/08/2019
22:30 Buducnost VS Rudar
22:30 Grbalj VS Iskra Danilo
22:30 FK Kom VS Zeta
23:30 OFK Petrovac VS M. Ljeskopolje
23:30 Grbalj VS Iskra Danilo
23:30 OFK Titograd VS Sutjeska
23:30 FK Kom VS Zeta
23:30 Buducnost VS Rudar
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 10/08/2019
22:30 M. Ljeskopolje VS Buducnost
22:30 Zeta VS Sutjeska
22:30 Rudar VS Grbalj
22:30 Iskra Danilo VS OFK Titograd
22:30 FK Kom VS OFK Petrovac
23:30 M. Ljeskopolje VS Buducnost
23:30 Zeta VS Sutjeska
23:30 Rudar VS Grbalj
23:30 Iskra Danilo VS OFK Titograd
23:30 FK Kom VS OFK Petrovac
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 14/08/2019
22:30 Grbalj VS M. Ljeskopolje
23:30 OFK Titograd VS Rudar
23:30 Grbalj VS M. Ljeskopolje
23:30 Sutjeska VS Iskra Danilo
23:30 OFK Petrovac VS Zeta
23:30 Buducnost VS FK Kom
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 15/08/2019
00:00 Buducnost VS FK Kom
00:30 OFK Petrovac VS Zeta
01:30 OFK Titograd VS Rudar
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 18/08/2019
22:00 FK Kom VS Grbalj
22:00 Zeta VS Iskra Danilo
22:00 Rudar VS Sutjeska
22:00 M. Ljeskopolje VS OFK Titograd
23:00 OFK Petrovac VS Buducnost
23:00 Zeta VS Iskra Danilo
23:00 Rudar VS Sutjeska
23:00 M. Ljeskopolje VS OFK Titograd
23:00 FK Kom VS Grbalj
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 19/08/2019
00:30 OFK Petrovac VS Buducnost
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 24/08/2019
22:00 OFK Titograd VS FK Kom
22:00 Grbalj VS OFK Petrovac
22:00 Sutjeska VS M. Ljeskopolje
22:00 Iskra Danilo VS Rudar
22:00 Buducnost VS Zeta
23:00 OFK Titograd VS FK Kom
23:00 Grbalj VS OFK Petrovac
23:00 Sutjeska VS M. Ljeskopolje
23:00 Iskra Danilo VS Rudar
23:00 Buducnost VS Zeta
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 26/08/2019
00:00 Buducnost VS Zeta
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 31/08/2019
21:00 M. Ljeskopolje VS Iskra Danilo
21:00 FK Kom VS Sutjeska
21:00 OFK Petrovac VS OFK Titograd
21:00 Zeta VS Rudar
21:00 Buducnost VS Grbalj
21:30 Buducnost VS Grbalj
21:30 FK Kom VS Sutjeska
21:30 Zeta VS Rudar
22:00 M. Ljeskopolje VS Iskra Danilo
22:00 FK Kom VS Sutjeska
22:00 OFK Petrovac VS OFK Titograd
22:00 Zeta VS Rudar
22:00 Buducnost VS Grbalj
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 14/09/2019
20:30 Rudar VS M. Ljeskopolje
20:30 Iskra Danilo VS FK Kom
20:30 Sutjeska VS OFK Petrovac
20:30 OFK Titograd VS Buducnost
20:30 Grbalj VS Zeta
21:30 Rudar VS M. Ljeskopolje
21:30 Iskra Danilo VS FK Kom
21:30 Sutjeska VS OFK Petrovac
21:30 OFK Titograd VS Buducnost
21:30 Grbalj VS Zeta
22:59 Iskra Danilo VS FK Kom
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 18/09/2019
20:00 Zeta VS M. Ljeskopolje
20:00 Grbalj 0 - 2 OFK Titograd
20:00 OFK Petrovac 0 - 1 Iskra Danilo
20:00 FK Kom 5 - 0 Rudar
20:00 Buducnost VS Sutjeska
21:00 Zeta VS M. Ljeskopolje
21:00 Grbalj 0 - 2 OFK Titograd
21:00 OFK Petrovac 0 - 1 Iskra Danilo
21:00 FK Kom 5 - 0 Rudar
21:00 Buducnost VS Sutjeska
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 22/09/2019
20:00 Rudar VS OFK Petrovac
20:00 M. Ljeskopolje VS FK Kom
20:00 Iskra Danilo VS Buducnost
21:00 Rudar VS OFK Petrovac
21:00 M. Ljeskopolje VS FK Kom
21:00 Sutjeska VS Grbalj
21:00 OFK Titograd VS Zeta
21:00 Iskra Danilo VS Buducnost
23:00 OFK Titograd VS Zeta
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 28/09/2019
20:00 Rudar VS Buducnost
20:00 Iskra Danilo VS Grbalj
20:00 Sutjeska VS OFK Titograd
20:00 M. Ljeskopolje VS OFK Petrovac
20:00 Zeta VS FK Kom
21:00 Rudar VS Buducnost
21:00 Iskra Danilo VS Grbalj
21:00 Sutjeska VS OFK Titograd
21:00 M. Ljeskopolje VS OFK Petrovac
21:00 Zeta VS FK Kom
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 05/10/2019
19:30 OFK Petrovac VS FK Kom
19:30 Buducnost VS M. Ljeskopolje
19:30 Sutjeska VS Zeta
19:30 OFK Titograd VS Iskra Danilo
19:30 Grbalj VS Rudar
20:30 OFK Petrovac VS FK Kom
20:30 Grbalj VS Rudar
20:30 Buducnost VS M. Ljeskopolje
20:30 Sutjeska VS Zeta
20:30 OFK Titograd VS Iskra Danilo
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 06/10/2019
19:00 OFK Titograd VS Iskra Danilo
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 19/10/2019
18:30 Zeta VS OFK Petrovac
18:30 FK Kom VS Buducnost
18:30 Rudar VS OFK Titograd
19:30 Iskra Danilo VS Sutjeska
19:30 FK Kom VS Buducnost
19:30 Rudar VS OFK Titograd
19:30 M. Ljeskopolje VS Grbalj
19:30 Zeta VS OFK Petrovac
22:00 M. Ljeskopolje VS Grbalj
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 26/10/2019
18:30 Iskra Danilo VS Zeta
18:30 Buducnost VS OFK Petrovac
18:30 Sutjeska VS Rudar
18:30 OFK Titograd VS FK Podgorica
18:30 Grbalj VS FK Kom
19:30 Iskra Danilo VS Zeta
19:30 Buducnost VS OFK Petrovac
19:30 Sutjeska VS Rudar
19:30 OFK Titograd VS M. Ljeskopolje
19:30 Grbalj VS FK Kom
19:30 OFK Titograd VS FK Podgorica
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 02/11/2019
19:30 M. Ljeskopolje VS Sutjeska
19:30 Rudar VS Iskra Danilo
19:30 OFK Petrovac VS Grbalj
19:30 Zeta VS Buducnost
19:30 FK Kom VS OFK Titograd
19:30 FK Podgorica VS Sutjeska
21:30 FK Podgorica VS Sutjeska
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 09/11/2019
19:00 OFK Titograd VS OFK Petrovac
19:00 Grbalj VS Buducnost
19:00 Sutjeska VS FK Kom
19:00 Rudar VS Zeta
19:00 Iskra Danilo VS M. Ljeskopolje
19:00 Iskra Danilo VS FK Podgorica
21:00 OFK Titograd VS OFK Petrovac
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 10/11/2019
19:00 Sutjeska VS FK Kom
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 23/11/2019
19:00 Zeta VS Grbalj
19:00 Buducnost VS OFK Titograd
19:00 OFK Petrovac VS Sutjeska
19:00 M. Ljeskopolje VS Rudar
19:00 FK Kom VS Iskra Danilo
19:00 FK Podgorica VS Rudar
21:00 FK Podgorica VS Rudar
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 01/12/2019
19:00 OFK Titograd VS Grbalj
19:00 Sutjeska VS Buducnost
19:00 Rudar VS FK Kom
19:00 M. Ljeskopolje VS Zeta
19:00 Iskra Danilo VS OFK Petrovac
19:00 FK Podgorica VS Zeta
21:00 OFK Titograd VS Grbalj
21:00 Sutjeska VS Buducnost
22:00 FK Podgorica VS Zeta
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 05/12/2019
19:00 FK Kom VS M. Ljeskopolje
19:00 Buducnost VS Iskra Danilo
19:00 Grbalj 1 - 1 Sutjeska
19:00 Zeta 1 - 0 OFK Titograd
19:00 OFK Petrovac 1 - 4 Rudar
19:00 FK Kom 1 - 1 FK Podgorica
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 06/12/2019
01:00 Buducnost vs Iskra Danilo
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 10/12/2019
19:00 FK Kom VS Zeta
19:00 Grbalj VS Iskra Danilo
19:00 OFK Petrovac VS FK Podgorica
21:00 OFK Titograd VS Sutjeska
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 11/12/2019
01:00 Buducnost 2 - 0 Rudar
19:00 FK Kom 1 - 0 Zeta
19:00 Grbalj 3 - 1 Iskra Danilo
19:00 OFK Petrovac 1 - 1 FK Podgorica
21:00 OFK Titograd 1 - 1 Sutjeska
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 12/12/2019
01:00 Buducnost VS Rudar
22:59 Buducnost VS Rudar
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 15/12/2019
19:00 Grbalj VS Buducnost
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 01/02/2020
23:00 Buducnost VS M. Ljeskopolje
23:00 Buducnost VS OFK Titograd
23:00 Buducnost VS FK Podgorica
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 17/02/2020
22:59 Iskra Danilo 3 - 0 OFK Titograd
23:00 Iskra Danilo 3 - 0 OFK Titograd
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 18/02/2020
18:30 FK Kom 0 - 1 OFK Petrovac
20:00 Rudar 3 - 1 Grbalj
21:00 FK Podgorica 1 - 1 Buducnost
23:30 Zeta vs Sutjeska
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 22/02/2020
20:00 Grbalj VS FK Podgorica
20:00 OFK Titograd VS Rudar
20:00 Sutjeska VS Iskra Danilo
20:00 OFK Petrovac VS Zeta
20:00 Buducnost VS FK Kom
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 23/02/2020
21:00 OFK Titograd VS Rudar
22:59 Buducnost VS FK Kom
23:00 Buducnost VS FK Kom
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 29/02/2020
19:00 FK Kom VS Grbalj
20:00 OFK Petrovac VS Buducnost
20:00 Rudar VS Sutjeska
22:00 FK Podgorica VS OFK Titograd
23:00 Zeta VS Iskra Danilo
23:00 FK Podgorica VS OFK Titograd
23:59 Zeta VS Iskra Danilo
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 07/03/2020
20:30 Sutjeska VS FK Podgorica
20:30 Grbalj VS OFK Petrovac
21:00 OFK Titograd VS FK Kom
22:59 Iskra Danilo VS Rudar
23:00 Iskra Danilo VS Rudar
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 08/03/2020
00:00 Buducnost VS Zeta
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 14/03/2020
21:00 OFK Petrovac VS OFK Titograd
21:00 FK Podgorica VS Iskra Danilo
21:00 FK Kom VS Sutjeska
21:00 Zeta VS Rudar
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 15/03/2020
00:00 Buducnost VS Grbalj
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 07/04/2020
00:30 Rudar VS OFK Titograd
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 31/05/2020
01:00 OFK Petrovac vs OFK Titograd
01:00 Zeta vs Rudar
01:00 Buducnost vs Grbalj
01:00 FK Kom vs Sutjeska
01:30 FK Podgorica vs Iskra Danilo
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 03/06/2020
23:00 Grbalj 0 - 2 Zeta
23:00 Sutjeska 0 - 0 OFK Petrovac
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 04/06/2020
01:00 OFK Titograd vs Buducnost
01:00 Iskra Danilo vs FK Kom
01:00 Rudar vs FK Podgorica
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 07/06/2020
23:00 Grbalj 0 - 0 OFK Titograd
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 08/06/2020
01:00 FK Kom vs Rudar
01:00 Zeta vs FK Podgorica
01:00 OFK Petrovac vs Iskra Danilo
01:30 Buducnost vs Sutjeska
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 12/06/2020
23:00 Sutjeska 4 - 1 Grbalj
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 13/06/2020
00:30 Rudar 0 - 2 OFK Petrovac
01:00 OFK Titograd vs Zeta
01:00 FK Podgorica vs FK Kom
01:30 Iskra Danilo vs Buducnost
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 17/06/2020
01:00 Iskra Danilo 2 - 1 Grbalj
01:00 Sutjeska VS OFK Titograd
01:00 Rudar 0 - 4 Buducnost
01:00 Zeta 1 - 1 FK Kom
01:00 FK Podgorica 1 - 1 OFK Petrovac
22:59 Sutjeska VS OFK Titograd
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 21/06/2020
23:00 Sutjeska 0 - 0 Zeta
23:00 Grbalj 1 - 0 Rudar
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 22/06/2020
01:00 OFK Petrovac 1 - 0 FK Kom
01:00 OFK Titograd 2 - 1 Iskra Danilo
01:30 Buducnost 1 - 0 FK Podgorica
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 25/06/2020
23:00 Rudar 1 - 1 OFK Titograd
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 26/06/2020
01:00 FK Podgorica 2 - 0 Grbalj
01:00 Zeta 1 - 1 OFK Petrovac
01:00 FK Kom 0 - 1 Buducnost
01:30 Iskra Danilo 1 - 0 Sutjeska
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 01/07/2020
01:00 Buducnost VS OFK Petrovac
01:00 OFK Titograd VS FK Podgorica
01:00 Sutjeska VS Rudar
01:00 Iskra Danilo VS Zeta
01:00 Grbalj VS FK Kom
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 06/07/2020
01:00 Rudar VS Iskra Danilo
02:00 OFK Petrovac VS Grbalj
02:00 FK Podgorica VS Sutjeska
02:00 FK Kom VS OFK Titograd
02:00 Zeta VS Buducnost
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 11/07/2020
01:00 FK Kom 1 - 0 FK Jerezo
02:00 OFK Titograd 0 - 1 Bokelj Kotor
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 14/07/2020
23:30 Bokelj Kotor VS OFK Titograd
23:30 FK Jerezo VS FK Kom
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 15/08/2020
01:00 Decic Tuzi 2 - 0 Buducnost
22:30 FK Jerezo 1 - 0 Rudar
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 16/08/2020
01:00 FK Podgorica 2 - 0 OFK Titograd
01:00 Sutjeska 3 - 3 OFK Petrovac
01:00 Zeta 0 - 1 Iskra Danilo
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 23/08/2020
23:30 Iskra Danilo 0 - 0 Decic Tuzi
23:30 Rudar 3 - 1 OFK Titograd
23:30 Buducnost 1 - 0 Sutjeska
23:30 OFK Petrovac 0 - 1 FK Podgorica
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 24/08/2020
01:00 Iskra Danilo VS Decic Tuzi
01:00 FK Jerezo VS Zeta
01:00 Rudar VS OFK Titograd
01:00 Buducnost VS Sutjeska
01:00 OFK Petrovac VS FK Podgorica
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 30/08/2020
01:00 Decic Tuzi VS FK Jerezo
01:00 FK Podgorica VS Buducnost
01:00 OFK Titograd VS OFK Petrovac
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 31/08/2020
01:00 Sutjeska VS Iskra Danilo
01:00 Zeta VS Rudar
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 12/09/2020
22:15 FK Jerezo VS Sutjeska
22:59 Rudar VS OFK Petrovac
22:59 Iskra Danilo VS FK Podgorica
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 13/09/2020
01:00 Buducnost VS OFK Titograd
01:00 Zeta VS Decic Tuzi
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 20/09/2020
22:59 Sutjeska VS Zeta
23:00 Sutjeska VS Zeta
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 21/09/2020
00:00 FK Podgorica VS FK Jerezo
01:00 Decic Tuzi VS Rudar
01:00 OFK Petrovac VS Buducnost
01:00 OFK Titograd VS Iskra Danilo
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 27/09/2020
22:00 Rudar VS Buducnost
22:59 Iskra Danilo VS OFK Petrovac
22:59 Decic Tuzi VS Sutjeska
23:00 Iskra Danilo VS OFK Petrovac
23:00 Decic Tuzi VS Sutjeska
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 28/09/2020
00:00 Zeta VS FK Podgorica
02:00 Zeta VS FK Podgorica
02:00 Decic Tuzi VS Sutjeska
02:00 Rudar VS Buducnost
02:00 FK Jerezo VS OFK Titograd
02:00 Iskra Danilo VS OFK Petrovac
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 30/09/2020
22:00 OFK Titograd 1 - 0 Zeta
22:59 FK Podgorica 1 - 1 Decic Tuzi
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 01/10/2020
00:00 Buducnost VS Iskra Danilo
02:00 OFK Petrovac VS FK Jerezo
02:00 Buducnost 1 - 0 Iskra Danilo
02:00 Sutjeska VS Rudar
02:00 FK Podgorica VS Decic Tuzi
02:00 OFK Titograd VS Zeta
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 04/10/2020
20:00 FK Jerezo VS Buducnost
21:00 Rudar VS Iskra Danilo
21:00 Sutjeska VS FK Podgorica
22:59 Zeta VS OFK Petrovac
23:00 Zeta VS OFK Petrovac
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 05/10/2020
01:00 Zeta VS OFK Petrovac
01:00 Decic Tuzi VS OFK Titograd
01:00 Sutjeska VS FK Podgorica
01:00 FK Jerezo VS Buducnost
01:00 Rudar VS Iskra Danilo
02:00 Zeta VS OFK Petrovac
02:00 Decic Tuzi VS OFK Titograd
02:00 Sutjeska VS FK Podgorica
02:00 FK Jerezo VS Buducnost
02:00 Rudar VS Iskra Danilo
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 17/10/2020
20:00 OFK Petrovac VS Decic Tuzi
20:00 Buducnost VS Zeta
21:00 FK Podgorica VS Rudar
22:00 Iskra Danilo VS FK Jerezo
22:59 OFK Titograd VS Sutjeska
23:00 OFK Titograd VS Sutjeska
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 18/10/2020
01:00 Iskra Danilo VS FK Jerezo
01:00 Buducnost VS Zeta
01:00 OFK Titograd VS Sutjeska
01:00 OFK Petrovac VS Decic Tuzi
01:00 FK Podgorica VS Rudar
02:00 Iskra Danilo VS FK Jerezo
02:00 Buducnost VS Zeta
02:00 OFK Titograd VS Sutjeska
02:00 OFK Petrovac VS Decic Tuzi
02:00 FK Podgorica VS Rudar
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 25/10/2020
19:30 OFK Petrovac VS Sutjeska
21:00 Rudar VS FK Jerezo
22:00 OFK Titograd VS FK Podgorica
22:59 Iskra Danilo VS Zeta
23:00 Iskra Danilo VS Zeta
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 26/10/2020
01:00 Buducnost VS Decic Tuzi
02:00 OFK Petrovac VS Sutjeska
02:00 Buducnost VS Decic Tuzi
02:00 Rudar VS FK Jerezo
02:00 OFK Titograd VS FK Podgorica
02:00 Iskra Danilo VS Zeta
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 31/10/2020
22:59 OFK Titograd VS Rudar
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 01/11/2020
02:00 Zeta VS FK Jerezo
02:00 Decic Tuzi VS Iskra Danilo
02:00 Sutjeska VS Buducnost
02:00 OFK Titograd VS Rudar
02:00 FK Podgorica VS OFK Petrovac
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 04/11/2020
22:59 Iskra Danilo 3 - 0 Sutjeska
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 05/11/2020
02:00 Iskra Danilo VS Sutjeska
02:00 Buducnost VS FK Podgorica
02:00 Rudar VS Zeta
02:00 OFK Petrovac VS OFK Titograd
02:00 FK Jerezo VS Decic Tuzi
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 08/11/2020
21:00 OFK Petrovac VS Rudar
21:00 Sutjeska VS FK Jerezo
21:30 OFK Titograd VS Buducnost
22:59 FK Podgorica VS Iskra Danilo
23:00 FK Podgorica VS Iskra Danilo
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 09/11/2020
00:00 Decic Tuzi VS Zeta
02:00 OFK Petrovac VS Rudar
02:00 Decic Tuzi VS Zeta
02:00 Sutjeska VS FK Jerezo
02:00 OFK Titograd VS Buducnost
02:00 FK Podgorica VS Iskra Danilo
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 22/11/2020
02:00 Zeta VS Sutjeska
02:00 Buducnost VS OFK Petrovac
02:00 Rudar VS Decic Tuzi
02:00 Iskra Danilo VS OFK Titograd
02:00 FK Jerezo VS FK Podgorica
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 29/11/2020
19:00 OFK Titograd VS FK Jerezo
19:00 Buducnost VS Rudar
19:00 Sutjeska VS Decic Tuzi
20:00 OFK Petrovac VS Iskra Danilo
20:00 FK Podgorica VS Zeta
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 30/11/2020
02:00 OFK Petrovac VS Iskra Danilo
02:00 Buducnost VS Rudar
02:00 Sutjeska VS Decic Tuzi
02:00 OFK Titograd VS FK Jerezo
02:00 FK Podgorica VS Zeta
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 02/12/2020
19:00 FK Jerezo 2 - 0 OFK Petrovac
19:00 Rudar 0 - 4 Sutjeska
20:00 Iskra Danilo 0 - 2 Buducnost
21:00 Zeta 1 - 0 OFK Titograd
21:45 Decic Tuzi 0 - 3 FK Podgorica
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 03/12/2020
02:00 FK Jerezo VS OFK Petrovac
02:00 Rudar VS Sutjeska
02:00 Iskra Danilo VS Buducnost
02:00 Zeta VS OFK Titograd
02:00 Decic Tuzi VS FK Podgorica
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 06/12/2020
19:00 Iskra Danilo VS Rudar
19:00 Buducnost VS FK Jerezo
20:00 FK Podgorica VS Sutjeska
20:30 OFK Petrovac VS Zeta
21:30 OFK Titograd VS Decic Tuzi
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 07/12/2020
02:00 FK Podgorica VS Sutjeska
02:00 Iskra Danilo VS Rudar
02:00 OFK Titograd VS Decic Tuzi
02:00 OFK Petrovac VS Zeta
02:00 Buducnost VS FK Jerezo
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 09/12/2020
19:00 FK Jerezo 0 - 2 Iskra Danilo
19:00 Rudar 1 - 0 FK Podgorica
19:30 Decic Tuzi 1 - 0 OFK Petrovac
20:00 Zeta 0 - 2 Buducnost
20:30 Sutjeska 3 - 0 OFK Titograd
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 10/12/2020
02:00 FK Jerezo VS Iskra Danilo
02:00 Decic Tuzi VS OFK Petrovac
02:00 Rudar VS FK Podgorica
02:00 Zeta VS Buducnost
02:00 Sutjeska VS OFK Titograd
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 13/12/2020
19:00 FK Jerezo VS Rudar
19:30 Sutjeska VS OFK Petrovac
20:00 Decic Tuzi VS Buducnost
20:30 Zeta VS Iskra Danilo
21:00 FK Podgorica VS OFK Titograd
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 19/02/2021
19:00 Rudar 4 - 2 OFK Titograd
20:00 OFK Petrovac 2 - 1 FK Podgorica
20:00 FK Jerezo 0 - 1 Zeta
21:00 Iskra Danilo vs Decic Tuzi
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 20/02/2021
00:00 Buducnost VS Sutjeska
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 23/02/2021
18:59 Zeta 0 - 1 Rudar
18:59 Decic Tuzi 0 - 0 FK Jerezo
18:59 Sutjeska 2 - 2 Iskra Danilo
18:59 OFK Titograd vs OFK Petrovac
18:59 FK Podgorica 0 - 1 Buducnost
19:00 Zeta 0 - 1 Rudar
20:00 Decic Tuzi 0 - 0 FK Jerezo
21:00 Sutjeska 2 - 2 Iskra Danilo
22:00 FK Podgorica 0 - 1 Buducnost
23:00 OFK Titograd vs OFK Petrovac
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 28/02/2021
18:59 Zeta VS Decic Tuzi
18:59 Buducnost VS OFK Titograd
18:59 Rudar VS OFK Petrovac
18:59 Iskra Danilo VS FK Podgorica
18:59 FK Jerezo VS Sutjeska
20:00 FK Jerezo VS Sutjeska
21:00 Iskra Danilo VS FK Podgorica
22:00 Zeta VS Decic Tuzi
23:00 Buducnost VS OFK Titograd
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 06/03/2021
23:00 OFK Petrovac VS Buducnost
23:00 Decic Tuzi VS Rudar
23:00 Sutjeska VS Zeta
23:00 OFK Titograd VS Iskra Danilo
23:00 FK Podgorica VS FK Jerezo
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 10/03/2021
23:00 Zeta VS FK Podgorica
23:00 Decic Tuzi VS Sutjeska
23:00 Rudar VS Buducnost
23:00 Iskra Danilo VS OFK Petrovac
23:00 FK Jerezo VS OFK Titograd
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 14/03/2021
23:00 OFK Petrovac VS FK Jerezo
23:00 Buducnost VS Iskra Danilo
23:00 Sutjeska VS Rudar
23:00 OFK Titograd VS Zeta
23:00 FK Podgorica VS Decic Tuzi
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 20/03/2021
23:00 Zeta VS OFK Petrovac
23:00 Decic Tuzi VS OFK Titograd
23:00 Sutjeska VS FK Podgorica
23:00 Rudar VS Iskra Danilo
23:00 FK Jerezo VS Buducnost
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 03/04/2021
23:00 Iskra Danilo VS FK Jerezo
23:00 Buducnost VS Zeta
23:00 OFK Titograd VS Sutjeska
23:00 OFK Petrovac VS Decic Tuzi
23:00 FK Podgorica VS Rudar
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 07/04/2021
23:00 OFK Petrovac VS Sutjeska
23:00 Buducnost VS Decic Tuzi
23:00 Rudar VS FK Jerezo
23:00 OFK Titograd VS FK Podgorica
23:00 Iskra Danilo VS Zeta
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 11/04/2021
23:00 Zeta VS FK Jerezo
23:00 Decic Tuzi VS Iskra Danilo
23:00 Sutjeska VS Buducnost
23:00 OFK Titograd VS Rudar
23:00 FK Podgorica VS OFK Petrovac
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 17/04/2021
23:00 Buducnost VS FK Podgorica
23:00 OFK Petrovac VS OFK Titograd
23:00 Iskra Danilo VS Sutjeska
23:00 FK Jerezo VS Decic Tuzi
23:00 Rudar VS Zeta
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 25/04/2021
23:00 Decic Tuzi VS Zeta
23:00 OFK Titograd VS Buducnost
23:00 OFK Petrovac VS Rudar
23:00 FK Podgorica VS Iskra Danilo
23:00 Sutjeska VS FK Jerezo
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Montenegro ngày 01/05/2021
23:00 Buducnost VS OFK Petrovac
23:00 Iskra Danilo VS OFK Titograd
23:00 Zeta VS Sutjeska
23:00 FK Jerezo VS FK Podgorica
23:00 Rudar VS Decic Tuzi
Bảng xếp hạng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây