phattairoi.com


Đăng ký F8bet nhận thưởng 

Giờ Chủ nhà Tỷ số Khách
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 24/08/2019
22:59 Parma VS Juventus
23:00 Parma VS Juventus
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 25/08/2019
01:45 Fiorentina VS Napoli
20:00 SPAL 1907 VS Atalanta
20:00 Verona VS Bologna
20:00 Udinese VS AC Milan
20:00 Torino VS Sassuolo
20:00 Sampdoria VS Lazio
20:00 Inter Milan VS Lecce
20:00 Cagliari VS Brescia
20:00 Parma VS Juventus
20:00 Roma VS Genoa
20:00 Fiorentina VS Napoli
22:59 Udinese VS AC Milan
23:00 Udinese VS AC Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 26/08/2019
01:45 SPAL 1907 VS Atalanta
01:45 Verona VS Bologna
01:45 Torino VS Sassuolo
01:45 Sampdoria VS Lazio
01:45 Cagliari VS Brescia
01:45 Roma VS Genoa
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 27/08/2019
01:45 Inter Milan VS Lecce
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 31/08/2019
01:45 Bologna VS SPAL 1907
23:00 AC Milan VS Brescia
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 01/09/2019
01:45 Juventus VS Napoli
20:00 Sassuolo VS Sampdoria
20:00 Atalanta VS Torino
20:00 Cagliari VS Inter Milan
20:00 Genoa VS Fiorentina
20:00 Juventus VS Napoli
20:00 Lazio VS Roma
20:00 Lecce VS Verona
20:00 Bologna VS SPAL 1907
20:00 AC Milan VS Brescia
20:00 Udinese VS Parma
23:00 Lazio VS Roma
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 02/09/2019
01:45 Sassuolo VS Sampdoria
01:45 Udinese VS Parma
01:45 Lecce VS Verona
01:45 Genoa VS Fiorentina
01:45 Cagliari VS Inter Milan
01:45 Atalanta VS Torino
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 14/09/2019
20:00 Fiorentina 0 - 0 Juventus
22:59 Napoli 2 - 0 Sampdoria
23:00 Napoli 2 - 0 Sampdoria
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 15/09/2019
01:45 Inter Milan 1 - 0 Udinese
17:30 Genoa 1 - 2 Atalanta
20:00 SPAL 1907 2 - 1 Lazio
20:00 Parma 1 - 3 Cagliari
20:00 Brescia 3 - 4 Bologna
21:00 Fiorentina VS Juventus
21:00 Parma 1 - 3 Cagliari
21:00 Brescia 3 - 4 Bologna
21:00 Napoli VS Sampdoria
21:00 Genoa 1 - 2 Atalanta
21:00 Torino VS Lecce
21:00 Inter Milan 1 - 0 Udinese
21:00 Verona VS AC Milan
21:00 Roma 4 - 2 Sassuolo
21:00 SPAL 1907 2 - 1 Lazio
22:59 Roma 4 - 2 Sassuolo
23:00 Roma 4 - 2 Sassuolo
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 16/09/2019
01:45 Verona 0 - 1 AC Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 17/09/2019
01:45 Torino vs Lecce
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 21/09/2019
01:45 Cagliari 3 - 1 Genoa
20:00 Udinese 0 - 1 Brescia
22:59 Juventus 2 - 1 Verona
23:00 Juventus 2 - 1 Verona
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 22/09/2019
01:45 AC Milan 0 - 2 Inter Milan
17:30 Sassuolo 3 - 0 SPAL 1907
20:00 Bologna 1 - 2 Roma
20:00 Sampdoria 1 - 0 Torino
20:00 Lecce 1 - 4 Napoli
21:00 Bologna 1 - 2 Roma
21:00 Sampdoria 1 - 0 Torino
21:00 Atalanta 2 - 2 Fiorentina
21:00 Udinese VS Brescia
21:00 Cagliari VS Genoa
21:00 Lecce 1 - 4 Napoli
21:00 Lazio VS Parma
21:00 Juventus VS Verona
21:00 AC Milan 0 - 2 Inter Milan
21:00 Sassuolo 3 - 0 SPAL 1907
23:00 Atalanta 2 - 2 Fiorentina
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 23/09/2019
01:45 Lazio vs Parma
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 25/09/2019
00:00 Verona VS Udinese
02:00 Brescia 1 - 2 Juventus
21:00 Fiorentina VS Sampdoria
21:00 Parma VS Sassuolo
21:00 Brescia 1 - 2 Juventus
21:00 Genoa VS Bologna
21:00 Torino VS AC Milan
21:00 Inter Milan VS Lazio
21:00 Verona 0 - 0 Udinese
21:00 Roma VS Atalanta
21:00 Napoli VS Cagliari
21:00 SPAL 1907 VS Lecce
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 26/09/2019
00:00 Roma VS Atalanta
02:00 Fiorentina 2 - 1 Sampdoria
02:00 Parma 1 - 0 Sassuolo
02:00 Genoa 0 - 0 Bologna
02:00 Inter Milan 1 - 0 Lazio
02:00 Napoli 0 - 1 Cagliari
02:00 SPAL 1907 1 - 3 Lecce
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 27/09/2019
02:00 Torino vs AC Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 28/09/2019
20:00 Juventus 2 - 0 SPAL 1907
23:00 Sampdoria 1 - 3 Inter Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 29/09/2019
01:45 Sassuolo 1 - 4 Atalanta
17:30 Napoli 2 - 1 Brescia
20:00 Lazio 4 - 0 Genoa
20:00 Lecce 0 - 1 Roma
20:00 Udinese 1 - 0 Bologna
21:00 Lazio 4 - 0 Genoa
21:00 Udinese 1 - 0 Bologna
21:00 Parma VS Torino
21:00 Napoli 2 - 1 Brescia
21:00 Juventus VS SPAL 1907
21:00 Sassuolo 1 - 4 Atalanta
21:00 Cagliari 1 - 1 Verona
21:00 Sampdoria VS Inter Milan
21:00 AC Milan VS Fiorentina
21:00 Lecce 0 - 1 Roma
23:00 Cagliari 1 - 1 Verona
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 30/09/2019
01:45 AC Milan 1 - 3 Fiorentina
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 01/10/2019
01:45 Parma 3 - 2 Torino
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 05/10/2019
01:45 Brescia VS Sassuolo
20:00 SPAL 1907 1 - 0 Parma
23:00 Verona 2 - 0 Sampdoria
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 06/10/2019
01:45 Genoa 1 - 2 AC Milan
17:30 Fiorentina 1 - 0 Udinese
20:00 Roma 1 - 1 Cagliari
20:00 Bologna 2 - 2 Lazio
20:00 Atalanta 3 - 1 Lecce
21:00 Brescia VS Sassuolo
21:00 SPAL 1907 VS Parma
21:00 Torino 0 - 0 Napoli
21:00 Fiorentina 1 - 0 Udinese
21:00 Inter Milan VS Juventus
21:00 Bologna 2 - 2 Lazio
21:00 Verona VS Sampdoria
21:00 Atalanta 3 - 1 Lecce
21:00 Genoa 1 - 2 AC Milan
21:00 Roma 1 - 1 Cagliari
23:00 Torino 0 - 0 Napoli
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 07/10/2019
01:45 Inter Milan vs Juventus
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 19/10/2019
20:00 Lazio 3 - 3 Atalanta
23:00 Napoli 2 - 0 Verona
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 20/10/2019
01:45 Juventus 2 - 1 Bologna
17:30 Sampdoria 0 - 0 Roma
17:30 Sassuolo 3 - 4 Inter Milan
20:00 Cagliari 2 - 0 SPAL 1907
20:00 Udinese 1 - 0 Torino
20:00 Sassuolo 3 - 4 Inter Milan
20:00 Sampdoria 0 - 0 Roma
23:00 Parma 5 - 1 Genoa
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 21/10/2019
01:45 AC Milan 2 - 2 Lecce
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 22/10/2019
01:45 Brescia vs Fiorentina
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 26/10/2019
01:45 Verona 0 - 1 Sassuolo
20:00 Lecce 1 - 1 Juventus
23:00 Inter Milan 2 - 2 Parma
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 27/10/2019
01:45 Genoa 3 - 1 Brescia
18:30 Bologna 2 - 1 Sampdoria
21:00 Fiorentina VS Lazio
21:00 Torino 1 - 1 Cagliari
21:00 Verona VS Sassuolo
21:00 Roma VS AC Milan
21:00 Genoa 3 - 1 Brescia
21:00 SPAL 1907 1 - 1 Napoli
21:00 Bologna 2 - 1 Sampdoria
21:00 Inter Milan VS Parma
21:00 Atalanta 7 - 1 Udinese
21:00 Lecce VS Juventus
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 28/10/2019
00:00 Roma VS AC Milan
02:45 Fiorentina vs Lazio
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 30/10/2019
01:00 Parma 0 - 1 Verona
03:00 Brescia 1 - 2 Inter Milan
21:00 Juventus VS Genoa
21:00 Napoli VS Atalanta
21:00 Lazio VS Torino
21:00 Sassuolo VS Fiorentina
21:00 Cagliari VS Bologna
21:00 Sampdoria VS Lecce
21:00 Brescia 1 - 2 Inter Milan
21:00 AC Milan VS SPAL 1907
21:00 Parma 0 - 1 Verona
21:00 Udinese VS Roma
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 31/10/2019
01:00 Napoli 2 - 2 Atalanta
03:00 Juventus 2 - 1 Genoa
03:00 Udinese 0 - 4 Roma
03:00 Lazio 4 - 0 Torino
03:00 Sassuolo 1 - 2 Fiorentina
03:00 Cagliari 3 - 2 Bologna
03:00 Sampdoria 1 - 1 Lecce
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 01/11/2019
03:00 AC Milan vs SPAL 1907
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 02/11/2019
21:00 Roma 2 - 1 Napoli
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 03/11/2019
00:00 Bologna VS Inter Milan
02:45 Torino 0 - 1 Juventus
18:30 Atalanta 0 - 2 Cagliari
21:00 Atalanta 0 - 2 Cagliari
21:00 SPAL 1907 VS Sampdoria
21:00 Bologna 1 - 2 Inter Milan
21:00 Verona 2 - 1 Brescia
21:00 Genoa 1 - 3 Udinese
21:00 Roma VS Napoli
21:00 AC Milan VS Lazio
21:00 Torino 0 - 1 Juventus
21:00 Fiorentina VS Parma
21:00 Lecce 2 - 2 Sassuolo
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 04/11/2019
00:00 Fiorentina VS Parma
02:45 AC Milan 1 - 2 Lazio
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 05/11/2019
02:45 SPAL 1907 vs Sampdoria
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 09/11/2019
02:45 Sassuolo 3 - 1 Bologna
21:00 Brescia 0 - 4 Torino
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 10/11/2019
00:00 Inter Milan VS Verona
02:45 Napoli 0 - 0 Genoa
18:30 Cagliari 5 - 2 Fiorentina
21:00 Inter Milan 2 - 1 Verona
21:00 Juventus VS AC Milan
21:00 Sassuolo VS Bologna
21:00 Napoli 0 - 0 Genoa
21:00 Lazio 4 - 2 Lecce
21:00 Sampdoria 0 - 0 Atalanta
21:00 Parma VS Roma
21:00 Cagliari 5 - 2 Fiorentina
21:00 Brescia VS Torino
21:00 Udinese 0 - 0 SPAL 1907
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 11/11/2019
00:00 Parma VS Roma
02:45 Juventus vs AC Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 23/11/2019
21:00 Atalanta 1 - 3 Juventus
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 24/11/2019
00:00 AC Milan VS Napoli
02:45 Torino 0 - 3 Inter Milan
18:30 Bologna 2 - 2 Parma
21:00 Atalanta VS Juventus
21:00 SPAL 1907 VS Genoa
21:00 Bologna 2 - 2 Parma
21:00 Sassuolo 1 - 2 Lazio
21:00 Sampdoria VS Udinese
21:00 Roma 3 - 0 Brescia
21:00 AC Milan 1 - 1 Napoli
21:00 Torino 0 - 3 Inter Milan
21:00 Verona 1 - 0 Fiorentina
21:00 Lecce VS Cagliari
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 25/11/2019
00:00 Sampdoria VS Udinese
02:45 Lecce 2 - 2 Cagliari
21:00 Lecce 2 - 2 Cagliari
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 26/11/2019
02:45 SPAL 1907 vs Genoa
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 30/11/2019
21:00 Brescia 0 - 3 Atalanta
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 01/12/2019
00:00 Genoa VS Torino
02:45 Fiorentina 0 - 1 Lecce
18:30 Juventus 2 - 2 Sassuolo
21:00 Fiorentina 0 - 1 Lecce
21:00 Genoa 0 - 1 Torino
21:00 Lazio 3 - 0 Udinese
21:00 Parma 0 - 1 AC Milan
21:00 Juventus 2 - 2 Sassuolo
21:00 Inter Milan 2 - 1 SPAL 1907
21:00 Cagliari VS Sampdoria
21:00 Brescia VS Atalanta
21:00 Napoli VS Bologna
21:00 Verona VS Roma
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 02/12/2019
00:00 Napoli VS Bologna
02:45 Verona 1 - 3 Roma
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 03/12/2019
02:45 Cagliari vs Sampdoria
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 07/12/2019
02:45 Inter Milan 0 - 0 Roma
21:00 Atalanta 3 - 2 Verona
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 08/12/2019
00:00 Udinese VS Napoli
02:45 Lazio 3 - 1 Juventus
18:30 Lecce 2 - 2 Genoa
21:00 Inter Milan VS Roma
21:00 Torino 2 - 1 Fiorentina
21:00 Sampdoria VS Parma
21:00 SPAL 1907 0 - 1 Brescia
21:00 Sassuolo 2 - 2 Cagliari
21:00 Bologna VS AC Milan
21:00 Atalanta VS Verona
21:00 Udinese 1 - 1 Napoli
21:00 Lazio 3 - 1 Juventus
21:00 Lecce 2 - 2 Genoa
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 09/12/2019
00:00 Sampdoria VS Parma
02:45 Bologna vs AC Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 14/12/2019
21:00 Brescia 3 - 0 Lecce
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 15/12/2019
00:00 Napoli VS Parma
02:45 Genoa 0 - 1 Sampdoria
18:30 Verona 3 - 3 Torino
21:00 AC Milan 0 - 0 Sassuolo
21:00 Bologna 2 - 1 Atalanta
21:00 Fiorentina VS Inter Milan
21:00 Juventus 3 - 1 Udinese
21:00 Brescia VS Lecce
21:00 Genoa 0 - 1 Sampdoria
21:00 Roma VS SPAL 1907
21:00 Verona 3 - 3 Torino
21:00 Cagliari VS Lazio
21:00 Napoli 1 - 2 Parma
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 16/12/2019
00:00 Roma VS SPAL 1907
02:45 Fiorentina 1 - 1 Inter Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 17/12/2019
02:45 Cagliari vs Lazio
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 19/12/2019
00:55 Sampdoria 1 - 2 Juventus
02:45 Brescia 0 - 2 Sassuolo
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 21/12/2019
02:45 Fiorentina 1 - 4 Roma
21:00 Udinese 2 - 1 Cagliari
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 22/12/2019
00:00 Inter Milan VS Genoa
02:45 Torino 1 - 2 SPAL 1907
18:30 Atalanta 5 - 0 AC Milan
21:00 Atalanta 5 - 0 AC Milan
21:00 Torino 1 - 2 SPAL 1907
21:00 Sampdoria VS Juventus
21:00 Udinese VS Cagliari
21:00 Lazio VS Verona
21:00 Sassuolo VS Napoli
21:00 Fiorentina VS Roma
21:00 Inter Milan 4 - 0 Genoa
21:00 Parma 1 - 1 Brescia
21:00 Lecce 2 - 3 Bologna
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 23/12/2019
02:45 Sassuolo 1 - 2 Napoli
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 05/01/2020
18:30 Brescia 1 - 2 Lazio
21:00 AC Milan VS Sampdoria
21:00 SPAL 1907 0 - 2 Verona
21:00 Bologna VS Fiorentina
21:00 Juventus VS Cagliari
21:00 Roma VS Torino
21:00 Atalanta VS Parma
21:00 Genoa VS Sassuolo
21:00 Napoli VS Inter Milan
21:00 Brescia 1 - 2 Lazio
21:00 Lecce VS Udinese
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 06/01/2020
00:00 Genoa VS Sassuolo
02:45 Roma 0 - 2 Torino
18:30 Bologna 1 - 1 Fiorentina
21:00 AC Milan 0 - 0 Sampdoria
21:00 Juventus 4 - 0 Cagliari
21:00 Atalanta 5 - 0 Parma
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 07/01/2020
00:00 Lecce VS Udinese
02:45 Napoli 1 - 3 Inter Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 09/01/2020
02:45 Lazio VS Verona
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 11/01/2020
21:00 Cagliari 0 - 2 AC Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 12/01/2020
00:00 Lazio VS Napoli
02:45 Inter Milan 1 - 1 Atalanta
18:30 Udinese 3 - 0 Sassuolo
21:00 Roma VS Juventus
21:00 Sampdoria 5 - 1 Brescia
21:00 Torino 1 - 0 Bologna
21:00 Verona VS Genoa
21:00 Parma VS Lecce
21:00 Cagliari VS AC Milan
21:00 Fiorentina 1 - 0 SPAL 1907
21:00 Lazio 1 - 0 Napoli
21:00 Inter Milan 1 - 1 Atalanta
21:00 Udinese 3 - 0 Sassuolo
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 13/01/2020
00:00 Verona VS Genoa
02:45 Roma 1 - 2 Juventus
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 14/01/2020
02:45 Parma vs Lecce
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 18/01/2020
21:00 Lazio 5 - 1 Sampdoria
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 19/01/2020
00:00 Sassuolo VS Torino
02:45 Napoli 0 - 2 Fiorentina
18:30 AC Milan 3 - 2 Udinese
21:00 AC Milan 3 - 2 Udinese
21:00 Juventus VS Parma
21:00 Sassuolo 2 - 1 Torino
21:00 Genoa VS Roma
21:00 Napoli 0 - 2 Fiorentina
21:00 Brescia 2 - 2 Cagliari
21:00 Lazio VS Sampdoria
21:00 Atalanta VS SPAL 1907
21:00 Bologna 1 - 1 Verona
21:00 Lecce 1 - 1 Inter Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 20/01/2020
00:00 Genoa VS Roma
02:45 Juventus 2 - 1 Parma
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 21/01/2020
02:45 Atalanta vs SPAL 1907
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 25/01/2020
02:45 Brescia 0 - 1 AC Milan
21:00 SPAL 1907 1 - 3 Bologna
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 26/01/2020
00:00 Fiorentina VS Genoa
02:45 Torino 0 - 7 Atalanta
18:30 Inter Milan 1 - 1 Cagliari
21:00 Brescia VS AC Milan
21:00 Torino 0 - 7 Atalanta
21:00 SPAL 1907 VS Bologna
21:00 Fiorentina 0 - 0 Genoa
21:00 Parma 2 - 0 Udinese
21:00 Roma VS Lazio
21:00 Inter Milan 1 - 1 Cagliari
21:00 Sampdoria 0 - 0 Sassuolo
21:00 Verona 3 - 0 Lecce
21:00 Napoli VS Juventus
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 27/01/2020
00:00 Roma VS Lazio
02:45 Napoli vs Juventus
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 01/02/2020
21:00 Bologna 2 - 1 Brescia
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 02/02/2020
00:00 Cagliari VS Parma
02:45 Sassuolo 4 - 2 Roma
18:30 Juventus 3 - 0 Fiorentina
21:00 Atalanta 2 - 2 Genoa
21:00 Lecce VS Torino
21:00 AC Milan 1 - 1 Verona
21:00 Juventus 3 - 0 Fiorentina
21:00 Sampdoria VS Napoli
21:00 Cagliari 2 - 2 Parma
21:00 Sassuolo 4 - 2 Roma
21:00 Bologna VS Brescia
21:00 Lazio 5 - 1 SPAL 1907
21:00 Udinese VS Inter Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 03/02/2020
00:00 Lecce VS Torino
02:45 Udinese 0 - 2 Inter Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 04/02/2020
02:45 Sampdoria vs Napoli
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 06/02/2020
02:45 Lazio vs Verona
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 08/02/2020
02:45 Roma 2 - 3 Bologna
21:00 Fiorentina 1 - 2 Atalanta
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 09/02/2020
00:00 Torino VS Sampdoria
02:45 Verona 2 - 1 Juventus
18:30 SPAL 1907 1 - 2 Sassuolo
21:00 Brescia 1 - 1 Udinese
21:00 Parma VS Lazio
21:00 Torino 1 - 3 Sampdoria
21:00 Verona 2 - 1 Juventus
21:00 Genoa 1 - 0 Cagliari
21:00 SPAL 1907 1 - 2 Sassuolo
21:00 Fiorentina VS Atalanta
21:00 Inter Milan VS AC Milan
21:00 Roma VS Bologna
21:00 Napoli 2 - 3 Lecce
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 10/02/2020
00:00 Parma VS Lazio
02:45 Inter Milan 4 - 2 AC Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 15/02/2020
21:00 Lecce 2 - 1 SPAL 1907
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 16/02/2020
00:00 Bologna VS Genoa
02:45 Atalanta 2 - 1 Roma
18:30 Udinese 0 - 0 Verona
21:00 Atalanta 2 - 1 Roma
21:00 Lecce VS SPAL 1907
21:00 Sampdoria 1 - 5 Fiorentina
21:00 Sassuolo 0 - 1 Parma
21:00 Bologna 0 - 3 Genoa
21:00 Lazio VS Inter Milan
21:00 AC Milan VS Torino
21:00 Juventus 2 - 0 Brescia
21:00 Cagliari VS Napoli
21:00 Udinese 0 - 0 Verona
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 17/02/2020
00:00 Cagliari VS Napoli
02:45 Lazio vs Inter Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 18/02/2020
02:45 AC Milan VS Torino
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 22/02/2020
02:45 Brescia 1 - 2 Napoli
21:00 Bologna 1 - 1 Udinese
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 23/02/2020
00:00 SPAL 1907 VS Juventus
02:45 Fiorentina 1 - 1 AC Milan
18:30 Genoa 2 - 3 Lazio
21:00 Atalanta VS Sassuolo
21:00 Torino VS Parma
21:00 Verona VS Cagliari
21:00 Inter Milan VS Sampdoria
21:00 Bologna VS Udinese
21:00 Genoa 2 - 3 Lazio
21:00 Roma VS Lecce
21:00 Fiorentina 1 - 1 AC Milan
21:00 Brescia VS Napoli
21:00 SPAL 1907 1 - 2 Juventus
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 24/02/2020
00:00 Roma VS Lecce
02:45 Inter Milan VS Sampdoria
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 29/02/2020
21:00 Lazio 2 - 0 Bologna
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 01/03/2020
00:00 Udinese VS Fiorentina
02:45 Napoli 2 - 1 Torino
18:30 AC Milan VS Genoa
21:00 Juventus VS Inter Milan
21:00 AC Milan VS Genoa
21:00 Napoli 2 - 1 Torino
21:00 Lazio VS Bologna
21:00 Sassuolo VS Brescia
21:00 Cagliari VS Roma
21:00 Lecce 2 - 7 Atalanta
21:00 Udinese VS Fiorentina
21:00 Sampdoria VS Verona
21:00 Parma VS SPAL 1907
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 02/03/2020
00:00 Cagliari VS Roma
02:45 Juventus VS Inter Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 03/03/2020
02:45 Sampdoria VS Verona
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 07/03/2020
21:00 Genoa VS Parma
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 08/03/2020
00:00 Atalanta VS Lazio
02:45 SPAL 1907 VS Cagliari
18:30 Fiorentina VS Brescia
18:30 Parma 0 - 1 SPAL 1907
21:00 Bologna VS Juventus
21:00 SPAL 1907 VS Cagliari
21:00 Roma VS Sampdoria
21:00 Lecce VS AC Milan
21:00 Genoa VS Parma
21:00 Torino VS Udinese
21:00 Verona VS Napoli
21:00 Fiorentina VS Brescia
21:00 Atalanta VS Lazio
21:00 Inter Milan VS Sassuolo
21:00 AC Milan 1 - 2 Genoa
21:00 Sampdoria 2 - 1 Verona
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 09/03/2020
00:00 Bologna VS Juventus
00:00 Udinese VS Fiorentina
02:45 Roma VS Sampdoria
02:45 Juventus 2 - 0 Inter Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 10/03/2020
00:30 Sassuolo 3 - 0 Brescia
00:45 Torino VS Udinese
03:00 Lecce VS AC Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 14/03/2020
00:30 Verona VS Napoli
02:45 Juventus VS Lecce
02:45 Bologna VS Juventus
21:00 Sassuolo VS Verona
21:00 SPAL 1907 VS Cagliari
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 15/03/2020
00:00 Napoli VS SPAL 1907
00:00 Genoa VS Parma
02:45 Sampdoria VS Bologna
02:45 Torino VS Udinese
18:30 Lazio VS Fiorentina
18:30 Lecce VS AC Milan
21:00 Cagliari VS Torino
21:00 Juventus VS Lecce
21:00 AC Milan VS Roma
21:00 Sassuolo VS Verona
21:00 Parma VS Inter Milan
21:00 Sampdoria VS Bologna
21:00 Brescia VS Genoa
21:00 Udinese VS Atalanta
21:00 Lazio VS Fiorentina
21:00 Napoli VS SPAL 1907
21:00 Atalanta VS Lazio
21:00 Fiorentina VS Brescia
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 16/03/2020
00:00 Parma VS Inter Milan
00:00 Inter Milan VS Sassuolo
02:45 AC Milan VS Roma
02:45 Roma VS Sampdoria
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 21/03/2020
02:45 Fiorentina VS Sassuolo
18:30 Lazio VS Fiorentina
21:00 Torino VS Lazio
21:00 Brescia VS Genoa
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 22/03/2020
00:00 Genoa VS Juventus
00:00 Napoli VS SPAL 1907
02:45 SPAL 1907 VS AC Milan
02:45 Juventus VS Lecce
02:45 Sampdoria VS Bologna
18:30 Bologna VS Cagliari
21:00 Verona VS Parma
21:00 Atalanta VS Napoli
21:00 Lecce VS Sampdoria
21:00 Sassuolo VS Verona
21:00 Cagliari VS Torino
21:00 Udinese VS Atalanta
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 23/03/2020
00:00 Roma VS Udinese
00:00 Parma VS Inter Milan
02:45 Inter Milan VS Brescia
02:45 AC Milan VS Roma
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 04/04/2020
20:00 Cagliari VS Atalanta
23:00 Napoli VS Roma
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 05/04/2020
01:45 Juventus VS Torino
17:30 Sampdoria VS SPAL 1907
20:00 Sassuolo VS Lecce
20:00 Parma VS Fiorentina
20:00 Brescia VS Verona
23:00 Inter Milan VS Bologna
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 06/04/2020
01:45 Lazio VS AC Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 07/04/2020
01:45 Udinese VS Genoa
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 11/04/2020
21:00 Bologna VS Sassuolo
21:00 Torino VS Brescia
21:00 Lecce VS Lazio
21:00 Genoa VS Napoli
21:00 Atalanta VS Sampdoria
21:00 AC Milan VS Juventus
21:00 Fiorentina VS Cagliari
21:00 Roma VS Parma
21:00 SPAL 1907 VS Udinese
21:00 Verona VS Inter Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 19/04/2020
21:00 Genoa VS SPAL 1907
21:00 Udinese VS Sampdoria
21:00 Napoli VS AC Milan
21:00 Brescia VS Roma
21:00 Inter Milan VS Torino
21:00 Parma VS Bologna
21:00 Juventus VS Atalanta
21:00 Fiorentina VS Verona
21:00 Lazio VS Sassuolo
21:00 Cagliari VS Lecce
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 22/04/2020
21:00 Bologna VS Napoli
21:00 Sampdoria VS Cagliari
21:00 Udinese VS Lazio
21:00 Lecce VS Fiorentina
21:00 Roma VS Verona
21:00 Torino VS Genoa
21:00 Sassuolo VS Juventus
21:00 Atalanta VS Brescia
21:00 AC Milan VS Parma
21:00 SPAL 1907 VS Inter Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 26/04/2020
21:00 Cagliari VS Sassuolo
21:00 Brescia VS SPAL 1907
21:00 AC Milan VS Bologna
21:00 Fiorentina VS Torino
21:00 Parma VS Sampdoria
21:00 Napoli VS Udinese
21:00 Verona VS Atalanta
21:00 Roma VS Inter Milan
21:00 Juventus VS Lazio
21:00 Genoa VS Lecce
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 03/05/2020
21:00 Parma VS Napoli
21:00 Udinese VS Juventus
21:00 Lecce VS Brescia
21:00 Sassuolo VS AC Milan
21:00 Lazio VS Cagliari
21:00 Atalanta VS Bologna
21:00 Sampdoria VS Genoa
21:00 Inter Milan VS Fiorentina
21:00 Torino VS Verona
21:00 SPAL 1907 VS Roma
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 10/05/2020
21:00 Roma VS Fiorentina
21:00 Napoli VS Sassuolo
21:00 Cagliari VS Udinese
21:00 SPAL 1907 VS Torino
21:00 Genoa VS Inter Milan
21:00 Brescia VS Parma
21:00 AC Milan VS Atalanta
21:00 Bologna VS Lecce
21:00 Verona VS Lazio
21:00 Juventus VS Sampdoria
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 17/05/2020
21:00 Fiorentina VS Bologna
21:00 Udinese VS Lecce
21:00 Lazio VS Brescia
21:00 Torino VS Roma
21:00 Parma VS Atalanta
21:00 Inter Milan VS Napoli
21:00 Cagliari VS Juventus
21:00 Verona VS SPAL 1907
21:00 Sampdoria VS AC Milan
21:00 Sassuolo VS Genoa
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 24/05/2020
21:00 Atalanta VS Inter Milan
21:00 Bologna VS Torino
21:00 Sassuolo VS Udinese
21:00 SPAL 1907 VS Fiorentina
21:00 AC Milan VS Cagliari
21:00 Brescia VS Sampdoria
21:00 Juventus VS Roma
21:00 Napoli VS Lazio
21:00 Genoa VS Verona
21:00 Lecce VS Parma
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 21/06/2020
00:30 Torino 1 - 1 Parma
02:45 Verona 2 - 1 Cagliari
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 22/06/2020
00:30 Atalanta 4 - 1 Sassuolo
02:45 Inter Milan vs Sampdoria
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 23/06/2020
00:30 Fiorentina 1 - 1 Brescia
00:30 Lecce 1 - 4 AC Milan
02:45 Bologna 0 - 2 Juventus
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 24/06/2020
00:30 SPAL 1907 0 - 1 Cagliari
00:30 Verona 0 - 2 Napoli
02:45 Torino 1 - 0 Udinese
02:45 Genoa 1 - 4 Parma
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 25/06/2020
00:30 Inter Milan 3 - 3 Sassuolo
02:45 Roma vs Sampdoria
02:45 Atalanta vs Lazio
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 27/06/2020
02:45 Juventus 4 - 0 Lecce
22:15 Brescia 2 - 2 Genoa
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 28/06/2020
00:30 Cagliari 4 - 2 Torino
02:45 Lazio 2 - 1 Fiorentina
22:15 AC Milan 2 - 0 Roma
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 29/06/2020
00:30 Sassuolo 3 - 3 Verona
00:30 Sampdoria 1 - 2 Bologna
00:30 Udinese 2 - 3 Atalanta
00:30 Napoli 3 - 1 SPAL 1907
02:45 Parma vs Inter Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 01/07/2020
00:30 Torino 1 - 2 Lazio
02:45 Genoa 1 - 3 Juventus
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 02/07/2020
00:30 Bologna 1 - 1 Cagliari
00:30 Inter Milan 6 - 0 Brescia
02:45 SPAL 1907 2 - 2 AC Milan
02:45 Lecce 1 - 2 Sampdoria
02:45 Verona 3 - 2 Parma
02:45 Fiorentina 1 - 3 Sassuolo
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 03/07/2020
00:30 Atalanta 2 - 0 Napoli
02:45 Roma vs Udinese
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 04/07/2020
22:15 Juventus 4 - 1 Torino
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 05/07/2020
00:30 Sassuolo 4 - 2 Lecce
02:45 Lazio 0 - 3 AC Milan
22:15 Inter Milan 1 - 2 Bologna
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 06/07/2020
00:30 Brescia 2 - 0 Verona
00:30 Sampdoria 3 - 0 SPAL 1907
00:30 Cagliari 0 - 1 Atalanta
00:30 Udinese 2 - 2 Genoa
00:30 Parma 1 - 2 Fiorentina
02:45 Napoli vs Roma
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 08/07/2020
00:30 Lecce 2 - 1 Lazio
02:45 AC Milan 4 - 2 Juventus
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 09/07/2020
00:30 Fiorentina 0 - 0 Cagliari
00:30 Genoa 1 - 2 Napoli
02:45 Bologna 1 - 2 Sassuolo
02:45 Torino 3 - 1 Brescia
02:45 Roma 2 - 1 Parma
02:45 Atalanta 2 - 0 Sampdoria
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 10/07/2020
00:30 SPAL 1907 0 - 3 Udinese
02:45 Verona vs Inter Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 11/07/2020
22:15 Lazio 1 - 2 Sassuolo
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 12/07/2020
00:30 Brescia 0 - 3 Roma
02:45 Juventus 2 - 2 Atalanta
22:15 Genoa 2 - 0 SPAL 1907
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 13/07/2020
00:30 Udinese 1 - 3 Sampdoria
00:30 Parma 2 - 2 Bologna
00:30 Fiorentina 1 - 1 Verona
00:30 Cagliari 0 - 0 Lecce
02:45 Napoli 2 - 2 AC Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 14/07/2020
02:45 Inter Milan vs Torino
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 15/07/2020
02:45 Atalanta 6 - 2 Brescia
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 16/07/2020
00:30 Bologna 1 - 1 Napoli
00:30 AC Milan 3 - 1 Parma
00:30 Sampdoria 3 - 0 Cagliari
02:45 Udinese 0 - 0 Lazio
02:45 Roma 2 - 1 Verona
02:45 Sassuolo 3 - 3 Juventus
02:45 Lecce 1 - 3 Fiorentina
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 17/07/2020
00:30 Torino 3 - 0 Genoa
02:45 SPAL 1907 vs Inter Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 18/07/2020
22:15 Verona 1 - 1 Atalanta
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 19/07/2020
00:30 Cagliari 1 - 1 Sassuolo
02:45 AC Milan 5 - 1 Bologna
22:15 Parma 2 - 3 Sampdoria
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 20/07/2020
00:30 Fiorentina 2 - 0 Torino
00:30 Genoa 2 - 1 Lecce
00:30 Brescia 2 - 1 SPAL 1907
00:30 Napoli 2 - 1 Udinese
02:45 Roma 2 - 2 Inter Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 21/07/2020
02:45 Juventus vs Lazio
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 22/07/2020
00:30 Atalanta 1 - 0 Bologna
02:45 Sassuolo 1 - 2 AC Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 23/07/2020
00:30 Parma 2 - 1 Napoli
02:45 Sampdoria 1 - 2 Genoa
02:45 SPAL 1907 1 - 6 Roma
02:45 Inter Milan 0 - 0 Fiorentina
02:45 Torino 1 - 1 Verona
02:45 Lecce 3 - 1 Brescia
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 24/07/2020
00:30 Udinese 2 - 1 Juventus
02:45 Lazio vs Cagliari
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 25/07/2020
02:45 AC Milan 1 - 1 Atalanta
22:15 Brescia 1 - 2 Parma
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 26/07/2020
00:30 Genoa 0 - 3 Inter Milan
02:45 Napoli 2 - 0 Sassuolo
21:00 Roma VS Fiorentina
21:00 Juventus VS Sampdoria
21:00 SPAL 1907 VS Torino
21:00 Genoa 0 - 3 Inter Milan
21:00 Brescia VS Parma
21:00 AC Milan VS Atalanta
21:00 Bologna 3 - 2 Lecce
21:00 Verona VS Lazio
21:00 Napoli 2 - 0 Sassuolo
21:00 Cagliari VS Udinese
22:15 Bologna 3 - 2 Lecce
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 27/07/2020
00:30 Roma 2 - 1 Fiorentina
00:30 Cagliari 0 - 1 Udinese
00:30 SPAL 1907 1 - 1 Torino
00:30 Verona 1 - 5 Lazio
02:45 Juventus vs Sampdoria
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 29/07/2020
00:30 Parma 1 - 2 Atalanta
02:45 Inter Milan 2 - 0 Napoli
21:00 Fiorentina VS Bologna
21:00 Sampdoria VS AC Milan
21:00 Sassuolo VS Genoa
21:00 Lazio VS Brescia
21:00 Torino VS Roma
21:00 Parma 1 - 2 Atalanta
21:00 Inter Milan 2 - 0 Napoli
21:00 Cagliari VS Juventus
21:00 Verona VS SPAL 1907
21:00 Udinese VS Lecce
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 30/07/2020
00:30 Verona 3 - 0 SPAL 1907
00:30 Udinese 1 - 2 Lecce
00:30 Lazio 2 - 0 Brescia
00:30 Sassuolo 5 - 0 Genoa
00:30 Sampdoria 1 - 4 AC Milan
02:45 Fiorentina vs Bologna
02:45 Torino vs Roma
02:45 Cagliari vs Juventus
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 01/08/2020
23:00 Brescia 1 - 1 Sampdoria
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 02/08/2020
01:45 Atalanta 0 - 2 Inter Milan
01:45 Napoli 3 - 1 Lazio
01:45 Juventus 1 - 3 Roma
01:45 AC Milan 3 - 0 Cagliari
21:00 Atalanta 0 - 2 Inter Milan
21:00 Bologna VS Torino
21:00 Sassuolo VS Udinese
21:00 SPAL 1907 1 - 3 Fiorentina
21:00 AC Milan 3 - 0 Cagliari
21:00 Brescia VS Sampdoria
21:00 Juventus 1 - 3 Roma
21:00 Napoli 3 - 1 Lazio
21:00 Genoa VS Verona
21:00 Lecce VS Parma
23:00 SPAL 1907 1 - 3 Fiorentina
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 03/08/2020
01:45 Bologna vs Torino
01:45 Sassuolo vs Udinese
01:45 Genoa vs Verona
01:45 Lecce vs Parma
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 19/09/2020
22:59 Fiorentina 1 - 0 Torino
23:00 Fiorentina 1 - 0 Torino
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 20/09/2020
01:45 Verona 3 - 0 Roma
02:00 Fiorentina VS Torino
02:00 Sassuolo 1 - 1 Cagliari
02:00 Udinese VS Spezia
02:00 Benevento VS Inter Milan
02:00 Genoa 4 - 1 Crotone
02:00 Lazio VS Atalanta
02:00 AC Milan VS Bologna
02:00 Verona 3 - 0 Roma
02:00 Parma 0 - 2 Napoli
02:00 Juventus VS Sampdoria
17:30 Parma 0 - 2 Napoli
20:00 Genoa 4 - 1 Crotone
22:59 Sassuolo 1 - 1 Cagliari
23:00 Sassuolo 1 - 1 Cagliari
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 21/09/2020
01:45 Juventus 3 - 0 Sampdoria
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 22/09/2020
01:45 AC Milan 2 - 0 Bologna
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 26/09/2020
20:00 Torino 2 - 4 Atalanta
21:00 Torino 2 - 4 Atalanta
22:59 Sampdoria 2 - 3 Benevento
22:59 Cagliari 0 - 2 Lazio
23:00 Sampdoria 2 - 3 Benevento
23:00 Cagliari 0 - 2 Lazio
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 27/09/2020
00:00 Sampdoria VS Benevento
00:00 Cagliari VS Lazio
01:45 Inter Milan 4 - 3 Fiorentina
02:45 Inter Milan 4 - 3 Fiorentina
17:30 Spezia 1 - 4 Sassuolo
18:30 Spezia 1 - 4 Sassuolo
20:00 Verona 1 - 0 Udinese
20:00 Napoli 6 - 0 Genoa
21:00 Verona 1 - 0 Udinese
21:00 Napoli 6 - 0 Genoa
23:00 Crotone 0 - 2 AC Milan
23:00 Napoli 6 - 0 Genoa
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 28/09/2020
00:00 Crotone VS AC Milan
01:45 Roma 2 - 2 Juventus
02:45 Roma 2 - 2 Juventus
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 29/09/2020
01:45 Bologna 4 - 1 Parma
02:45 Bologna 4 - 1 Parma
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 30/09/2020
02:00 Udinese 0 - 2 Spezia
02:00 Lazio VS Atalanta
05:00 Benevento 2 - 5 Inter Milan
22:59 Udinese 0 - 2 Spezia
22:59 Benevento 2 - 5 Inter Milan
23:00 Udinese 0 - 2 Spezia
23:00 Benevento 2 - 5 Inter Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 01/10/2020
01:45 Lazio vs Atalanta
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 03/10/2020
01:45 Fiorentina 1 - 2 Sampdoria
02:45 Fiorentina 1 - 2 Sampdoria
20:00 Sassuolo 4 - 1 Crotone
21:00 Sassuolo 4 - 1 Crotone
22:59 Genoa VS Torino
23:00 Genoa VS Torino
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 04/10/2020
00:00 Genoa VS Torino
01:45 Udinese 0 - 1 Roma
02:45 Udinese 0 - 1 Roma
17:30 Atalanta 5 - 2 Cagliari
18:30 Atalanta 5 - 2 Cagliari
20:00 Parma 1 - 0 Verona
20:00 Lazio 1 - 1 Inter Milan
20:00 Benevento 1 - 0 Bologna
21:00 Parma 1 - 0 Verona
21:00 Lazio 1 - 1 Inter Milan
21:00 Benevento 1 - 0 Bologna
22:59 AC Milan 3 - 0 Spezia
23:00 AC Milan 3 - 0 Spezia
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 05/10/2020
00:00 AC Milan VS Spezia
01:45 Juventus VS Napoli
02:45 Juventus VS Napoli
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 17/10/2020
20:00 Napoli 4 - 1 Atalanta
21:00 Napoli 4 - 1 Atalanta
22:59 Sampdoria 3 - 0 Lazio
22:59 Inter Milan 1 - 2 AC Milan
23:00 Sampdoria 3 - 0 Lazio
23:00 Inter Milan 1 - 2 AC Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 18/10/2020
00:00 Sampdoria VS Lazio
00:00 Inter Milan VS AC Milan
01:45 Crotone 1 - 1 Juventus
02:45 Crotone 1 - 1 Juventus
17:30 Bologna 3 - 4 Sassuolo
18:30 Bologna 3 - 4 Sassuolo
20:00 Spezia 2 - 2 Fiorentina
20:00 Torino 2 - 3 Cagliari
20:00 Verona VS Genoa
21:00 Spezia 2 - 2 Fiorentina
21:00 Torino 2 - 3 Cagliari
22:59 Udinese 3 - 2 Parma
23:00 Udinese 3 - 2 Parma
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 19/10/2020
00:00 Udinese VS Parma
01:45 Roma 5 - 2 Benevento
02:45 Roma 5 - 2 Benevento
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 20/10/2020
01:45 Verona 0 - 0 Genoa
02:45 Verona 0 - 0 Genoa
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 24/10/2020
01:45 Sassuolo 3 - 3 Torino
20:00 Atalanta 1 - 3 Sampdoria
22:59 Genoa 0 - 2 Inter Milan
23:00 Genoa 0 - 2 Inter Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 25/10/2020
01:45 Lazio 2 - 1 Bologna
18:30 Cagliari 4 - 2 Crotone
21:00 Cagliari 4 - 2 Crotone
21:00 Juventus VS Verona
21:00 Atalanta VS Sampdoria
21:00 Genoa VS Inter Milan
21:00 AC Milan VS Roma
21:00 Lazio 2 - 1 Bologna
21:00 Benevento 1 - 2 Napoli
21:00 Fiorentina VS Udinese
21:00 Parma 2 - 2 Spezia
21:00 Sassuolo VS Torino
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 26/10/2020
00:00 Fiorentina VS Udinese
02:45 Juventus 1 - 1 Verona
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 27/10/2020
02:45 AC Milan vs Roma
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 31/10/2020
21:00 Crotone 1 - 2 Atalanta
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 01/11/2020
00:00 Inter Milan VS Parma
02:45 Bologna 3 - 2 Cagliari
18:30 Udinese 1 - 2 AC Milan
21:00 Crotone VS Atalanta
21:00 Napoli VS Sassuolo
21:00 Torino 3 - 4 Lazio
21:00 Verona VS Benevento
21:00 Spezia 1 - 4 Juventus
21:00 Bologna 3 - 2 Cagliari
21:00 Roma VS Fiorentina
21:00 Sampdoria VS Genoa
21:00 Udinese 1 - 2 AC Milan
21:00 Inter Milan 2 - 2 Parma
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 02/11/2020
00:00 Napoli VS Sassuolo
00:00 Roma VS Fiorentina
02:45 Sampdoria 1 - 1 Genoa
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 03/11/2020
02:45 Verona vs Benevento
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 04/11/2020
22:59 Genoa vs Torino
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 07/11/2020
02:45 Sassuolo 0 - 0 Udinese
21:00 Cagliari 2 - 0 Sampdoria
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 08/11/2020
00:00 Benevento VS Spezia
02:45 Parma 0 - 0 Fiorentina
18:30 Lazio 1 - 1 Juventus
21:00 Benevento 0 - 3 Spezia
21:00 Lazio 1 - 1 Juventus
21:00 Atalanta 1 - 1 Inter Milan
21:00 Sassuolo VS Udinese
21:00 Bologna VS Napoli
21:00 Parma 0 - 0 Fiorentina
21:00 AC Milan VS Verona
21:00 Torino 0 - 0 Crotone
21:00 Cagliari VS Sampdoria
21:00 Genoa 1 - 3 Roma
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 09/11/2020
00:00 Bologna VS Napoli
02:45 AC Milan vs Verona
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 21/11/2020
21:00 Crotone 0 - 2 Lazio
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 22/11/2020
00:00 Spezia VS Atalanta
02:45 Juventus 2 - 0 Cagliari
18:30 Fiorentina 0 - 1 Benevento
21:00 Crotone VS Lazio
21:00 Sampdoria 1 - 2 Bologna
21:00 Udinese VS Genoa
21:00 Fiorentina 0 - 1 Benevento
21:00 Spezia 0 - 0 Atalanta
21:00 Juventus 2 - 0 Cagliari
21:00 Roma 3 - 0 Parma
21:00 Verona 0 - 2 Sassuolo
21:00 Inter Milan 4 - 2 Torino
21:00 Napoli VS AC Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 23/11/2020
00:00 Udinese VS Genoa
02:45 Napoli vs AC Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 28/11/2020
21:00 Sassuolo 0 - 3 Inter Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 29/11/2020
00:00 Benevento VS Juventus
02:45 Atalanta 0 - 2 Verona
18:30 Lazio 1 - 3 Udinese
21:00 Atalanta 0 - 2 Verona
21:00 Cagliari VS Spezia
21:00 Lazio 1 - 3 Udinese
21:00 Sassuolo VS Inter Milan
21:00 Benevento 1 - 1 Juventus
21:00 Torino VS Sampdoria
21:00 Napoli VS Roma
21:00 Bologna 1 - 0 Crotone
21:00 AC Milan 2 - 0 Fiorentina
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 30/11/2020
00:00 Cagliari VS Spezia
02:45 Napoli 4 - 0 Roma
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 01/12/2020
00:30 Torino 2 - 2 Sampdoria
02:45 Genoa vs Parma
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 05/12/2020
21:00 Spezia 1 - 2 Lazio
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 06/12/2020
00:00 Juventus VS Torino
02:45 Inter Milan 3 - 1 Bologna
18:30 Verona 1 - 1 Cagliari
21:00 Parma 0 - 0 Benevento
21:00 Udinese VS Atalanta
21:00 Roma 0 - 0 Sassuolo
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 07/12/2020
00:00 Crotone VS Napoli
02:45 Sampdoria 1 - 2 AC Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 08/12/2020
02:45 Fiorentina vs Genoa
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 12/12/2020
02:45 Sassuolo 1 - 0 Benevento
21:00 Crotone 4 - 1 Spezia
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 13/12/2020
00:00 Torino VS Udinese
02:45 Lazio 1 - 2 Verona
18:30 Cagliari 1 - 3 Inter Milan
21:00 Bologna 1 - 5 Roma
21:00 Napoli 2 - 1 Sampdoria
21:00 Atalanta 3 - 0 Fiorentina
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 14/12/2020
00:00 Genoa VS Juventus
02:45 AC Milan vs Parma
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 16/12/2020
00:30 Udinese 0 - 0 Crotone
02:45 Benevento 1 - 1 Lazio
21:00 Fiorentina VS Sassuolo
21:00 Parma VS Cagliari
21:00 Udinese 0 - 0 Crotone
21:00 Verona VS Sampdoria
21:00 Spezia VS Bologna
21:00 Juventus VS Atalanta
21:00 Genoa VS AC Milan
21:00 Benevento 1 - 1 Lazio
21:00 Inter Milan VS Napoli
21:00 Roma VS Torino
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 17/12/2020
00:30 Juventus 1 - 1 Atalanta
02:45 Fiorentina 1 - 1 Sassuolo
02:45 Inter Milan 1 - 0 Napoli
02:45 Spezia 2 - 2 Bologna
02:45 Genoa 2 - 2 AC Milan
02:45 Verona 1 - 2 Sampdoria
02:45 Parma 0 - 0 Cagliari
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 18/12/2020
02:45 Roma vs Torino
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 19/12/2020
21:00 Fiorentina 1 - 1 Verona
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 20/12/2020
00:00 Sampdoria VS Crotone
02:45 Parma 0 - 4 Juventus
18:30 Torino 1 - 1 Bologna
21:00 Cagliari 1 - 1 Udinese
21:00 Inter Milan 2 - 1 Spezia
21:00 Sampdoria 3 - 1 Crotone
21:00 Sassuolo 1 - 2 AC Milan
21:00 Parma 0 - 4 Juventus
21:00 Fiorentina VS Verona
21:00 Benevento 2 - 0 Genoa
21:00 Torino 1 - 1 Bologna
21:00 Lazio VS Napoli
21:00 Atalanta VS Roma
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 21/12/2020
00:00 Atalanta VS Roma
02:45 Lazio vs Napoli
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 23/12/2020
00:30 Crotone 2 - 1 Parma
02:45 Juventus 0 - 3 Fiorentina
21:00 Bologna VS Atalanta
21:00 Verona VS Inter Milan
21:00 Spezia VS Genoa
21:00 Crotone 2 - 1 Parma
21:00 Roma VS Cagliari
21:00 Udinese VS Benevento
21:00 Napoli VS Torino
21:00 Sampdoria VS Sassuolo
21:00 Juventus 0 - 3 Fiorentina
21:00 AC Milan VS Lazio
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 24/12/2020
00:30 Verona 1 - 2 Inter Milan
02:45 Bologna vs Atalanta
02:45 AC Milan vs Lazio
02:45 Napoli vs Torino
02:45 Sampdoria vs Sassuolo
02:45 Roma vs Cagliari
02:45 Udinese vs Benevento
02:45 Spezia vs Genoa
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 03/01/2021
18:30 Inter Milan 6 - 2 Crotone
21:00 Benevento VS AC Milan
21:00 Fiorentina 0 - 0 Bologna
21:00 Juventus VS Udinese
21:00 Inter Milan 6 - 2 Crotone
21:00 Cagliari 1 - 4 Napoli
21:00 Atalanta 5 - 1 Sassuolo
21:00 Spezia 0 - 1 Verona
21:00 Roma 1 - 0 Sampdoria
21:00 Parma 0 - 3 Torino
21:00 Genoa 1 - 1 Lazio
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 04/01/2021
00:00 Benevento VS AC Milan
02:45 Juventus vs Udinese
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 06/01/2021
18:30 Cagliari 1 - 2 Benevento
21:00 Bologna 2 - 2 Udinese
21:00 Sassuolo 2 - 1 Genoa
21:00 Napoli VS Spezia
21:00 Cagliari 1 - 2 Benevento
21:00 Sampdoria 2 - 1 Inter Milan
21:00 Atalanta 3 - 0 Parma
21:00 Torino 1 - 1 Verona
21:00 Crotone 1 - 3 Roma
21:00 Lazio 2 - 1 Fiorentina
21:00 AC Milan VS Juventus
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 07/01/2021
00:00 Napoli VS Spezia
02:45 AC Milan vs Juventus
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 09/01/2021
21:00 Benevento 1 - 4 Atalanta
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 10/01/2021
00:00 Genoa VS Bologna
02:45 AC Milan 2 - 0 Torino
18:30 Roma 2 - 2 Inter Milan
21:00 Benevento VS Atalanta
21:00 Parma 0 - 2 Lazio
21:00 Udinese 1 - 2 Napoli
21:00 Genoa 2 - 0 Bologna
21:00 AC Milan 2 - 0 Torino
21:00 Verona 2 - 1 Crotone
21:00 Roma 2 - 2 Inter Milan
21:00 Spezia VS Sampdoria
21:00 Fiorentina VS Cagliari
21:00 Juventus VS Sassuolo
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 11/01/2021
00:00 Fiorentina VS Cagliari
02:45 Juventus 3 - 1 Sassuolo
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 12/01/2021
02:45 Spezia vs Sampdoria
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 16/01/2021
02:45 Lazio 3 - 0 Roma
21:00 Bologna 1 - 0 Verona
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 17/01/2021
00:00 Torino VS Spezia
02:45 Sampdoria 2 - 1 Udinese
18:30 Napoli 6 - 0 Fiorentina
21:00 Cagliari VS AC Milan
21:00 Sassuolo 1 - 1 Parma
21:00 Crotone 4 - 1 Benevento
21:00 Bologna VS Verona
21:00 Torino 0 - 0 Spezia
21:00 Inter Milan VS Juventus
21:00 Lazio VS Roma
21:00 Atalanta VS Genoa
21:00 Napoli 6 - 0 Fiorentina
21:00 Sampdoria 2 - 1 Udinese
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 18/01/2021
00:00 Atalanta VS Genoa
02:45 Inter Milan 2 - 0 Juventus
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 19/01/2021
02:45 Cagliari 0 - 2 AC Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 20/01/2021
21:00 Udinese vs Atalanta
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 23/01/2021
02:45 Benevento 2 - 2 Torino
21:00 Roma 4 - 3 Spezia
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 24/01/2021
00:00 AC Milan VS Atalanta
00:00 Udinese VS Inter Milan
02:45 Fiorentina 2 - 1 Crotone
18:30 Juventus 2 - 0 Bologna
21:00 Verona 3 - 1 Napoli
21:00 Juventus 2 - 0 Bologna
21:00 Genoa 1 - 0 Cagliari
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 25/01/2021
00:00 Lazio VS Sassuolo
02:45 Parma vs Sampdoria
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 30/01/2021
02:45 Torino 1 - 1 Fiorentina
21:00 Bologna 1 - 2 AC Milan
21:00 Crotone VS Genoa
21:00 Cagliari VS Sassuolo
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 31/01/2021
00:00 Sampdoria VS Juventus
02:45 Inter Milan 4 - 0 Benevento
18:30 Spezia 0 - 1 Udinese
21:00 Atalanta 1 - 3 Lazio
21:00 Cagliari 1 - 1 Sassuolo
21:00 Crotone 0 - 3 Genoa
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 01/02/2021
00:00 Napoli VS Parma
02:45 Roma vs Verona
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 06/02/2021
02:45 Fiorentina 0 - 2 Inter Milan
21:00 Atalanta 3 - 3 Torino
21:00 Sassuolo 1 - 2 Spezia
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 07/02/2021
00:00 Juventus VS Roma
02:45 Genoa 2 - 1 Napoli
18:30 Benevento 1 - 1 Sampdoria
21:00 Benevento 1 - 1 Sampdoria
21:00 Genoa 2 - 1 Napoli
21:00 Sassuolo VS Spezia
21:00 Fiorentina VS Inter Milan
21:00 Juventus 2 - 0 Roma
21:00 AC Milan 4 - 0 Crotone
21:00 Lazio VS Cagliari
21:00 Atalanta VS Torino
21:00 Parma VS Bologna
21:00 Udinese 2 - 0 Verona
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 08/02/2021
00:00 Parma VS Bologna
02:45 Lazio vs Cagliari
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 13/02/2021
02:45 Bologna 1 - 1 Benevento
21:00 Torino 0 - 0 Genoa
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 14/02/2021
00:00 Napoli VS Juventus
02:45 Spezia 2 - 0 AC Milan
18:30 Roma 3 - 0 Udinese
21:00 Cagliari 0 - 1 Atalanta
21:00 Spezia 2 - 0 AC Milan
21:00 Bologna VS Benevento
21:00 Napoli 1 - 0 Juventus
21:00 Crotone VS Sassuolo
21:00 Inter Milan VS Lazio
21:00 Roma 3 - 0 Udinese
21:00 Sampdoria 2 - 1 Fiorentina
21:00 Verona VS Parma
21:00 Torino VS Genoa
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 15/02/2021
00:00 Crotone VS Sassuolo
02:45 Inter Milan 3 - 1 Lazio
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 16/02/2021
02:45 Verona vs Parma
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 20/02/2021
00:30 Fiorentina 3 - 0 Spezia
02:45 Cagliari 0 - 1 Torino
21:00 Lazio 1 - 0 Sampdoria
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 21/02/2021
00:00 Genoa VS Verona
02:45 Sassuolo 1 - 1 Bologna
18:30 Parma 2 - 2 Udinese
21:00 Benevento VS Roma
21:00 Juventus VS Crotone
21:00 Lazio VS Sampdoria
21:00 Atalanta VS Napoli
21:00 Parma 2 - 2 Udinese
21:00 Cagliari VS Torino
21:00 Genoa 2 - 2 Verona
21:00 AC Milan 0 - 3 Inter Milan
21:00 Fiorentina VS Spezia
21:00 Sassuolo 1 - 1 Bologna
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 22/02/2021
00:00 Atalanta VS Napoli
02:45 Benevento 0 - 0 Roma
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 23/02/2021
02:45 Juventus vs Crotone
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 27/02/2021
02:45 Torino VS Sassuolo
21:00 Spezia 2 - 2 Parma
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 28/02/2021
00:00 Bologna VS Lazio
02:45 Verona 1 - 1 Juventus
18:30 Sampdoria 0 - 2 Atalanta
21:00 Spezia VS Parma
21:00 Verona 1 - 1 Juventus
21:00 Bologna 2 - 0 Lazio
21:00 Crotone 0 - 2 Cagliari
21:00 Inter Milan 3 - 0 Genoa
21:00 Napoli VS Benevento
21:00 Udinese 1 - 0 Fiorentina
21:00 Roma VS AC Milan
21:00 Sampdoria 0 - 2 Atalanta
21:00 Torino VS Sassuolo
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 01/03/2021
00:00 Napoli VS Benevento
02:45 Roma vs AC Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 03/03/2021
00:30 Lazio VS Torino
02:45 Juventus 3 - 0 Spezia
21:00 Atalanta VS Crotone
21:00 Juventus 3 - 0 Spezia
21:00 Sassuolo VS Napoli
21:00 AC Milan VS Udinese
21:00 Cagliari VS Bologna
21:00 Lazio VS Torino
21:00 Benevento VS Verona
21:00 Fiorentina VS Roma
21:00 Genoa VS Sampdoria
21:00 Parma VS Inter Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 04/03/2021
00:30 Sassuolo 3 - 3 Napoli
02:45 Atalanta 5 - 1 Crotone
02:45 Cagliari 1 - 0 Bologna
02:45 Benevento 0 - 3 Verona
02:45 Fiorentina 1 - 2 Roma
02:45 Genoa 1 - 1 Sampdoria
02:45 AC Milan 1 - 1 Udinese
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 05/03/2021
02:45 Parma vs Inter Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 06/03/2021
21:00 Spezia 1 - 1 Benevento
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 07/03/2021
00:00 Udinese VS Sassuolo
02:45 Juventus 3 - 1 Lazio
18:30 Roma 1 - 0 Genoa
21:00 Crotone 4 - 2 Torino
21:00 Juventus 3 - 1 Lazio
21:00 Roma 1 - 0 Genoa
21:00 Sampdoria VS Cagliari
21:00 Verona 0 - 2 AC Milan
21:00 Fiorentina 3 - 3 Parma
21:00 Udinese 2 - 0 Sassuolo
21:00 Inter Milan VS Atalanta
21:00 Napoli VS Bologna
21:00 Spezia VS Benevento
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 08/03/2021
00:00 Sampdoria VS Cagliari
02:45 Napoli 3 - 1 Bologna
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 09/03/2021
02:45 Inter Milan vs Atalanta
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 12/03/2021
21:00 Lazio 3 - 2 Crotone
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 13/03/2021
02:45 Atalanta 3 - 1 Spezia
21:00 Sassuolo 3 - 2 Verona
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 14/03/2021
00:00 Benevento VS Fiorentina
02:45 Genoa 1 - 1 Udinese
18:30 Bologna 3 - 1 Sampdoria
21:00 Atalanta VS Spezia
21:00 Genoa 1 - 1 Udinese
21:00 AC Milan VS Napoli
21:00 Lazio VS Crotone
21:00 Benevento 1 - 4 Fiorentina
21:00 Torino 1 - 2 Inter Milan
21:00 Cagliari VS Juventus
21:00 Sassuolo VS Verona
21:00 Bologna 3 - 1 Sampdoria
21:00 Parma 2 - 0 Roma
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 15/03/2021
00:00 Cagliari VS Juventus
02:45 AC Milan 0 - 1 Napoli
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 17/03/2021
21:00 Torino 3 - 2 Sassuolo
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 20/03/2021
02:45 Parma 1 - 2 Genoa
21:00 Crotone 2 - 3 Bologna
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 21/03/2021
00:00 Spezia VS Cagliari
02:45 Inter Milan VS Sassuolo
18:30 Verona 0 - 2 Atalanta
21:00 Crotone VS Bologna
21:00 Parma VS Genoa
21:00 Verona 0 - 2 Atalanta
21:00 Juventus 0 - 1 Benevento
21:00 Roma VS Napoli
21:00 Fiorentina VS AC Milan
21:00 Udinese 0 - 1 Lazio
21:00 Inter Milan VS Sassuolo
21:00 Spezia 2 - 1 Cagliari
21:00 Sampdoria 1 - 0 Torino
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 22/03/2021
00:00 Fiorentina VS AC Milan
02:45 Roma vs Napoli
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 03/04/2021
17:30 AC Milan 1 - 1 Sampdoria
20:00 Atalanta 3 - 2 Udinese
20:00 Sassuolo 2 - 2 Roma
20:00 Benevento 2 - 2 Parma
20:00 Cagliari 0 - 2 Verona
20:00 Napoli 4 - 3 Crotone
20:00 Genoa 1 - 1 Fiorentina
20:00 Lazio 2 - 1 Spezia
21:00 Atalanta 3 - 2 Udinese
21:00 Genoa 1 - 1 Fiorentina
21:00 AC Milan 1 - 1 Sampdoria
21:00 Lazio 2 - 1 Spezia
21:00 Sassuolo 2 - 2 Roma
21:00 Benevento 2 - 2 Parma
21:00 Torino 2 - 2 Juventus
21:00 Cagliari 0 - 2 Verona
21:00 Napoli 4 - 3 Crotone
21:00 Bologna VS Inter Milan
23:00 Torino 2 - 2 Juventus
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 04/04/2021
01:45 Bologna 0 - 1 Inter Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 07/04/2021
23:45 Juventus VS Napoli
23:45 Inter Milan VS Sassuolo
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 10/04/2021
20:00 Spezia 3 - 2 Crotone
23:00 Parma 1 - 3 AC Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 11/04/2021
01:45 Udinese 0 - 1 Torino
17:30 Inter Milan 1 - 0 Cagliari
20:00 Juventus 3 - 1 Genoa
20:00 Sampdoria 0 - 2 Napoli
20:00 Verona 0 - 1 Lazio
21:00 Benevento VS Sassuolo
21:00 Udinese 0 - 1 Torino
21:00 Inter Milan 1 - 0 Cagliari
21:00 Spezia VS Crotone
21:00 Verona 0 - 1 Lazio
21:00 Juventus 3 - 1 Genoa
21:00 Roma 1 - 0 Bologna
21:00 Parma VS AC Milan
21:00 Fiorentina VS Atalanta
21:00 Sampdoria 0 - 2 Napoli
23:00 Roma 1 - 0 Bologna
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 12/04/2021
01:45 Fiorentina 2 - 3 Atalanta
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 13/04/2021
01:45 Benevento vs Sassuolo
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 17/04/2021
20:00 Sampdoria 3 - 1 Verona
20:00 Crotone 1 - 2 Udinese
23:00 Sassuolo 3 - 1 Fiorentina
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 18/04/2021
01:45 Cagliari 4 - 3 Parma
17:30 AC Milan 2 - 1 Genoa
20:00 Atalanta 1 - 0 Juventus
20:00 Bologna 4 - 1 Spezia
20:00 Lazio 5 - 3 Benevento
21:00 AC Milan 2 - 1 Genoa
21:00 Atalanta 1 - 0 Juventus
21:00 Torino 3 - 1 Roma
21:00 Crotone VS Udinese
21:00 Napoli VS Inter Milan
21:00 Cagliari 4 - 3 Parma
21:00 Sampdoria VS Verona
21:00 Lazio 5 - 3 Benevento
21:00 Bologna 4 - 1 Spezia
21:00 Sassuolo VS Fiorentina
23:00 Torino 3 - 1 Roma
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 19/04/2021
01:45 Napoli vs Inter Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 21/04/2021
01:45 Verona 1 - 2 Fiorentina
21:00 AC Milan 1 - 2 Sassuolo
21:00 Juventus VS Parma
21:00 Verona 1 - 2 Fiorentina
21:00 Roma VS Atalanta
21:00 Bologna VS Torino
21:00 Udinese VS Cagliari
21:00 Genoa VS Benevento
21:00 Napoli VS Lazio
21:00 Crotone VS Sampdoria
21:00 Spezia VS Inter Milan
23:30 AC Milan 1 - 2 Sassuolo
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 22/04/2021
01:45 Juventus 3 - 1 Parma
01:45 Spezia 1 - 1 Inter Milan
01:45 Bologna 1 - 1 Torino
01:45 Udinese 0 - 1 Cagliari
01:45 Genoa 2 - 2 Benevento
01:45 Crotone 0 - 1 Sampdoria
23:30 Roma 1 - 1 Atalanta
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 23/04/2021
01:45 Napoli vs Lazio
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 24/04/2021
20:00 Genoa 2 - 0 Spezia
23:00 Parma 3 - 4 Crotone
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 25/04/2021
01:45 Sassuolo 1 - 0 Sampdoria
17:30 Benevento 2 - 4 Udinese
20:00 Inter Milan 1 - 0 Verona
20:00 Fiorentina 1 - 1 Juventus
21:00 Atalanta VS Bologna
21:00 Lazio VS AC Milan
21:00 Inter Milan 1 - 0 Verona
21:00 Benevento 2 - 4 Udinese
21:00 Parma VS Crotone
21:00 Cagliari 3 - 2 Roma
21:00 Torino VS Napoli
21:00 Genoa VS Spezia
21:00 Sassuolo 1 - 0 Sampdoria
21:00 Fiorentina 1 - 1 Juventus
23:00 Cagliari 3 - 2 Roma
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 26/04/2021
01:45 Atalanta 5 - 0 Bologna
23:30 Torino 0 - 2 Napoli
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 27/04/2021
01:45 Lazio VS AC Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 01/05/2021
20:00 Verona 1 - 1 Spezia
23:00 Crotone 0 - 2 Inter Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 02/05/2021
01:45 AC Milan 2 - 0 Benevento
17:30 Lazio 4 - 3 Genoa
20:00 Napoli 1 - 1 Cagliari
20:00 Sassuolo 1 - 1 Atalanta
20:00 Bologna 3 - 3 Fiorentina
21:00 Lazio 4 - 3 Genoa
21:00 Sassuolo 1 - 1 Atalanta
21:00 Bologna 3 - 3 Fiorentina
21:00 Torino VS Parma
21:00 Verona VS Spezia
21:00 Napoli 1 - 1 Cagliari
21:00 Crotone VS Inter Milan
21:00 Sampdoria VS Roma
21:00 AC Milan 2 - 0 Benevento
21:00 Udinese 1 - 2 Juventus
23:00 Udinese 1 - 2 Juventus
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 03/05/2021
01:45 Sampdoria 2 - 0 Roma
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 04/05/2021
01:45 Torino VS Parma
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 08/05/2021
20:00 Udinese 1 - 1 Bologna
20:00 Spezia 1 - 4 Napoli
23:00 Inter Milan 5 - 1 Sampdoria
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 09/05/2021
01:45 Fiorentina 2 - 0 Lazio
17:30 Genoa 1 - 2 Sassuolo
20:00 Verona 1 - 1 Torino
20:00 Benevento 1 - 3 Cagliari
20:00 Parma 2 - 5 Atalanta
21:00 Verona 1 - 1 Torino
21:00 Roma 5 - 0 Crotone
21:00 Inter Milan VS Sampdoria
21:00 Udinese VS Bologna
21:00 Benevento 1 - 3 Cagliari
21:00 Spezia VS Napoli
21:00 Genoa 1 - 2 Sassuolo
21:00 Parma 2 - 5 Atalanta
21:00 Fiorentina 2 - 0 Lazio
21:00 Juventus VS AC Milan
23:00 Roma 5 - 0 Crotone
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 10/05/2021
01:45 Juventus vs AC Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 12/05/2021
01:45 Napoli 5 - 1 Udinese
21:00 Crotone VS Verona
21:00 Inter Milan VS Roma
21:00 Napoli 5 - 1 Udinese
21:00 Torino VS AC Milan
21:00 Bologna VS Genoa
21:00 Lazio VS Parma
21:00 Atalanta VS Benevento
21:00 Sassuolo VS Juventus
21:00 Cagliari 0 - 0 Fiorentina
21:00 Sampdoria VS Spezia
23:30 Cagliari 0 - 0 Fiorentina
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 13/05/2021
01:45 Inter Milan 3 - 1 Roma
01:45 Lazio 1 - 0 Parma
01:45 Atalanta 2 - 0 Benevento
01:45 Sassuolo 1 - 3 Juventus
01:45 Sampdoria 2 - 2 Spezia
01:45 Bologna 0 - 2 Genoa
01:45 Torino 0 - 7 AC Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 14/05/2021
01:45 Crotone vs Verona
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 15/05/2021
20:00 Genoa 3 - 4 Atalanta
20:00 Spezia 4 - 1 Torino
23:00 Juventus 3 - 2 Inter Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 16/05/2021
01:45 Roma 2 - 0 Lazio
17:30 Fiorentina 0 - 2 Napoli
20:00 Udinese 0 - 1 Sampdoria
20:00 Benevento 1 - 1 Crotone
21:00 Fiorentina 0 - 2 Napoli
21:00 Parma 1 - 3 Sassuolo
21:00 Benevento 1 - 1 Crotone
21:00 Juventus VS Inter Milan
21:00 Roma 2 - 0 Lazio
21:00 Genoa VS Atalanta
21:00 Spezia VS Torino
21:00 Udinese 0 - 1 Sampdoria
21:00 Verona VS Bologna
21:00 AC Milan VS Cagliari
23:00 Parma 1 - 3 Sassuolo
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 17/05/2021
01:45 AC Milan 0 - 0 Cagliari
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 18/05/2021
01:45 Verona 2 - 2 Bologna
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 19/05/2021
01:30 Lazio vs Torino
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 23/05/2021
01:45 Crotone 0 - 0 Fiorentina
01:45 Sampdoria 3 - 0 Parma
01:45 Cagliari 0 - 1 Genoa
20:00 Inter Milan 5 - 1 Udinese
21:00 Crotone 0 - 0 Fiorentina
21:00 Cagliari 0 - 1 Genoa
21:00 Spezia VS Roma
21:00 Sassuolo VS Lazio
21:00 Inter Milan 5 - 1 Udinese
21:00 Napoli VS Verona
21:00 Torino VS Benevento
21:00 Bologna VS Juventus
21:00 Atalanta VS AC Milan
21:00 Sampdoria 3 - 0 Parma
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 24/05/2021
01:45 Napoli vs Verona
01:45 Torino vs Benevento
01:45 Bologna vs Juventus
01:45 Sassuolo vs Lazio
01:45 Spezia vs Roma
01:45 Atalanta vs AC Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 21/08/2021
23:30 Inter Milan 4 - 0 Genoa
23:30 Verona 2 - 3 Sassuolo
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 22/08/2021
01:45 Empoli 1 - 3 Lazio
01:45 Torino 1 - 2 Atalanta
23:30 Bologna 3 - 2 Salernitana
23:30 Udinese 2 - 2 Juventus
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 23/08/2021
01:45 Napoli 2 - 0 Venezia
01:45 Roma 3 - 1 Fiorentina
23:30 Cagliari 2 - 2 Spezia
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 24/08/2021
01:45 Sampdoria vs AC Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 27/08/2021
23:30 Udinese 3 - 0 Venezia
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 28/08/2021
01:45 Verona 1 - 3 Inter Milan
23:30 Lazio 6 - 1 Spezia
23:30 Atalanta 0 - 0 Bologna
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 29/08/2021
01:45 Fiorentina 2 - 1 Torino
01:45 Juventus 0 - 1 Empoli
23:30 Genoa 1 - 2 Napoli
23:30 Sassuolo 0 - 0 Sampdoria
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 30/08/2021
01:45 Salernitana vs Roma
01:45 AC Milan vs Cagliari
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 11/09/2021
20:00 Empoli 1 - 2 Venezia
23:00 Napoli 2 - 1 Juventus
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 12/09/2021
01:45 Atalanta 1 - 2 Fiorentina
17:30 Sampdoria 2 - 2 Inter Milan
20:00 Spezia 0 - 1 Udinese
20:00 Torino 4 - 0 Salernitana
20:00 Cagliari 2 - 3 Genoa
21:00 Bologna VS Verona
21:00 Empoli VS Venezia
21:00 AC Milan 2 - 0 Lazio
21:00 Torino 4 - 0 Salernitana
21:00 Sampdoria 2 - 2 Inter Milan
21:00 Cagliari 2 - 3 Genoa
21:00 Roma VS Sassuolo
21:00 Spezia 0 - 1 Udinese
21:00 Atalanta 1 - 2 Fiorentina
21:00 Napoli VS Juventus
22:59 AC Milan 2 - 0 Lazio
23:00 AC Milan 2 - 0 Lazio
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 13/09/2021
01:45 Roma 2 - 1 Sassuolo
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 14/09/2021
01:45 Bologna vs Verona
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 18/09/2021
01:45 Sassuolo 0 - 1 Torino
20:00 Genoa 1 - 2 Fiorentina
23:00 Inter Milan 6 - 1 Bologna
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 19/09/2021
01:45 Salernitana 0 - 1 Atalanta
17:30 Empoli 0 - 3 Sampdoria
20:00 Venezia 1 - 2 Spezia
21:00 Inter Milan VS Bologna
21:00 Lazio 2 - 2 Cagliari
21:00 Empoli 0 - 3 Sampdoria
21:00 Venezia 1 - 2 Spezia
21:00 Salernitana 0 - 1 Atalanta
21:00 Juventus VS AC Milan
21:00 Genoa VS Fiorentina
21:00 Sassuolo VS Torino
21:00 Verona 3 - 2 Roma
21:00 Udinese VS Napoli
22:59 Verona 3 - 2 Roma
22:59 Lazio 2 - 2 Cagliari
23:00 Verona 3 - 2 Roma
23:00 Lazio 2 - 2 Cagliari
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 20/09/2021
01:45 Juventus 1 - 1 AC Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 21/09/2021
01:45 Udinese vs Napoli
23:30 Bologna 2 - 2 Genoa
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 22/09/2021
01:45 Atalanta 2 - 1 Sassuolo
01:45 Fiorentina 1 - 3 Inter Milan
21:00 Bologna VS Genoa
21:00 Fiorentina 1 - 3 Inter Milan
21:00 AC Milan VS Venezia
21:00 Torino VS Lazio
21:00 Salernitana 2 - 2 Verona
21:00 Cagliari VS Empoli
21:00 Roma VS Udinese
21:00 Sampdoria VS Napoli
21:00 Atalanta 2 - 1 Sassuolo
21:00 Spezia 2 - 3 Juventus
23:30 Spezia 2 - 3 Juventus
23:30 Salernitana 2 - 2 Verona
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 23/09/2021
01:45 Cagliari 0 - 2 Empoli
01:45 AC Milan 2 - 0 Venezia
23:30 Sampdoria 0 - 4 Napoli
23:30 Torino 1 - 1 Lazio
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 24/09/2021
01:45 Roma 1 - 0 Udinese
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 25/09/2021
20:00 Spezia 1 - 2 AC Milan
22:59 Inter Milan 2 - 2 Atalanta
23:00 Inter Milan 2 - 2 Atalanta
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 26/09/2021
01:45 Genoa 3 - 3 Verona
17:30 Juventus 3 - 2 Sampdoria
20:00 Empoli 4 - 2 Bologna
20:00 Udinese 0 - 1 Fiorentina
20:00 Sassuolo 1 - 0 Salernitana
21:00 Inter Milan VS Atalanta
21:00 Venezia VS Torino
21:00 Lazio 3 - 2 Roma
21:00 Napoli VS Cagliari
21:00 Sassuolo 1 - 0 Salernitana
21:00 Empoli 4 - 2 Bologna
21:00 Spezia VS AC Milan
21:00 Genoa 3 - 3 Verona
21:00 Udinese 0 - 1 Fiorentina
21:00 Juventus 3 - 2 Sampdoria
22:59 Lazio 3 - 2 Roma
23:00 Lazio 3 - 2 Roma
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 27/09/2021
01:45 Napoli 2 - 0 Cagliari
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 28/09/2021
01:45 Venezia vs Torino
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 02/10/2021
01:45 Cagliari 1 - 1 Venezia
20:00 Salernitana 1 - 0 Genoa
23:00 Torino 0 - 1 Juventus
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 03/10/2021
01:45 Sassuolo 1 - 2 Inter Milan
17:30 Bologna 3 - 0 Lazio
20:00 Sampdoria 3 - 3 Udinese
20:00 Verona 4 - 0 Spezia
21:00 Bologna 3 - 0 Lazio
21:00 Sampdoria 3 - 3 Udinese
21:00 Salernitana VS Genoa
21:00 Atalanta VS AC Milan
21:00 Torino VS Juventus
21:00 Fiorentina 1 - 2 Napoli
21:00 Sassuolo 1 - 2 Inter Milan
21:00 Cagliari VS Venezia
21:00 Verona 4 - 0 Spezia
21:00 Roma 2 - 0 Empoli
23:00 Fiorentina 1 - 2 Napoli
23:00 Roma 2 - 0 Empoli
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 04/10/2021
01:45 Atalanta vs AC Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 16/10/2021
20:00 Spezia 2 - 1 Salernitana
23:00 Lazio 3 - 1 Inter Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 17/10/2021
01:45 AC Milan 3 - 2 Verona
17:30 Cagliari 3 - 1 Sampdoria
20:00 Empoli 1 - 4 Atalanta
20:00 Udinese 1 - 1 Bologna
20:00 Genoa 2 - 2 Sassuolo
21:00 Empoli 1 - 4 Atalanta
21:00 Juventus VS Roma
21:00 Napoli 1 - 0 Torino
21:00 AC Milan 3 - 2 Verona
21:00 Spezia VS Salernitana
21:00 Cagliari 3 - 1 Sampdoria
21:00 Venezia VS Fiorentina
21:00 Genoa 2 - 2 Sassuolo
21:00 Lazio VS Inter Milan
21:00 Udinese 1 - 1 Bologna
23:00 Napoli 1 - 0 Torino
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 18/10/2021
01:45 Juventus 1 - 0 Roma
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 19/10/2021
01:45 Venezia vs Fiorentina
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 22/10/2021
23:00 Torino 3 - 2 Genoa
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 23/10/2021
01:45 Sampdoria 2 - 1 Spezia
20:00 Salernitana 2 - 4 Empoli
23:00 Sassuolo 3 - 1 Venezia
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 24/10/2021
01:45 Bologna 2 - 4 AC Milan
17:30 Atalanta 1 - 1 Udinese
20:00 Verona 4 - 1 Lazio
20:00 Fiorentina 3 - 0 Cagliari
21:00 Bologna 2 - 4 AC Milan
21:00 Torino VS Genoa
21:00 Verona 4 - 1 Lazio
21:00 Sampdoria VS Spezia
21:00 Salernitana VS Empoli
21:00 Atalanta 1 - 1 Udinese
21:00 Fiorentina 3 - 0 Cagliari
21:00 Inter Milan VS Juventus
21:00 Roma 0 - 0 Napoli
21:00 Sassuolo VS Venezia
23:00 Roma 0 - 0 Napoli
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 25/10/2021
01:45 Inter Milan vs Juventus
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 26/10/2021
23:30 Venezia 1 - 2 Salernitana
23:30 Spezia 1 - 1 Genoa
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 27/10/2021
01:45 AC Milan 1 - 0 Torino
21:00 Empoli VS Inter Milan
21:00 Lazio VS Fiorentina
21:00 Napoli VS Bologna
21:00 AC Milan 1 - 0 Torino
21:00 Spezia VS Genoa
21:00 Cagliari VS Roma
21:00 Venezia VS Salernitana
21:00 Udinese 1 - 1 Verona
21:00 Juventus 1 - 2 Sassuolo
21:00 Sampdoria 1 - 3 Atalanta
23:30 Sampdoria 1 - 3 Atalanta
23:30 Udinese 1 - 1 Verona
23:30 Juventus 1 - 2 Sassuolo
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 28/10/2021
01:45 Empoli 0 - 2 Inter Milan
01:45 Cagliari 1 - 2 Roma
01:45 Lazio 1 - 0 Fiorentina
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 29/10/2021
01:45 Napoli vs Bologna
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 30/10/2021
20:00 Atalanta 2 - 2 Lazio
23:00 Verona 2 - 1 Juventus
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 31/10/2021
01:45 Torino 3 - 0 Sampdoria
18:30 Inter Milan 2 - 0 Udinese
21:00 Genoa 0 - 0 Venezia
21:00 Atalanta VS Lazio
21:00 Torino 3 - 0 Sampdoria
21:00 Bologna VS Cagliari
21:00 Sassuolo 1 - 2 Empoli
21:00 Fiorentina 3 - 0 Spezia
21:00 Inter Milan 2 - 0 Udinese
21:00 Roma VS AC Milan
21:00 Salernitana VS Napoli
21:00 Verona VS Juventus
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 01/11/2021
00:00 Salernitana VS Napoli
02:45 Roma 1 - 2 AC Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 02/11/2021
02:45 Bologna vs Cagliari
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 06/11/2021
02:45 Empoli VS Genoa
21:00 Spezia VS Torino
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 07/11/2021
00:00 Juventus VS Fiorentina
02:45 Cagliari VS Atalanta
18:30 Venezia VS Roma
21:00 Lazio VS Salernitana
21:00 Cagliari VS Atalanta
21:00 Udinese VS Sassuolo
21:00 Spezia VS Torino
21:00 Sampdoria VS Bologna
21:00 AC Milan VS Inter Milan
21:00 Empoli VS Genoa
21:00 Napoli VS Verona
21:00 Juventus VS Fiorentina
21:00 Venezia VS Roma
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 08/11/2021
00:00 Lazio VS Salernitana
00:00 Napoli VS Verona
02:45 AC Milan VS Inter Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 20/11/2021
21:00 Atalanta VS Spezia
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 21/11/2021
00:00 Lazio VS Juventus
02:45 Fiorentina VS AC Milan
18:30 Sassuolo VS Cagliari
21:00 Genoa VS Roma
21:00 Atalanta VS Spezia
21:00 Sassuolo VS Cagliari
21:00 Inter Milan VS Napoli
21:00 Bologna VS Venezia
21:00 Torino VS Udinese
21:00 Verona VS Empoli
21:00 Salernitana VS Sampdoria
21:00 Fiorentina VS AC Milan
21:00 Lazio VS Juventus
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 22/11/2021
00:00 Inter Milan VS Napoli
02:45 Genoa VS Roma
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 23/11/2021
00:30 Verona VS Empoli
02:45 Torino VS Udinese
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 27/11/2021
02:45 Cagliari 1 - 1 Salernitana
21:00 Empoli 2 - 1 Fiorentina
21:00 Sampdoria 3 - 1 Verona
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 28/11/2021
00:00 Juventus VS Atalanta
02:45 Venezia 0 - 2 Inter Milan
18:30 Udinese 0 - 0 Genoa
21:00 Empoli VS Fiorentina
21:00 Udinese 0 - 0 Genoa
21:00 Cagliari VS Salernitana
21:00 Sampdoria VS Verona
21:00 AC Milan 1 - 3 Sassuolo
21:00 Spezia 0 - 1 Bologna
21:00 Roma VS Torino
21:00 Venezia 0 - 2 Inter Milan
21:00 Juventus 0 - 1 Atalanta
21:00 Napoli VS Lazio
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 29/11/2021
00:00 Roma VS Torino
02:45 Napoli vs Lazio
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 01/12/2021
00:30 Atalanta 4 - 0 Venezia
00:30 Fiorentina 3 - 1 Sampdoria
02:45 Salernitana 0 - 2 Juventus
02:45 Verona 0 - 0 Cagliari
21:00 Genoa VS AC Milan
21:00 Atalanta 4 - 0 Venezia
21:00 Sassuolo VS Napoli
21:00 Bologna VS Roma
21:00 Torino VS Empoli
21:00 Verona 0 - 0 Cagliari
21:00 Salernitana 0 - 2 Juventus
21:00 Fiorentina 3 - 1 Sampdoria
21:00 Inter Milan VS Spezia
21:00 Lazio VS Udinese
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 02/12/2021
00:30 Inter Milan 2 - 0 Spezia
00:30 Bologna 1 - 0 Roma
02:45 Genoa 0 - 3 AC Milan
02:45 Sassuolo 2 - 2 Napoli
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 03/12/2021
00:30 Torino 2 - 2 Empoli
02:45 Lazio vs Udinese
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 04/12/2021
21:00 AC Milan 2 - 0 Salernitana
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 05/12/2021
00:00 Roma VS Inter Milan
02:45 Napoli 2 - 3 Atalanta
18:30 Bologna 2 - 3 Fiorentina
21:00 Cagliari VS Torino
21:00 AC Milan VS Salernitana
21:00 Napoli 2 - 3 Atalanta
21:00 Juventus VS Genoa
21:00 Roma 0 - 3 Inter Milan
21:00 Venezia 3 - 4 Verona
21:00 Empoli VS Udinese
21:00 Spezia 2 - 2 Sassuolo
21:00 Bologna 2 - 3 Fiorentina
21:00 Sampdoria VS Lazio
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 06/12/2021
00:00 Sampdoria VS Lazio
02:45 Juventus 2 - 0 Genoa
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 07/12/2021
00:30 Empoli 3 - 1 Udinese
02:45 Cagliari vs Torino
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 11/12/2021
02:45 Genoa 1 - 3 Sampdoria
21:00 Fiorentina 4 - 0 Salernitana
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 12/12/2021
00:00 Venezia VS Juventus
02:45 Udinese 1 - 1 AC Milan
18:30 Torino 2 - 1 Bologna
21:00 Verona 1 - 2 Atalanta
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 13/12/2021
00:00 Sassuolo VS Lazio
00:00 Napoli VS Empoli
02:45 Inter Milan vs Cagliari
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 14/12/2021
02:45 Roma VS Spezia
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 18/12/2021
00:30 Lazio 3 - 1 Genoa
02:45 Salernitana 0 - 5 Inter Milan
21:00 Atalanta 1 - 4 Roma
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 19/12/2021
00:00 Bologna VS Juventus
02:45 Cagliari 0 - 4 Udinese
18:30 Fiorentina 2 - 2 Sassuolo
21:00 Cagliari 0 - 4 Udinese
21:00 Salernitana VS Inter Milan
21:00 Atalanta VS Roma
21:00 Torino VS Verona
21:00 Fiorentina 2 - 2 Sassuolo
21:00 Sampdoria VS Venezia
21:00 Bologna 0 - 2 Juventus
21:00 Lazio VS Genoa
21:00 AC Milan VS Napoli
21:00 Spezia 1 - 1 Empoli
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 20/12/2021
00:00 Sampdoria VS Venezia
00:00 Torino VS Verona
02:45 AC Milan vs Napoli
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 22/12/2021
00:30 Udinese 0 - 1 Salernitana
02:45 Juventus 2 - 0 Cagliari
02:45 Genoa 0 - 0 Atalanta
21:00 Verona 1 - 1 Fiorentina
21:00 Genoa 0 - 0 Atalanta
21:00 Juventus 2 - 0 Cagliari
21:00 Roma 1 - 1 Sampdoria
21:00 Udinese 0 - 1 Salernitana
21:00 Napoli 0 - 1 Spezia
21:00 Sassuolo 0 - 3 Bologna
21:00 Empoli 2 - 4 AC Milan
21:00 Venezia 1 - 3 Lazio
21:00 Inter Milan 1 - 0 Torino
22:30 Venezia 1 - 3 Lazio
22:30 Sassuolo 0 - 3 Bologna
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 23/12/2021
00:30 Verona 1 - 1 Fiorentina
00:30 Inter Milan 1 - 0 Torino
00:30 Roma 1 - 1 Sampdoria
02:45 Napoli vs Spezia
02:45 Empoli vs AC Milan
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 06/01/2022
18:30 Bologna 2 - 1 Inter Milan
18:30 Sampdoria 1 - 2 Cagliari
20:30 Lazio 3 - 3 Empoli
20:30 Spezia 1 - 2 Verona
21:00 Fiorentina 0 - 4 Udinese
21:00 Lazio 3 - 3 Empoli
21:00 AC Milan 3 - 1 Roma
21:00 Sassuolo 1 - 1 Genoa
21:00 Spezia 1 - 2 Verona
21:00 Juventus 1 - 1 Napoli
21:00 Sampdoria 1 - 2 Cagliari
21:00 Bologna 2 - 1 Inter Milan
21:00 Salernitana 2 - 1 Venezia
21:00 Atalanta 4 - 4 Torino
22:30 Sassuolo 1 - 1 Genoa
22:30 Atalanta 4 - 4 Torino
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 07/01/2022
00:30 AC Milan 3 - 1 Roma
00:30 Salernitana VS Venezia
02:45 Fiorentina VS Udinese
02:45 Juventus 1 - 1 Napoli
06:30 Bologna VS Inter Milan
06:30 Sampdoria 1 - 2 Cagliari
08:30 Lazio 3 - 3 Empoli
08:30 Spezia 1 - 2 Verona
10:30 Sassuolo VS Genoa
10:30 Atalanta VS Torino
12:30 AC Milan 3 - 1 Roma
12:30 Salernitana VS Venezia
14:45 Fiorentina VS Udinese
14:45 Juventus 1 - 1 Napoli
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 09/01/2022
18:30 Venezia 0 - 3 AC Milan
20:30 Empoli 1 - 5 Sassuolo
20:30 Cagliari VS Bologna
20:30 Torino VS Fiorentina
21:00 Empoli 1 - 5 Sassuolo
21:00 Verona VS Salernitana
21:00 Torino VS Fiorentina
21:00 Venezia 0 - 3 AC Milan
21:00 Udinese 2 - 6 Atalanta
21:00 Genoa VS Spezia
21:00 Napoli 1 - 0 Sampdoria
21:00 Cagliari VS Bologna
21:00 Inter Milan VS Lazio
21:00 Roma VS Juventus
22:30 Napoli 1 - 0 Sampdoria
22:30 Udinese 2 - 6 Atalanta
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 10/01/2022
00:30 Genoa 0 - 1 Spezia
00:30 Roma 3 - 4 Juventus
02:45 Verona 1 - 2 Salernitana
02:45 Inter Milan 2 - 1 Lazio
09:00 Empoli VS Sassuolo
09:00 Inter Milan 2 - 1 Lazio
09:00 Roma 3 - 4 Juventus
09:00 Udinese VS Atalanta
09:00 Genoa 0 - 1 Spezia
09:00 Napoli VS Sampdoria
09:00 Cagliari VS Bologna
09:00 Venezia VS AC Milan
09:00 Verona 1 - 2 Salernitana
09:00 Torino 4 - 0 Fiorentina
22:59 Torino 4 - 0 Fiorentina
23:00 Torino 4 - 0 Fiorentina
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 12/01/2022
02:45 Cagliari vs Bologna
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 15/01/2022
21:00 Sampdoria 1 - 2 Torino
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 16/01/2022
00:00 Salernitana VS Lazio
02:45 Juventus 2 - 0 Udinese
18:30 Sassuolo 2 - 4 Verona
21:00 Atalanta VS Inter Milan
21:00 Venezia 1 - 1 Empoli
21:00 Fiorentina VS Genoa
21:00 Sampdoria VS Torino
21:00 Roma VS Cagliari
21:00 AC Milan VS Spezia
21:00 Sassuolo 2 - 4 Verona
21:00 Bologna VS Napoli
21:00 Salernitana 0 - 3 Lazio
21:00 Juventus 2 - 0 Udinese
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 17/01/2022
00:00 Roma VS Cagliari
02:45 Atalanta 0 - 0 Inter Milan
09:00 Atalanta 0 - 0 Inter Milan
09:00 Juventus VS Udinese
09:00 AC Milan VS Spezia
09:00 Sassuolo VS Verona
09:00 Bologna VS Napoli
09:00 Salernitana VS Lazio
09:00 Roma 1 - 0 Cagliari
09:00 Venezia VS Empoli
09:00 Fiorentina VS Genoa
09:00 Sampdoria VS Torino
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 18/01/2022
00:30 Bologna 0 - 2 Napoli
00:30 AC Milan 1 - 2 Spezia
02:45 Fiorentina vs Genoa
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 22/01/2022
02:45 Verona 2 - 1 Bologna
21:00 Genoa 0 - 0 Udinese
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 23/01/2022
00:00 Inter Milan VS Venezia
02:45 Lazio 0 - 0 Atalanta
18:30 Cagliari 1 - 1 Fiorentina
21:00 Empoli VS Roma
21:00 Spezia 1 - 0 Sampdoria
21:00 Cagliari 1 - 1 Fiorentina
21:00 Torino 1 - 1 Sassuolo
21:00 Verona VS Bologna
21:00 Lazio 0 - 0 Atalanta
21:00 Inter Milan 2 - 1 Venezia
21:00 AC Milan VS Juventus
21:00 Napoli 4 - 1 Salernitana
21:00 Genoa VS Udinese
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 24/01/2022
00:00 Empoli VS Roma
02:45 AC Milan 0 - 0 Juventus
09:00 Empoli 2 - 4 Roma
09:00 Inter Milan VS Venezia
09:00 AC Milan 0 - 0 Juventus
09:00 Napoli VS Salernitana
09:00 Genoa VS Udinese
09:00 Lazio VS Atalanta
09:00 Cagliari VS Fiorentina
09:00 Torino VS Sassuolo
09:00 Verona VS Bologna
09:00 Spezia VS Sampdoria
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 05/02/2022
21:00 Roma 0 - 0 Genoa
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 06/02/2022
00:00 Inter Milan VS AC Milan
02:45 Fiorentina 0 - 3 Lazio
18:30 Atalanta 1 - 2 Cagliari
21:00 Bologna 0 - 0 Empoli
21:00 Inter Milan 1 - 2 AC Milan
21:00 Sampdoria 4 - 0 Sassuolo
21:00 Juventus VS Verona
21:00 Roma VS Genoa
21:00 Udinese VS Torino
21:00 Fiorentina 0 - 3 Lazio
21:00 Salernitana VS Spezia
21:00 Atalanta 1 - 2 Cagliari
21:00 Venezia 0 - 2 Napoli
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 07/02/2022
00:00 Udinese VS Torino
02:45 Juventus 2 - 0 Verona
09:00 Bologna VS Empoli
09:00 Juventus 2 - 0 Verona
09:00 Roma VS Genoa
09:00 Udinese 2 - 0 Torino
09:00 Fiorentina VS Lazio
09:00 Salernitana VS Spezia
09:00 Atalanta VS Cagliari
09:00 Venezia VS Napoli
09:00 Inter Milan VS AC Milan
09:00 Sampdoria VS Sassuolo
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 08/02/2022
02:45 Salernitana vs Spezia
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 12/02/2022
21:00 Lazio 3 - 0 Bologna
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 13/02/2022
00:00 Napoli VS Inter Milan
02:45 Torino 1 - 2 Venezia
18:30 AC Milan 1 - 0 Sampdoria
21:00 Empoli 1 - 1 Cagliari
21:00 Lazio VS Bologna
21:00 AC Milan 1 - 0 Sampdoria
21:00 Napoli 1 - 1 Inter Milan
21:00 Genoa 1 - 1 Salernitana
21:00 Sassuolo VS Roma
21:00 Atalanta VS Juventus
21:00 Torino 1 - 2 Venezia
21:00 Verona 4 - 0 Udinese
21:00 Spezia VS Fiorentina
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 14/02/2022
00:00 Sassuolo VS Roma
02:45 Atalanta 1 - 1 Juventus
09:00 Empoli VS Cagliari
09:00 Torino VS Venezia
09:00 Verona VS Udinese
09:00 Spezia VS Fiorentina
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 15/02/2022
02:45 Spezia VS Fiorentina
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 19/02/2022
00:00 Roma VS Verona
00:00 Inter Milan VS Sassuolo
01:00 Cagliari 1 - 1 Napoli
02:45 Juventus 1 - 1 Torino
02:45 Salernitana 2 - 2 AC Milan
02:45 Udinese 1 - 1 Lazio
03:00 Bologna 2 - 1 Spezia
18:30 Fiorentina 1 - 0 Atalanta
21:00 Sampdoria 2 - 0 Empoli
21:00 Venezia 1 - 1 Genoa
21:00 Genoa VS Inter Milan
21:00 Salernitana VS Bologna
21:00 Atalanta VS Sampdoria
21:00 Torino VS Cagliari
21:00 Verona VS Venezia
21:00 Sassuolo VS Fiorentina
21:00 Empoli VS Juventus
21:00 Lazio VS Napoli
21:00 AC Milan VS Udinese
21:00 Spezia VS Roma
21:00 Fiorentina VS Verona
21:00 Juventus VS Spezia
21:00 Bologna VS Torino
21:00 Venezia VS Sassuolo
21:00 Genoa VS Empoli
21:00 Napoli VS AC Milan
21:00 Cagliari VS Lazio
21:00 Inter Milan VS Salernitana
21:00 Roma VS Atalanta
21:00 Udinese VS Sampdoria
21:00 Verona VS Napoli
21:00 Sampdoria VS Juventus
21:00 Atalanta VS Genoa
21:00 Udinese VS Roma
21:00 Lazio VS Venezia
21:00 Spezia VS Cagliari
21:00 Fiorentina VS Bologna
21:00 Salernitana VS Sassuolo
21:00 AC Milan VS Empoli
21:00 Torino VS Inter Milan
21:00 Empoli VS Verona
21:00 Juventus VS Salernitana
21:00 Bologna VS Atalanta
21:00 Venezia VS Sampdoria
21:00 Genoa VS Torino
21:00 Sassuolo VS Spezia
21:00 Cagliari VS AC Milan
21:00 Inter Milan VS Fiorentina
21:00 Roma VS Lazio
21:00 Napoli VS Udinese
21:00 Fiorentina VS Empoli
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Italia ngày 20/02/2022
00:00 Roma VS Verona
00:00 Inter Milan VS Sassuolo
01:00 Cagliari VS Napoli
02:45 Salernitana VS AC Milan
02:45 Udinese VS Lazio
03:00 Bologna VS Spezia
18:30 Fiorentina VS Atalanta
21:00 Fiorentina VS Atalanta
21:00 Juventus VS Torino
21:00 Roma VS Verona
21:00 Udinese VS Lazio
21:00 Venezia VS Genoa
21:00 Inter Milan VS Sassuolo
21:00 Sampdoria VS Empoli
21:00 Cagliari VS Napoli
21:00 Bologna VS Spezia
21:00 Salernitana VS AC Milan
21:00 Genoa VS Inter Milan
21:00 Salernitana VS Bologna
21:00 Atalanta VS Sampdoria
21:00 Torino VS Cagliari
21:00 Verona VS Venezia
21:00 Sassuolo VS Fiorentina
21:00 Empoli VS Juventus
21:00 Lazio VS Napoli
21:00 AC Milan VS Udinese
21:00 Spezia VS Roma
21:00 Fiorentina VS Verona
21:00 Juventus VS Spezia
21:00 Bologna VS Torino
21:00 Venezia VS Sassuolo
21:00 Genoa VS Empoli
21:00 Napoli VS AC Milan
21:00 Cagliari VS Lazio
21:00 Inter Milan VS Salernitana
21:00 Roma VS Atalanta
21:00 Udinese VS Sampdoria
21:00 Verona VS Napoli
21:00 Sa