phattairoi.com


Đăng ký F8bet nhận thưởng 

Giờ Chủ nhà Tỷ số Khách
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 17/08/2019
01:30 Bayern Munich 2 - 2 Hertha Berlin
20:30 B.Leverkusen vs Paderborn 07
20:30 Wolfsburg vs FC Koln
20:30 B.Dortmund vs Augsburg
20:30 Freiburg vs Mainz
20:30 Wer.Bremen vs Fort.Dusseldorf
23:30 M.gladbach VS Schalke 04
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 18/08/2019
20:30 Ein.Frankfurt VS Hoffenheim
23:00 Union Berlin VS Leipzig
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 24/08/2019
01:30 FC Koln VS B.Dortmund
20:30 Fort.Dusseldorf VS B.Leverkusen
20:30 Mainz VS M.gladbach
20:30 Augsburg VS Union Berlin
20:30 Hoffenheim VS Wer.Bremen
20:30 Paderborn 07 VS Freiburg
21:30 Leipzig VS Ein.Frankfurt
21:30 Mainz VS M.gladbach
21:30 Augsburg VS Union Berlin
21:30 Schalke 04 VS Bayern Munich
21:30 Hertha Berlin VS Wolfsburg
21:30 Hoffenheim VS Wer.Bremen
21:30 FC Koln VS B.Dortmund
21:30 Paderborn 07 VS Freiburg
21:30 Fort.Dusseldorf VS B.Leverkusen
23:30 Schalke 04 VS Bayern Munich
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 25/08/2019
20:30 Leipzig VS Ein.Frankfurt
22:59 Hertha Berlin VS Wolfsburg
23:00 Hertha Berlin VS Wolfsburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 31/08/2019
01:30 M.gladbach VS Leipzig
20:30 Wolfsburg VS Paderborn 07
20:30 Bayern Munich VS Mainz
20:30 Freiburg VS FC Koln
20:30 Schalke 04 VS Hertha Berlin
20:30 B.Leverkusen VS Hoffenheim
21:30 M.gladbach VS Leipzig
21:30 Union Berlin VS B.Dortmund
21:30 Bayern Munich VS Mainz
21:30 Freiburg VS FC Koln
21:30 Schalke 04 VS Hertha Berlin
21:30 B.Leverkusen VS Hoffenheim
21:30 Wolfsburg VS Paderborn 07
21:30 Ein.Frankfurt VS Fort.Dusseldorf
21:30 Wer.Bremen VS Augsburg
23:30 Union Berlin VS B.Dortmund
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 01/09/2019
20:30 Wer.Bremen VS Augsburg
23:00 Ein.Frankfurt VS Fort.Dusseldorf
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 14/09/2019
01:30 Fort.Dusseldorf VS Wolfsburg
20:30 Union Berlin VS Wer.Bremen
20:30 Augsburg VS Ein.Frankfurt
20:30 Mainz VS Hertha Berlin
20:30 FC Koln VS M.gladbach
20:30 B.Dortmund VS B.Leverkusen
21:30 Hoffenheim VS Freiburg
21:30 Leipzig VS Bayern Munich
21:30 Augsburg VS Ein.Frankfurt
21:30 Mainz VS Hertha Berlin
21:30 FC Koln VS M.gladbach
21:30 Paderborn 07 VS Schalke 04
21:30 B.Dortmund VS B.Leverkusen
21:30 Union Berlin VS Wer.Bremen
21:30 Fort.Dusseldorf VS Wolfsburg
23:30 Leipzig VS Bayern Munich
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 15/09/2019
20:30 Hoffenheim VS Freiburg
22:59 Paderborn 07 VS Schalke 04
23:00 Paderborn 07 VS Schalke 04
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 21/09/2019
01:30 Schalke 04 2 - 1 Mainz
20:30 B.Leverkusen 2 - 0 Union Berlin
20:30 Hertha Berlin 2 - 1 Paderborn 07
20:30 Bayern Munich 4 - 0 FC Koln
20:30 Freiburg 1 - 1 Augsburg
21:30 B.Leverkusen 2 - 0 Union Berlin
21:30 Wer.Bremen 0 - 3 Leipzig
21:30 Hertha Berlin 2 - 1 Paderborn 07
21:30 Schalke 04 2 - 1 Mainz
21:30 Bayern Munich 4 - 0 FC Koln
21:30 Wolfsburg VS Hoffenheim
21:30 Ein.Frankfurt VS B.Dortmund
21:30 M.gladbach VS Fort.Dusseldorf
21:30 Freiburg 1 - 1 Augsburg
23:30 Wer.Bremen 0 - 3 Leipzig
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 22/09/2019
20:30 M.gladbach 2 - 1 Fort.Dusseldorf
23:00 Ein.Frankfurt 2 - 2 B.Dortmund
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 24/09/2019
01:30 Wolfsburg vs Hoffenheim
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 28/09/2019
01:30 Union Berlin VS Ein.Frankfurt
20:30 Paderborn 07 VS Bayern Munich
20:30 Leipzig VS Schalke 04
20:30 Hoffenheim VS M.gladbach
20:30 Mainz VS Wolfsburg
20:30 Augsburg VS B.Leverkusen
21:30 B.Dortmund VS Wer.Bremen
21:30 Fort.Dusseldorf VS Freiburg
21:30 Paderborn 07 VS Bayern Munich
21:30 FC Koln VS Hertha Berlin
21:30 Union Berlin VS Ein.Frankfurt
21:30 Augsburg VS B.Leverkusen
21:30 Leipzig VS Schalke 04
21:30 Hoffenheim VS M.gladbach
21:30 Mainz VS Wolfsburg
23:30 B.Dortmund VS Wer.Bremen
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 29/09/2019
20:30 Fort.Dusseldorf VS Freiburg
23:00 FC Koln VS Hertha Berlin
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 05/10/2019
01:30 Hertha Berlin 3 - 1 Fort.Dusseldorf
20:30 B.Leverkusen 1 - 1 Leipzig
20:30 Freiburg 2 - 2 B.Dortmund
20:30 Bayern Munich 1 - 2 Hoffenheim
20:30 Paderborn 07 1 - 2 Mainz
21:30 M.gladbach VS Augsburg
21:30 Paderborn 07 1 - 2 Mainz
21:30 B.Leverkusen 1 - 1 Leipzig
21:30 Schalke 04 1 - 1 FC Koln
21:30 Ein.Frankfurt VS Wer.Bremen
21:30 Bayern Munich 1 - 2 Hoffenheim
21:30 Wolfsburg VS Union Berlin
21:30 Hertha Berlin 3 - 1 Fort.Dusseldorf
21:30 Freiburg 2 - 2 B.Dortmund
23:30 Schalke 04 1 - 1 FC Koln
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 06/10/2019
18:30 M.gladbach 5 - 1 Augsburg
20:30 Wolfsburg 1 - 0 Union Berlin
23:00 Ein.Frankfurt vs Wer.Bremen
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 19/10/2019
01:30 Ein.Frankfurt 3 - 0 B.Leverkusen
20:30 Leipzig 1 - 1 Wolfsburg
20:30 Fort.Dusseldorf 1 - 0 Mainz
20:30 Union Berlin 2 - 0 Freiburg
20:30 Wer.Bremen 1 - 1 Hertha Berlin
20:30 Augsburg 2 - 2 Bayern Munich
21:30 FC Koln VS Paderborn 07
21:30 Hoffenheim VS Schalke 04
21:30 B.Dortmund 1 - 0 M.gladbach
21:30 Leipzig 1 - 1 Wolfsburg
21:30 Augsburg 2 - 2 Bayern Munich
21:30 Wer.Bremen 1 - 1 Hertha Berlin
21:30 Fort.Dusseldorf 1 - 0 Mainz
21:30 Union Berlin 2 - 0 Freiburg
21:30 Ein.Frankfurt 3 - 0 B.Leverkusen
23:30 B.Dortmund 1 - 0 M.gladbach
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 20/10/2019
20:30 FC Koln 3 - 0 Paderborn 07
23:00 Hoffenheim vs Schalke 04
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 26/10/2019
01:30 Mainz VS FC Koln
20:30 Bayern Munich VS Union Berlin
20:30 Paderborn 07 VS Fort.Dusseldorf
20:30 Schalke 04 VS B.Dortmund
20:30 Hertha Berlin VS Hoffenheim
20:30 Freiburg VS Leipzig
21:30 Bayern Munich VS Union Berlin
21:30 Freiburg VS Leipzig
21:30 M.gladbach VS Ein.Frankfurt
21:30 Schalke 04 VS B.Dortmund
21:30 Hertha Berlin VS Hoffenheim
21:30 Mainz VS FC Koln
21:30 Paderborn 07 VS Fort.Dusseldorf
21:30 B.Leverkusen VS Wer.Bremen
21:30 Wolfsburg VS Augsburg
23:30 B.Leverkusen VS Wer.Bremen
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 27/10/2019
21:30 Wolfsburg VS Augsburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 28/10/2019
00:00 M.gladbach VS Ein.Frankfurt
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 02/11/2019
02:30 Hoffenheim 3 - 0 Paderborn 07
21:30 Ein.Frankfurt VS Bayern Munich
21:30 Union Berlin VS Hertha Berlin
21:30 Augsburg VS Schalke 04
21:30 Wer.Bremen VS Freiburg
21:30 B.Leverkusen VS M.gladbach
21:30 Hoffenheim 3 - 0 Paderborn 07
21:30 Leipzig VS Mainz
21:30 B.Dortmund VS Wolfsburg
21:30 Fort.Dusseldorf VS FC Koln
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 03/11/2019
00:30 Union Berlin VS Hertha Berlin
21:30 Fort.Dusseldorf VS FC Koln
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 04/11/2019
00:00 Augsburg VS Schalke 04
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 09/11/2019
02:30 FC Koln 1 - 2 Hoffenheim
21:30 Mainz VS Union Berlin
21:30 Wolfsburg VS B.Leverkusen
21:30 Bayern Munich VS B.Dortmund
21:30 M.gladbach VS Wer.Bremen
21:30 Freiburg VS Ein.Frankfurt
21:30 FC Koln 1 - 2 Hoffenheim
21:30 Schalke 04 VS Fort.Dusseldorf
21:30 Hertha Berlin VS Leipzig
21:30 Paderborn 07 VS Augsburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 10/11/2019
00:30 Bayern Munich VS B.Dortmund
19:30 M.gladbach VS Wer.Bremen
21:30 Wolfsburg VS B.Leverkusen
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 11/11/2019
00:00 Freiburg VS Ein.Frankfurt
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 23/11/2019
02:30 B.Dortmund 3 - 3 Paderborn 07
21:30 Ein.Frankfurt VS Wolfsburg
21:30 Hoffenheim VS Mainz
21:30 Union Berlin VS M.gladbach
21:30 Leipzig VS FC Koln
21:30 B.Dortmund 3 - 3 Paderborn 07
21:30 B.Leverkusen VS Freiburg
21:30 Fort.Dusseldorf VS Bayern Munich
21:30 Wer.Bremen VS Schalke 04
21:30 Augsburg VS Hertha Berlin
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 24/11/2019
00:30 Leipzig VS FC Koln
21:30 Augsburg VS Hertha Berlin
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 25/11/2019
00:00 Hoffenheim VS Mainz
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 30/11/2019
02:30 Schalke 04 2 - 1 Union Berlin
21:30 Hoffenheim 1 - 1 Fort.Dusseldorf
21:30 Paderborn 07 2 - 3 Leipzig
21:30 Hertha Berlin 1 - 2 B.Dortmund
21:30 Wolfsburg VS Wer.Bremen
21:30 Bayern Munich VS B.Leverkusen
21:30 Schalke 04 2 - 1 Union Berlin
21:30 M.gladbach VS Freiburg
21:30 FC Koln 1 - 1 Augsburg
21:30 Mainz VS Ein.Frankfurt
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 01/12/2019
00:30 Bayern Munich 1 - 2 B.Leverkusen
21:30 M.gladbach 4 - 2 Freiburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 02/12/2019
00:00 Wolfsburg VS Wer.Bremen
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 03/12/2019
02:30 Mainz vs Ein.Frankfurt
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 07/12/2019
02:30 Ein.Frankfurt 2 - 2 Hertha Berlin
21:30 Ein.Frankfurt 2 - 2 Hertha Berlin
21:30 M.gladbach VS Bayern Munich
21:30 Union Berlin VS FC Koln
21:30 Wer.Bremen VS Paderborn 07
21:30 Augsburg VS Mainz
21:30 B.Dortmund VS Fort.Dusseldorf
21:30 Leipzig VS Hoffenheim
21:30 Freiburg VS Wolfsburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 08/12/2019
00:30 B.Leverkusen VS Schalke 04
21:30 Union Berlin VS FC Koln
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 09/12/2019
00:00 Wer.Bremen VS Paderborn 07
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 14/12/2019
02:30 Hoffenheim 2 - 4 Augsburg
21:30 Hertha Berlin vs Freiburg
21:30 FC Koln vs B.Leverkusen
21:30 Bayern Munich vs Wer.Bremen
21:30 Mainz vs B.Dortmund
21:30 Paderborn 07 vs Union Berlin
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 15/12/2019
00:30 Fort.Dusseldorf VS Leipzig
21:30 Wolfsburg VS M.gladbach
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 16/12/2019
00:00 Schalke 04 VS Ein.Frankfurt
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 18/12/2019
00:30 Wer.Bremen 0 - 5 Mainz
02:30 B.Dortmund 3 - 3 Leipzig
02:30 Augsburg 3 - 0 Fort.Dusseldorf
02:30 Union Berlin 0 - 2 Hoffenheim
21:30 M.gladbach VS Paderborn 07
21:30 Union Berlin 0 - 2 Hoffenheim
21:30 B.Dortmund 3 - 3 Leipzig
21:30 Freiburg VS Bayern Munich
21:30 B.Leverkusen VS Hertha Berlin
21:30 Ein.Frankfurt VS FC Koln
21:30 Wer.Bremen 0 - 5 Mainz
21:30 Augsburg 3 - 0 Fort.Dusseldorf
21:30 Wolfsburg VS Schalke 04
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 19/12/2019
00:30 B.Leverkusen 0 - 1 Hertha Berlin
02:30 M.gladbach vs Paderborn 07
02:30 Wolfsburg vs Schalke 04
02:30 Ein.Frankfurt vs FC Koln
02:30 Freiburg vs Bayern Munich
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 21/12/2019
02:30 Hoffenheim 2 - 1 B.Dortmund
21:30 FC Koln VS Wer.Bremen
21:30 Leipzig VS Augsburg
21:30 Paderborn 07 VS Ein.Frankfurt
21:30 Fort.Dusseldorf VS Union Berlin
21:30 Mainz VS B.Leverkusen
21:30 Bayern Munich VS Wolfsburg
21:30 Schalke 04 VS Freiburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 22/12/2019
00:30 Hertha Berlin VS M.gladbach
21:30 Fort.Dusseldorf VS Union Berlin
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 23/12/2019
00:00 Paderborn 07 VS Ein.Frankfurt
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 18/01/2020
02:30 Schalke 04 2 - 0 M.gladbach
21:30 Fort.Dusseldorf VS Wer.Bremen
21:30 Augsburg VS B.Dortmund
21:30 Leipzig VS Union Berlin
21:30 Hertha Berlin VS Bayern Munich
21:30 Paderborn 07 VS B.Leverkusen
21:30 Schalke 04 2 - 0 M.gladbach
21:30 Hoffenheim VS Ein.Frankfurt
21:30 FC Koln VS Wolfsburg
21:30 Mainz VS Freiburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 19/01/2020
00:30 Leipzig VS Union Berlin
21:30 Hertha Berlin VS Bayern Munich
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 20/01/2020
00:00 Paderborn 07 VS B.Leverkusen
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 25/01/2020
02:30 B.Dortmund 5 - 1 FC Koln
21:30 Ein.Frankfurt VS Leipzig
21:30 Wer.Bremen VS Hoffenheim
21:30 Wolfsburg VS Hertha Berlin
21:30 B.Dortmund 5 - 1 FC Koln
21:30 M.gladbach VS Mainz
21:30 Bayern Munich VS Schalke 04
21:30 Freiburg VS Paderborn 07
21:30 B.Leverkusen VS Fort.Dusseldorf
21:30 Union Berlin VS Augsburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 26/01/2020
00:30 Bayern Munich VS Schalke 04
21:30 Wer.Bremen VS Hoffenheim
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 27/01/2020
00:00 B.Leverkusen VS Fort.Dusseldorf
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 01/02/2020
02:30 Hertha Berlin 0 - 0 Schalke 04
21:30 Hertha Berlin 0 - 0 Schalke 04
21:30 Leipzig VS M.gladbach
21:30 Fort.Dusseldorf 1 - 1 Ein.Frankfurt
21:30 Hoffenheim 2 - 1 B.Leverkusen
21:30 FC Koln VS Freiburg
21:30 Augsburg 2 - 1 Wer.Bremen
21:30 Mainz 1 - 3 Bayern Munich
21:30 B.Dortmund 5 - 0 Union Berlin
21:30 Paderborn 07 VS Wolfsburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 02/02/2020
00:30 Leipzig VS M.gladbach
21:30 FC Koln VS Freiburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 03/02/2020
00:00 Paderborn 07 VS Wolfsburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 08/02/2020
02:30 Ein.Frankfurt 5 - 0 Augsburg
21:30 B.Leverkusen VS B.Dortmund
21:30 Freiburg 1 - 0 Hoffenheim
21:30 M.gladbach VS FC Koln
21:30 Schalke 04 1 - 1 Paderborn 07
21:30 Bayern Munich VS Leipzig
21:30 Wolfsburg 1 - 1 Fort.Dusseldorf
21:30 Ein.Frankfurt 5 - 0 Augsburg
21:30 Wer.Bremen 0 - 2 Union Berlin
21:30 Hertha Berlin 1 - 3 Mainz
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 09/02/2020
00:30 B.Leverkusen 4 - 3 B.Dortmund
21:30 M.gladbach VS FC Koln
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 10/02/2020
00:00 Bayern Munich VS Leipzig
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 15/02/2020
02:30 B.Dortmund 4 - 0 Ein.Frankfurt
21:30 FC Koln VS Bayern Munich
21:30 Augsburg 1 - 1 Freiburg
21:30 Paderborn 07 1 - 2 Hertha Berlin
21:30 B.Dortmund 4 - 0 Ein.Frankfurt
21:30 Mainz VS Schalke 04
21:30 Leipzig 3 - 0 Wer.Bremen
21:30 Union Berlin 2 - 3 B.Leverkusen
21:30 Fort.Dusseldorf VS M.gladbach
21:30 Hoffenheim 2 - 3 Wolfsburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 16/02/2020
00:30 Fort.Dusseldorf VS M.gladbach
21:30 FC Koln VS Bayern Munich
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 17/02/2020
00:00 Mainz VS Schalke 04
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 22/02/2020
02:30 Bayern Munich 3 - 2 Paderborn 07
21:30 Bayern Munich 3 - 2 Paderborn 07
21:30 B.Leverkusen VS Augsburg
21:30 Schalke 04 VS Leipzig
21:30 Wer.Bremen 0 - 2 B.Dortmund
21:30 Hertha Berlin 0 - 5 FC Koln
21:30 Ein.Frankfurt VS Union Berlin
21:30 M.gladbach 1 - 1 Hoffenheim
21:30 Freiburg 0 - 2 Fort.Dusseldorf
21:30 Wolfsburg VS Mainz
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 23/02/2020
00:30 Schalke 04 0 - 5 Leipzig
21:30 B.Leverkusen 2 - 0 Augsburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 24/02/2020
00:00 Wolfsburg VS Mainz
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 25/02/2020
02:30 Ein.Frankfurt vs Union Berlin
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 29/02/2020
02:30 Fort.Dusseldorf 3 - 3 Hertha Berlin
21:30 Augsburg VS M.gladbach
21:30 Hoffenheim VS Bayern Munich
21:30 Union Berlin VS Wolfsburg
21:30 Wer.Bremen VS Ein.Frankfurt
21:30 Fort.Dusseldorf 3 - 3 Hertha Berlin
21:30 B.Dortmund VS Freiburg
21:30 Mainz VS Paderborn 07
21:30 FC Koln VS Schalke 04
21:30 Leipzig VS B.Leverkusen
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 01/03/2020
00:30 FC Koln VS Schalke 04
19:30 Union Berlin VS Wolfsburg
21:30 Leipzig VS B.Leverkusen
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 02/03/2020
00:00 Wer.Bremen VS Ein.Frankfurt
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 07/03/2020
02:30 Paderborn 07 1 - 2 FC Koln
21:30 Mainz VS Fort.Dusseldorf
21:30 B.Leverkusen VS Ein.Frankfurt
21:30 Wolfsburg VS Leipzig
21:30 M.gladbach VS B.Dortmund
21:30 Paderborn 07 1 - 2 FC Koln
21:30 Hertha Berlin VS Wer.Bremen
21:30 Freiburg VS Union Berlin
21:30 Bayern Munich VS Augsburg
21:30 Schalke 04 VS Hoffenheim
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 08/03/2020
00:30 M.gladbach VS B.Dortmund
21:30 Bayern Munich VS Augsburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 09/03/2020
00:00 Mainz VS Fort.Dusseldorf
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 12/03/2020
00:30 M.gladbach vs FC Koln
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 14/03/2020
02:30 Fort.Dusseldorf VS Paderborn 07
21:30 Fort.Dusseldorf VS Paderborn 07
21:30 Leipzig VS Freiburg
21:30 B.Dortmund VS Schalke 04
21:30 Hoffenheim VS Hertha Berlin
21:30 FC Koln VS Mainz
21:30 Augsburg VS Wolfsburg
21:30 Union Berlin VS Bayern Munich
21:30 Ein.Frankfurt VS M.gladbach
21:30 Wer.Bremen VS B.Leverkusen
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 15/03/2020
00:30 Union Berlin VS Bayern Munich
21:30 Ein.Frankfurt VS M.gladbach
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 16/03/2020
00:00 Augsburg VS Wolfsburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 17/03/2020
02:30 Wer.Bremen VS B.Leverkusen
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 21/03/2020
02:30 Mainz VS Leipzig
21:30 FC Koln VS Fort.Dusseldorf
21:30 Paderborn 07 VS Hoffenheim
21:30 Hertha Berlin VS Union Berlin
21:30 Schalke 04 VS Augsburg
21:30 Bayern Munich VS Ein.Frankfurt
21:30 Freiburg VS Wer.Bremen
21:30 Wolfsburg VS B.Dortmund
21:30 Mainz VS Leipzig
21:30 M.gladbach VS B.Leverkusen
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 22/03/2020
00:30 Hertha Berlin VS Union Berlin
19:30 M.gladbach VS B.Leverkusen
21:30 Bayern Munich VS Ein.Frankfurt
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 23/03/2020
00:00 Wolfsburg VS B.Dortmund
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 04/04/2020
21:30 B.Dortmund VS Bayern Munich
21:30 Wer.Bremen VS M.gladbach
21:30 Augsburg VS Paderborn 07
21:30 Leipzig VS Hertha Berlin
21:30 Ein.Frankfurt VS Freiburg
21:30 Fort.Dusseldorf VS Schalke 04
21:30 Union Berlin VS Mainz
21:30 Hoffenheim VS FC Koln
21:30 B.Leverkusen VS Wolfsburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 11/04/2020
21:30 M.gladbach VS Union Berlin
21:30 Hertha Berlin VS Augsburg
21:30 Schalke 04 VS Wer.Bremen
21:30 FC Koln VS Leipzig
21:30 Paderborn 07 VS B.Dortmund
21:30 Freiburg VS B.Leverkusen
21:30 Bayern Munich VS Fort.Dusseldorf
21:30 Wolfsburg VS Ein.Frankfurt
21:30 Mainz VS Hoffenheim
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 18/04/2020
21:30 B.Leverkusen VS Bayern Munich
21:30 Augsburg VS FC Koln
21:30 Leipzig VS Paderborn 07
21:30 Wer.Bremen VS Wolfsburg
21:30 B.Dortmund VS Hertha Berlin
21:30 Union Berlin VS Schalke 04
21:30 Ein.Frankfurt VS Mainz
21:30 Fort.Dusseldorf VS Hoffenheim
21:30 Freiburg VS M.gladbach
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 25/04/2020
21:30 Bayern Munich VS M.gladbach
21:30 Paderborn 07 VS Wer.Bremen
21:30 Hoffenheim VS Leipzig
21:30 Fort.Dusseldorf VS B.Dortmund
21:30 Schalke 04 VS B.Leverkusen
21:30 FC Koln VS Union Berlin
21:30 Wolfsburg VS Freiburg
21:30 Hertha Berlin VS Ein.Frankfurt
21:30 Mainz VS Augsburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 02/05/2020
21:30 Ein.Frankfurt VS Schalke 04
21:30 Union Berlin VS Paderborn 07
21:30 B.Leverkusen VS FC Koln
21:30 Leipzig VS Fort.Dusseldorf
21:30 Augsburg VS Hoffenheim
21:30 Wer.Bremen VS Bayern Munich
21:30 M.gladbach VS Wolfsburg
21:30 Freiburg VS Hertha Berlin
21:30 B.Dortmund VS Mainz
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 09/05/2020
21:30 Hertha Berlin VS B.Leverkusen
21:30 Schalke 04 VS Wolfsburg
21:30 Paderborn 07 VS M.gladbach
21:30 Bayern Munich VS Freiburg
21:30 Hoffenheim VS Union Berlin
21:30 Mainz VS Wer.Bremen
21:30 FC Koln VS Ein.Frankfurt
21:30 Leipzig VS B.Dortmund
21:30 Fort.Dusseldorf VS Augsburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 16/05/2020
20:30 Fort.Dusseldorf 0 - 0 Paderborn 07
20:30 Augsburg 1 - 2 Wolfsburg
20:30 Hoffenheim 0 - 3 Hertha Berlin
20:30 B.Dortmund 4 - 0 Schalke 04
20:30 Leipzig 1 - 1 Freiburg
21:30 Augsburg VS Leipzig
21:30 Union Berlin VS Fort.Dusseldorf
21:30 B.Leverkusen VS Mainz
21:30 M.gladbach VS Hertha Berlin
21:30 Wolfsburg VS Bayern Munich
21:30 Wer.Bremen VS FC Koln
21:30 Ein.Frankfurt VS Paderborn 07
21:30 B.Dortmund VS Hoffenheim
21:30 Freiburg VS Schalke 04
23:30 Ein.Frankfurt 1 - 3 M.gladbach
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 17/05/2020
20:30 FC Koln 2 - 2 Mainz
23:00 Union Berlin 0 - 2 Bayern Munich
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 19/05/2020
01:30 Wer.Bremen vs B.Leverkusen
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 23/05/2020
00:00 Wolfsburg VS B.Dortmund
00:30 Hertha Berlin 4 - 0 Union Berlin
01:30 Hertha Berlin 4 - 0 Union Berlin
02:30 Mainz VS Leipzig
19:30 M.gladbach 1 - 3 B.Leverkusen
20:30 Paderborn 07 1 - 1 Hoffenheim
20:30 Wolfsburg 0 - 2 B.Dortmund
20:30 M.gladbach 1 - 3 B.Leverkusen
20:30 Freiburg 0 - 1 Wer.Bremen
21:30 FC Koln VS Fort.Dusseldorf
21:30 Freiburg 0 - 1 Wer.Bremen
21:30 Bayern Munich 5 - 2 Ein.Frankfurt
21:30 Schalke 04 VS Augsburg
21:30 Paderborn 07 1 - 1 Hoffenheim
23:30 Bayern Munich 5 - 2 Ein.Frankfurt
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 24/05/2020
18:30 Schalke 04 0 - 3 Augsburg
20:30 Mainz 0 - 5 Leipzig
23:00 FC Koln vs Fort.Dusseldorf
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 26/05/2020
21:30 B.Dortmund 0 - 1 Bayern Munich
21:30 Fort.Dusseldorf VS Schalke 04
21:30 Union Berlin VS Mainz
21:30 Hoffenheim VS FC Koln
21:30 B.Leverkusen VS Wolfsburg
21:30 Ein.Frankfurt VS Freiburg
21:30 Leipzig VS Hertha Berlin
21:30 Augsburg VS Paderborn 07
21:30 Wer.Bremen VS M.gladbach
23:30 B.Dortmund 0 - 1 Bayern Munich
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 27/05/2020
01:30 Wer.Bremen 0 - 0 M.gladbach
01:30 B.Leverkusen 1 - 4 Wolfsburg
01:30 Ein.Frankfurt 3 - 3 Freiburg
23:30 Leipzig 2 - 2 Hertha Berlin
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 28/05/2020
01:30 Augsburg vs Paderborn 07
01:30 Fort.Dusseldorf vs Schalke 04
01:30 Union Berlin vs Mainz
01:30 Hoffenheim vs FC Koln
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 30/05/2020
01:30 Freiburg 0 - 1 B.Leverkusen
20:30 Hertha Berlin 2 - 0 Augsburg
20:30 Wolfsburg 1 - 2 Ein.Frankfurt
20:30 Mainz 0 - 1 Hoffenheim
20:30 Schalke 04 0 - 1 Wer.Bremen
21:30 M.gladbach VS Union Berlin
21:30 Freiburg 0 - 1 B.Leverkusen
21:30 Bayern Munich 5 - 0 Fort.Dusseldorf
21:30 Wolfsburg 1 - 2 Ein.Frankfurt
21:30 Mainz 0 - 1 Hoffenheim
21:30 Paderborn 07 VS B.Dortmund
21:30 FC Koln VS Leipzig
21:30 Schalke 04 0 - 1 Wer.Bremen
21:30 Hertha Berlin 2 - 0 Augsburg
23:30 Bayern Munich 5 - 0 Fort.Dusseldorf
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 31/05/2020
20:30 M.gladbach 4 - 1 Union Berlin
23:00 Paderborn 07 1 - 6 B.Dortmund
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 02/06/2020
01:30 FC Koln 2 - 4 Leipzig
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 04/06/2020
01:30 Wer.Bremen vs Ein.Frankfurt
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 06/06/2020
01:30 Freiburg 1 - 0 M.gladbach
20:30 B.Leverkusen 2 - 4 Bayern Munich
20:30 Ein.Frankfurt 0 - 2 Mainz
20:30 Fort.Dusseldorf 2 - 2 Hoffenheim
20:30 Leipzig 1 - 1 Paderborn 07
21:30 B.Leverkusen 2 - 4 Bayern Munich
21:30 Union Berlin VS Schalke 04
21:30 Ein.Frankfurt 0 - 2 Mainz
21:30 Fort.Dusseldorf 2 - 2 Hoffenheim
21:30 Freiburg 1 - 0 M.gladbach
21:30 B.Dortmund 1 - 0 Hertha Berlin
21:30 Wer.Bremen VS Wolfsburg
21:30 Augsburg VS FC Koln
21:30 Leipzig 1 - 1 Paderborn 07
23:30 B.Dortmund 1 - 0 Hertha Berlin
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 07/06/2020
18:30 Wer.Bremen 0 - 1 Wolfsburg
20:30 Union Berlin 1 - 1 Schalke 04
23:00 Augsburg vs FC Koln
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 13/06/2020
01:30 Hoffenheim 0 - 2 Leipzig
20:30 Paderborn 07 1 - 5 Wer.Bremen
20:30 Wolfsburg 2 - 2 Freiburg
20:30 Hertha Berlin 1 - 4 Ein.Frankfurt
20:30 FC Koln 1 - 2 Union Berlin
20:30 Fort.Dusseldorf 0 - 1 B.Dortmund
21:30 Bayern Munich vs M.gladbach
21:30 Schalke 04 VS B.Leverkusen
21:30 Fort.Dusseldorf 0 - 1 B.Dortmund
21:30 Hoffenheim 0 - 2 Leipzig
21:30 Paderborn 07 1 - 5 Wer.Bremen
21:30 Wolfsburg 2 - 2 Freiburg
21:30 Hertha Berlin 1 - 4 Ein.Frankfurt
21:30 Mainz VS Augsburg
21:30 FC Koln 1 - 2 Union Berlin
23:30 Bayern Munich vs M.gladbach
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 14/06/2020
20:30 Mainz VS Augsburg
23:00 Schalke 04 VS B.Leverkusen
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 16/06/2020
21:30 Ein.Frankfurt VS Schalke 04
21:30 Union Berlin VS Paderborn 07
21:30 Leipzig VS Fort.Dusseldorf
21:30 B.Leverkusen VS FC Koln
21:30 Augsburg VS Hoffenheim
21:30 Wer.Bremen VS Bayern Munich
21:30 M.gladbach 3 - 0 Wolfsburg
21:30 Freiburg VS Hertha Berlin
21:30 B.Dortmund VS Mainz
23:30 M.gladbach 3 - 0 Wolfsburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 17/06/2020
01:30 Union Berlin 1 - 0 Paderborn 07
01:30 Freiburg 2 - 1 Hertha Berlin
01:30 Wer.Bremen 0 - 1 Bayern Munich
23:30 Ein.Frankfurt 2 - 1 Schalke 04
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 18/06/2020
01:30 B.Leverkusen vs FC Koln
01:30 B.Dortmund vs Mainz
01:30 Augsburg vs Hoffenheim
01:30 Leipzig vs Fort.Dusseldorf
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 20/06/2020
20:30 Hertha Berlin vs B.Leverkusen
20:30 Mainz vs Wer.Bremen
20:30 FC Koln vs Ein.Frankfurt
20:30 Leipzig vs B.Dortmund
20:30 Fort.Dusseldorf vs Augsburg
20:30 Hoffenheim vs Union Berlin
20:30 Paderborn 07 vs M.gladbach
20:30 Bayern Munich vs Freiburg
20:30 Schalke 04 vs Wolfsburg
21:30 Hertha Berlin vs B.Leverkusen
21:30 Schalke 04 vs Wolfsburg
21:30 Hoffenheim vs Union Berlin
21:30 Paderborn 07 vs M.gladbach
21:30 Bayern Munich vs Freiburg
21:30 Mainz vs Wer.Bremen
21:30 FC Koln vs Ein.Frankfurt
21:30 Leipzig vs B.Dortmund
21:30 Fort.Dusseldorf vs Augsburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 27/06/2020
20:30 Augsburg VS Leipzig
20:30 Wer.Bremen VS FC Koln
20:30 Ein.Frankfurt VS Paderborn 07
20:30 Union Berlin VS Fort.Dusseldorf
20:30 B.Leverkusen VS Mainz
20:30 M.gladbach VS Hertha Berlin
20:30 Wolfsburg VS Bayern Munich
20:30 B.Dortmund VS Hoffenheim
20:30 Freiburg VS Schalke 04
21:30 Augsburg VS Leipzig
21:30 Union Berlin VS Fort.Dusseldorf
21:30 B.Leverkusen VS Mainz
21:30 M.gladbach VS Hertha Berlin
21:30 Wolfsburg VS Bayern Munich
21:30 Ein.Frankfurt VS Paderborn 07
21:30 Wer.Bremen VS FC Koln
21:30 B.Dortmund VS Hoffenheim
21:30 Freiburg VS Schalke 04
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 19/09/2020
01:30 Bayern Munich 8 - 0 Schalke 04
02:00 Bayern Munich 8 - 0 Schalke 04
02:00 B.Dortmund 3 - 0 M.gladbach
02:00 Leipzig VS Mainz
02:00 FC Koln 2 - 3 Hoffenheim
02:00 Stuttgart 2 - 3 Freiburg
02:00 Union Berlin 1 - 3 Augsburg
02:00 Wolfsburg VS B.Leverkusen
02:00 Ein.Frankfurt 1 - 1 A.Bielefeld
02:00 Wer.Bremen 1 - 4 Hertha Berlin
20:30 Bayern Munich 8 - 0 Schalke 04
20:30 Wer.Bremen 1 - 4 Hertha Berlin
20:30 Ein.Frankfurt 1 - 1 A.Bielefeld
20:30 Wolfsburg VS B.Leverkusen
20:30 Union Berlin 1 - 3 Augsburg
20:30 Stuttgart 2 - 3 Freiburg
20:30 FC Koln 2 - 3 Hoffenheim
20:30 Leipzig VS Mainz
20:30 B.Dortmund 3 - 0 M.gladbach
23:30 B.Dortmund 3 - 0 M.gladbach
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 20/09/2020
20:30 Leipzig 3 - 1 Mainz
23:00 Wolfsburg 0 - 0 B.Leverkusen
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 26/09/2020
01:30 Hertha Berlin VS Ein.Frankfurt
20:30 A.Bielefeld VS FC Koln
20:30 Augsburg VS B.Dortmund
20:30 M.gladbach VS Union Berlin
20:30 B.Leverkusen VS Leipzig
20:30 Mainz VS Stuttgart
21:30 Hertha Berlin VS Ein.Frankfurt
21:30 Freiburg VS Wolfsburg
21:30 Augsburg VS B.Dortmund
21:30 M.gladbach VS Union Berlin
21:30 B.Leverkusen VS Leipzig
21:30 Hoffenheim VS Bayern Munich
21:30 Mainz VS Stuttgart
21:30 A.Bielefeld VS FC Koln
21:30 Schalke 04 VS Wer.Bremen
23:30 Schalke 04 VS Wer.Bremen
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 27/09/2020
20:30 Hoffenheim VS Bayern Munich
23:00 Freiburg VS Wolfsburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 03/10/2020
01:30 Union Berlin vs Mainz
20:30 Stuttgart VS B.Leverkusen
20:30 Wer.Bremen VS A.Bielefeld
20:30 Ein.Frankfurt VS Hoffenheim
20:30 B.Dortmund VS Freiburg
20:30 FC Koln VS M.gladbach
21:30 Leipzig VS Schalke 04
21:30 Wer.Bremen VS A.Bielefeld
21:30 Ein.Frankfurt VS Hoffenheim
21:30 Wolfsburg VS Augsburg
21:30 B.Dortmund VS Freiburg
21:30 Union Berlin vs Mainz
21:30 FC Koln VS M.gladbach
21:30 Stuttgart VS B.Leverkusen
21:30 Bayern Munich VS Hertha Berlin
23:30 Leipzig VS Schalke 04
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 04/10/2020
20:30 Wolfsburg VS Augsburg
22:59 Bayern Munich VS Hertha Berlin
23:00 Bayern Munich VS Hertha Berlin
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 17/10/2020
20:30 Mainz VS B.Leverkusen
20:30 Hoffenheim VS B.Dortmund
20:30 Hertha Berlin VS Stuttgart
20:30 Freiburg VS Wer.Bremen
20:30 Augsburg VS Leipzig
21:30 FC Koln VS Ein.Frankfurt
21:30 Hoffenheim VS B.Dortmund
21:30 Schalke 04 VS Union Berlin
21:30 Hertha Berlin VS Stuttgart
21:30 M.gladbach VS Wolfsburg
21:30 A.Bielefeld VS Bayern Munich
21:30 Freiburg VS Wer.Bremen
21:30 Augsburg VS Leipzig
21:30 Mainz VS B.Leverkusen
23:30 A.Bielefeld VS Bayern Munich
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 18/10/2020
01:30 M.gladbach VS Wolfsburg
20:30 FC Koln VS Ein.Frankfurt
22:59 Schalke 04 VS Union Berlin
23:00 Schalke 04 VS Union Berlin
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 24/10/2020
01:30 Stuttgart 1 - 1 FC Koln
20:30 Bayern Munich 5 - 0 Ein.Frankfurt
20:30 Union Berlin 1 - 1 Freiburg
20:30 Leipzig 2 - 1 Hertha Berlin
20:30 Mainz 2 - 3 M.gladbach
21:30 Bayern Munich 5 - 0 Ein.Frankfurt
21:30 Union Berlin 1 - 1 Freiburg
21:30 B.Leverkusen VS Augsburg
21:30 Leipzig 2 - 1 Hertha Berlin
21:30 Wolfsburg VS A.Bielefeld
21:30 B.Dortmund 3 - 0 Schalke 04
21:30 Wer.Bremen VS Hoffenheim
21:30 Mainz 2 - 3 M.gladbach
21:30 Stuttgart 1 - 1 FC Koln
23:30 B.Dortmund 3 - 0 Schalke 04
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 25/10/2020
21:30 Wolfsburg 2 - 1 A.Bielefeld
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 26/10/2020
00:00 Wer.Bremen VS Hoffenheim
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 27/10/2020
02:30 B.Leverkusen vs Augsburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 31/10/2020
02:30 Schalke 04 1 - 1 Stuttgart
21:30 Ein.Frankfurt 1 - 1 Wer.Bremen
21:30 Augsburg 3 - 1 Mainz
21:30 Schalke 04 1 - 1 Stuttgart
21:30 Hertha Berlin VS Wolfsburg
21:30 M.gladbach VS Leipzig
21:30 Freiburg VS B.Leverkusen
21:30 Hoffenheim VS Union Berlin
21:30 A.Bielefeld 0 - 2 B.Dortmund
21:30 FC Koln 1 - 2 Bayern Munich
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 01/11/2020
00:30 M.gladbach 1 - 0 Leipzig
21:30 Freiburg 2 - 4 B.Leverkusen
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 02/11/2020
00:00 Hertha Berlin VS Wolfsburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 03/11/2020
02:30 Hoffenheim vs Union Berlin
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 07/11/2020
02:30 Wer.Bremen vs FC Koln
21:30 Augsburg VS Hertha Berlin
21:30 Leipzig VS Freiburg
21:30 Wolfsburg VS Hoffenheim
21:30 Wer.Bremen vs FC Koln
21:30 Mainz VS Schalke 04
21:30 B.Leverkusen VS M.gladbach
21:30 Stuttgart VS Ein.Frankfurt
21:30 B.Dortmund VS Bayern Munich
21:30 Union Berlin VS A.Bielefeld
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 08/11/2020
00:30 B.Dortmund VS Bayern Munich
21:30 Wolfsburg VS Hoffenheim
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 09/11/2020
00:00 B.Leverkusen VS M.gladbach
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 21/11/2020
21:30 Ein.Frankfurt VS Leipzig
21:30 FC Koln VS Union Berlin
21:30 Schalke 04 VS Wolfsburg
21:30 Hertha Berlin VS B.Dortmund
21:30 Hoffenheim VS Stuttgart
21:30 A.Bielefeld VS B.Leverkusen
21:30 Freiburg VS Mainz
21:30 Bayern Munich VS Wer.Bremen
21:30 M.gladbach VS Augsburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 22/11/2020
00:30 Ein.Frankfurt VS Leipzig
02:30 Hertha Berlin VS B.Dortmund
21:30 Freiburg VS Mainz
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 23/11/2020
00:00 FC Koln VS Union Berlin
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 27/11/2020
21:30 B.Dortmund VS FC Koln
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 28/11/2020
02:30 Wolfsburg vs Wer.Bremen
21:30 M.gladbach VS Schalke 04
21:30 B.Leverkusen VS Hertha Berlin
21:30 Leipzig VS A.Bielefeld
21:30 Union Berlin VS Ein.Frankfurt
21:30 Wolfsburg vs Wer.Bremen
21:30 Mainz VS Hoffenheim
21:30 Stuttgart VS Bayern Munich
21:30 Augsburg VS Freiburg
21:30 B.Dortmund VS FC Koln
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 29/11/2020
00:30 M.gladbach VS Schalke 04
21:30 B.Leverkusen VS Hertha Berlin
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 30/11/2020
00:00 Mainz VS Hoffenheim
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 05/12/2020
02:30 Hertha Berlin 3 - 1 Union Berlin
21:30 FC Koln 2 - 2 Wolfsburg
21:30 Bayern Munich VS Leipzig
21:30 Hoffenheim VS Augsburg
21:30 Schalke 04 VS B.Leverkusen
21:30 A.Bielefeld 2 - 1 Mainz
21:30 Ein.Frankfurt 1 - 1 B.Dortmund
21:30 Freiburg 2 - 2 M.gladbach
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 06/12/2020
00:30 Bayern Munich 3 - 3 Leipzig
21:30 Wer.Bremen 1 - 2 Stuttgart
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 07/12/2020
00:00 Schalke 04 VS B.Leverkusen
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 08/12/2020
02:30 Hoffenheim vs Augsburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 12/12/2020
02:30 Wolfsburg vs Ein.Frankfurt
21:30 B.Dortmund VS Stuttgart
21:30 Mainz VS FC Koln
21:30 Freiburg VS A.Bielefeld
21:30 M.gladbach VS Hertha Berlin
21:30 Leipzig VS Wer.Bremen
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 13/12/2020
00:30 Union Berlin VS Bayern Munich
21:30 Augsburg VS Schalke 04
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 14/12/2020
00:00 B.Leverkusen VS Hoffenheim
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 16/12/2020
00:30 Ein.Frankfurt 3 - 3 M.gladbach
02:30 Stuttgart 2 - 2 Union Berlin
02:30 Hertha Berlin 0 - 0 Mainz
02:30 Wer.Bremen 1 - 2 B.Dortmund
21:30 Bayern Munich VS Wolfsburg
21:30 Stuttgart 2 - 2 Union Berlin
21:30 Wer.Bremen 1 - 2 B.Dortmund
21:30 Ein.Frankfurt 3 - 3 M.gladbach
21:30 Hertha Berlin 0 - 0 Mainz
21:30 Hoffenheim VS Leipzig
21:30 Schalke 04 VS Freiburg
21:30 A.Bielefeld VS Augsburg
21:30 FC Koln VS B.Leverkusen
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 17/12/2020
00:30 Schalke 04 0 - 2 Freiburg
02:30 Bayern Munich 2 - 1 Wolfsburg
02:30 A.Bielefeld 0 - 1 Augsburg
02:30 FC Koln 0 - 4 B.Leverkusen
02:30 Hoffenheim vs Leipzig
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 19/12/2020
02:30 Union Berlin vs B.Dortmund
21:30 M.gladbach VS Hoffenheim
21:30 Leipzig VS FC Koln
21:30 Wolfsburg VS Stuttgart
21:30 Freiburg VS Hertha Berlin
21:30 B.Leverkusen VS Bayern Munich
21:30 Union Berlin vs B.Dortmund
21:30 Mainz VS Wer.Bremen
21:30 Schalke 04 VS A.Bielefeld
21:30 Augsburg VS Ein.Frankfurt
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 20/12/2020
00:30 B.Leverkusen VS Bayern Munich
21:30 Freiburg VS Hertha Berlin
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 21/12/2020
00:00 Wolfsburg VS Stuttgart
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 02/01/2021
21:30 Ein.Frankfurt 2 - 1 B.Leverkusen
21:30 Hertha Berlin VS Schalke 04
21:30 FC Koln 0 - 1 Augsburg
21:30 Hoffenheim 1 - 3 Freiburg
21:30 A.Bielefeld 0 - 1 M.gladbach
21:30 Bayern Munich VS Mainz
21:30 Wer.Bremen 0 - 2 Union Berlin
21:30 B.Dortmund VS Wolfsburg
21:30 Stuttgart VS Leipzig
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 03/01/2021
00:30 Hertha Berlin 3 - 0 Schalke 04
02:30 Stuttgart vs Leipzig
21:30 B.Dortmund VS Wolfsburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 04/01/2021
00:00 Bayern Munich VS Mainz
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 09/01/2021
02:30 M.gladbach 3 - 2 Bayern Munich
21:30 A.Bielefeld VS Hertha Berlin
21:30 B.Leverkusen 1 - 1 Wer.Bremen
21:30 Leipzig VS B.Dortmund
21:30 Freiburg 5 - 0 FC Koln
21:30 Augsburg VS Stuttgart
21:30 Schalke 04 4 - 0 Hoffenheim
21:30 M.gladbach 3 - 2 Bayern Munich
21:30 Union Berlin 2 - 2 Wolfsburg
21:30 Mainz 0 - 2 Ein.Frankfurt
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 10/01/2021
00:30 Leipzig VS B.Dortmund
21:30 Augsburg VS Stuttgart
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 11/01/2021
00:00 A.Bielefeld VS Hertha Berlin
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 16/01/2021
02:30 Union Berlin vs B.Leverkusen
21:30 Bayern Munich VS Freiburg
21:30 Stuttgart VS M.gladbach
21:30 B.Dortmund VS Mainz
21:30 Wolfsburg VS Leipzig
21:30 Ein.Frankfurt VS Schalke 04
21:30 Union Berlin vs B.Leverkusen
21:30 FC Koln VS Hertha Berlin
21:30 Hoffenheim VS A.Bielefeld
21:30 Wer.Bremen VS Augsburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 17/01/2021
00:30 Stuttgart VS M.gladbach
21:30 Bayern Munich VS Freiburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 18/01/2021
00:00 Ein.Frankfurt VS Schalke 04
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 20/01/2021
00:30 M.gladbach 1 - 0 Wer.Bremen
02:30 Hertha Berlin 0 - 3 Hoffenheim
02:30 B.Leverkusen 2 - 1 B.Dortmund
02:30 Mainz 0 - 2 Wolfsburg
21:30 Augsburg VS Bayern Munich
21:30 Hertha Berlin 0 - 3 Hoffenheim
21:30 Leipzig VS Union Berlin
21:30 Mainz 0 - 2 Wolfsburg
21:30 Freiburg VS Ein.Frankfurt
21:30 B.Leverkusen 2 - 1 B.Dortmund
21:30 Schalke 04 VS FC Koln
21:30 M.gladbach 1 - 0 Wer.Bremen
21:30 A.Bielefeld VS Stuttgart
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 21/01/2021
00:30 Schalke 04 1 - 2 FC Koln
02:30 Augsburg 0 - 1 Bayern Munich
02:30 A.Bielefeld 3 - 0 Stuttgart
02:30 Freiburg 2 - 2 Ein.Frankfurt
02:30 Leipzig 1 - 0 Union Berlin
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 23/01/2021
02:30 M.gladbach 4 - 2 B.Dortmund
21:30 B.Leverkusen VS Wolfsburg
21:30 Hertha Berlin VS Wer.Bremen
21:30 Freiburg VS Stuttgart
21:30 Augsburg VS Union Berlin
21:30 M.gladbach 4 - 2 B.Dortmund
21:30 Schalke 04 VS Bayern Munich
21:30 Mainz VS Leipzig
21:30 A.Bielefeld VS Ein.Frankfurt
21:30 Hoffenheim VS FC Koln
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 24/01/2021
00:30 Hertha Berlin VS Wer.Bremen
21:30 Schalke 04 VS Bayern Munich
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 25/01/2021
00:00 Hoffenheim VS FC Koln
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 30/01/2021
02:30 Stuttgart 2 - 0 Mainz
21:30 B.Dortmund 3 - 1 Augsburg
21:30 Wolfsburg VS Freiburg
21:30 Ein.Frankfurt 3 - 1 Hertha Berlin
21:30 Wer.Bremen 1 - 1 Schalke 04
21:30 Leipzig VS B.Leverkusen
21:30 Stuttgart 2 - 0 Mainz
21:30 Bayern Munich 4 - 1 Hoffenheim
21:30 Union Berlin 1 - 1 M.gladbach
21:30 FC Koln VS A.Bielefeld
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 31/01/2021
00:30 Leipzig 1 - 0 B.Leverkusen
21:30 FC Koln 3 - 1 A.Bielefeld
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 01/02/2021
00:00 Wolfsburg VS Freiburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 06/02/2021
02:30 Hertha Berlin 0 - 1 Bayern Munich
21:30 Hertha Berlin 0 - 1 Bayern Munich
21:30 Hoffenheim VS Ein.Frankfurt
21:30 Schalke 04 VS Leipzig
21:30 A.Bielefeld VS Wer.Bremen
21:30 Mainz VS Union Berlin
21:30 B.Leverkusen VS Stuttgart
21:30 Freiburg VS B.Dortmund
21:30 Augsburg VS Wolfsburg
21:30 M.gladbach VS FC Koln
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 07/02/2021
00:30 M.gladbach VS FC Koln
21:30 Hoffenheim VS Ein.Frankfurt
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 08/02/2021
00:00 A.Bielefeld VS Wer.Bremen
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 13/02/2021
02:30 Leipzig 2 - 1 Augsburg
21:30 Leipzig 2 - 1 Augsburg
21:30 B.Leverkusen 2 - 2 Mainz
21:30 Union Berlin VS Schalke 04
21:30 Bayern Munich VS A.Bielefeld
21:30 Stuttgart 1 - 1 Hertha Berlin
21:30 B.Dortmund 2 - 2 Hoffenheim
21:30 Wer.Bremen 0 - 0 Freiburg
21:30 Ein.Frankfurt VS FC Koln
21:30 Wolfsburg VS M.gladbach
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 14/02/2021
00:30 Union Berlin 0 - 0 Schalke 04
21:30 Ein.Frankfurt 2 - 0 FC Koln
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 15/02/2021
00:00 Wolfsburg VS M.gladbach
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 16/02/2021
02:30 Bayern Munich vs A.Bielefeld
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 20/02/2021
02:30 A.Bielefeld VS Wolfsburg
21:30 FC Koln VS Stuttgart
21:30 Hoffenheim VS Wer.Bremen
21:30 A.Bielefeld VS Wolfsburg
21:30 M.gladbach VS Mainz
21:30 Ein.Frankfurt VS Bayern Munich
21:30 Hertha Berlin VS Leipzig
21:30 Schalke 04 VS B.Dortmund
21:30 Augsburg VS B.Leverkusen
21:30 Freiburg VS Union Berlin
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 21/02/2021
00:30 Schalke 04 VS B.Dortmund
19:30 Augsburg VS B.Leverkusen
21:30 Hertha Berlin VS Leipzig
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 22/02/2021
00:00 Hoffenheim VS Wer.Bremen
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 27/02/2021
02:30 Wer.Bremen VS Ein.Frankfurt
21:30 Bayern Munich VS FC Koln
21:30 Wolfsburg VS Hertha Berlin
21:30 B.Dortmund VS A.Bielefeld
21:30 Stuttgart VS Schalke 04
21:30 Leipzig VS M.gladbach
21:30 Union Berlin VS Hoffenheim
21:30 Wer.Bremen VS Ein.Frankfurt
21:30 Mainz VS Augsburg
21:30 B.Leverkusen VS Freiburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 28/02/2021
00:30 Leipzig VS M.gladbach
19:30 Union Berlin VS Hoffenheim
21:30 Mainz VS Augsburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 01/03/2021
00:00 B.Leverkusen VS Freiburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 06/03/2021
02:30 Schalke 04 0 - 0 Mainz
21:30 FC Koln VS Wer.Bremen
21:30 Hoffenheim 2 - 1 Wolfsburg
21:30 Bayern Munich VS B.Dortmund
21:30 Freiburg 0 - 3 Leipzig
21:30 Ein.Frankfurt 1 - 1 Stuttgart
21:30 Schalke 04 0 - 0 Mainz
21:30 Hertha Berlin 2 - 1 Augsburg
21:30 M.gladbach 0 - 1 B.Leverkusen
21:30 A.Bielefeld VS Union Berlin
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 07/03/2021
00:30 Bayern Munich 4 - 2 B.Dortmund
21:30 FC Koln 1 - 1 Wer.Bremen
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 08/03/2021
00:00 A.Bielefeld VS Union Berlin
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 11/03/2021
00:30 A.Bielefeld VS Wer.Bremen
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 13/03/2021
02:30 Augsburg VS M.gladbach
21:30 B.Dortmund VS Hertha Berlin
21:30 Stuttgart VS Hoffenheim
21:30 Mainz VS Freiburg
21:30 Wer.Bremen VS Bayern Munich
21:30 Leipzig VS Ein.Frankfurt
21:30 Augsburg VS M.gladbach
21:30 Union Berlin VS FC Koln
21:30 B.Leverkusen VS A.Bielefeld
21:30 Wolfsburg VS Schalke 04
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 14/03/2021
00:30 B.Dortmund VS Hertha Berlin
19:30 B.Leverkusen VS A.Bielefeld
21:30 Leipzig VS Ein.Frankfurt
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 15/03/2021
00:00 Stuttgart VS Hoffenheim
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 20/03/2021
02:30 A.Bielefeld vs Leipzig
21:30 Bayern Munich VS Stuttgart
21:30 Schalke 04 VS M.gladbach
21:30 Hertha Berlin VS B.Leverkusen
21:30 FC Koln VS B.Dortmund
21:30 Hoffenheim VS Mainz
21:30 Ein.Frankfurt VS Union Berlin
21:30 Freiburg VS Augsburg
21:30 A.Bielefeld vs Leipzig
21:30 Wer.Bremen VS Wolfsburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 21/03/2021
00:30 Schalke 04 VS M.gladbach
19:30 Hoffenheim VS Mainz
21:30 Hertha Berlin VS B.Leverkusen
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 22/03/2021
00:00 Freiburg VS Augsburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 03/04/2021
20:30 Mainz 1 - 1 A.Bielefeld
20:30 Augsburg 2 - 1 Hoffenheim
20:30 B.Dortmund 1 - 2 Ein.Frankfurt
20:30 B.Leverkusen 2 - 1 Schalke 04
20:30 Wolfsburg 1 - 0 FC Koln
21:30 Mainz 1 - 1 A.Bielefeld
21:30 Wolfsburg 1 - 0 FC Koln
21:30 B.Leverkusen 2 - 1 Schalke 04
21:30 Leipzig 0 - 1 Bayern Munich
21:30 B.Dortmund 1 - 2 Ein.Frankfurt
21:30 Union Berlin VS Hertha Berlin
21:30 Stuttgart VS Wer.Bremen
21:30 Augsburg 2 - 1 Hoffenheim
21:30 M.gladbach VS Freiburg
23:30 Leipzig 0 - 1 Bayern Munich
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 04/04/2021
01:30 M.gladbach 2 - 1 Freiburg
20:30 Stuttgart 1 - 0 Wer.Bremen
23:00 Union Berlin 1 - 1 Hertha Berlin
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 10/04/2021
01:30 A.Bielefeld 1 - 0 Freiburg
20:30 Hertha Berlin 2 - 2 M.gladbach
20:30 Wer.Bremen 1 - 4 Leipzig
20:30 Ein.Frankfurt 4 - 3 Wolfsburg
20:30 Bayern Munich 1 - 1 Union Berlin
21:30 Hertha Berlin 2 - 2 M.gladbach
21:30 A.Bielefeld 1 - 0 Freiburg
21:30 Bayern Munich 1 - 1 Union Berlin
21:30 Schalke 04 VS Augsburg
21:30 FC Koln VS Mainz
21:30 Hoffenheim VS B.Leverkusen
21:30 Wer.Bremen 1 - 4 Leipzig
21:30 Ein.Frankfurt 4 - 3 Wolfsburg
21:30 Stuttgart 2 - 3 B.Dortmund
23:30 Stuttgart 2 - 3 B.Dortmund
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 11/04/2021
20:30 Schalke 04 1 - 0 Augsburg
23:00 FC Koln 2 - 3 Mainz
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 13/04/2021
01:30 Hoffenheim vs B.Leverkusen
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 17/04/2021
01:30 Leipzig 0 - 0 Hoffenheim
20:30 Augsburg 0 - 0 A.Bielefeld
20:30 M.gladbach 4 - 0 Ein.Frankfurt
20:30 Wolfsburg 2 - 3 Bayern Munich
20:30 Freiburg 4 - 0 Schalke 04
20:30 Union Berlin 2 - 1 Stuttgart
21:30 B.Leverkusen 3 - 0 FC Koln
21:30 Leipzig 0 - 0 Hoffenheim
21:30 Union Berlin 2 - 1 Stuttgart
21:30 Augsburg 0 - 0 A.Bielefeld
21:30 B.Dortmund VS Wer.Bremen
21:30 M.gladbach 4 - 0 Ein.Frankfurt
21:30 Wolfsburg 2 - 3 Bayern Munich
21:30 Freiburg 4 - 0 Schalke 04
21:30 Mainz VS Hertha Berlin
23:30 B.Leverkusen 3 - 0 FC Koln
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 18/04/2021
20:30 B.Dortmund 4 - 1 Wer.Bremen
23:00 Mainz VS Hertha Berlin
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 20/04/2021
23:30 FC Koln 2 - 1 Leipzig
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 21/04/2021
01:30 A.Bielefeld 1 - 0 Schalke 04
01:30 Ein.Frankfurt 2 - 0 Augsburg
01:30 Bayern Munich 2 - 0 B.Leverkusen
21:30 A.Bielefeld 1 - 0 Schalke 04
21:30 Hoffenheim VS M.gladbach
21:30 B.Dortmund VS Union Berlin
21:30 Wer.Bremen VS Mainz
21:30 Bayern Munich 2 - 0 B.Leverkusen
21:30 Ein.Frankfurt 2 - 0 Augsburg
21:30 Hertha Berlin VS Freiburg
21:30 FC Koln VS Leipzig
21:30 Stuttgart VS Wolfsburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 22/04/2021
01:30 Hoffenheim 3 - 2 M.gladbach
01:30 Stuttgart 1 - 3 Wolfsburg
01:30 Wer.Bremen 0 - 1 Mainz
01:30 B.Dortmund 2 - 0 Union Berlin
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 24/04/2021
01:30 Augsburg 2 - 3 FC Koln
20:30 Mainz 2 - 1 Bayern Munich
20:30 Schalke 04 VS Hertha Berlin
20:30 Wolfsburg 0 - 2 B.Dortmund
20:30 Freiburg 1 - 1 Hoffenheim
20:30 Union Berlin 3 - 1 Wer.Bremen
21:30 Mainz 2 - 1 Bayern Munich
21:30 Union Berlin 3 - 1 Wer.Bremen
21:30 M.gladbach VS A.Bielefeld
21:30 B.Leverkusen 3 - 1 Ein.Frankfurt
21:30 Leipzig VS Stuttgart
21:30 Freiburg 1 - 1 Hoffenheim
21:30 Schalke 04 VS Hertha Berlin
21:30 Augsburg 2 - 3 FC Koln
21:30 Wolfsburg 0 - 2 B.Dortmund
23:30 B.Leverkusen 3 - 1 Ein.Frankfurt
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 25/04/2021
20:30 Leipzig 2 - 0 Stuttgart
23:00 M.gladbach 5 - 0 A.Bielefeld
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 03/05/2021
23:00 Mainz vs Hertha Berlin
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 06/05/2021
23:30 Hertha Berlin vs Freiburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 08/05/2021
01:30 Hertha Berlin VS A.Bielefeld
01:30 Stuttgart 2 - 1 Augsburg
20:30 Wer.Bremen 0 - 0 B.Leverkusen
20:30 Wolfsburg 3 - 0 Union Berlin
20:30 B.Dortmund 3 - 2 Leipzig
20:30 Hoffenheim 4 - 2 Schalke 04
21:30 Ein.Frankfurt VS Mainz
21:30 Wer.Bremen 0 - 0 B.Leverkusen
21:30 Bayern Munich 6 - 0 M.gladbach
21:30 Hoffenheim 4 - 2 Schalke 04
21:30 FC Koln VS Freiburg
21:30 Wolfsburg 3 - 0 Union Berlin
21:30 B.Dortmund 3 - 2 Leipzig
21:30 Stuttgart 2 - 1 Augsburg
21:30 Hertha Berlin VS A.Bielefeld
23:30 Bayern Munich 6 - 0 M.gladbach
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 09/05/2021
18:30 FC Koln 1 - 4 Freiburg
20:30 Ein.Frankfurt 1 - 1 Mainz
23:00 Hertha Berlin 0 - 0 A.Bielefeld
23:30 Stuttgart VS Augsburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 12/05/2021
23:00 Schalke 04 1 - 2 Hertha Berlin
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 15/05/2021
20:30 B.Leverkusen 1 - 1 Union Berlin
20:30 Schalke 04 4 - 3 Ein.Frankfurt
20:30 Hertha Berlin 0 - 0 FC Koln
20:30 Freiburg 2 - 2 Bayern Munich
20:30 M.gladbach 1 - 2 Stuttgart
20:30 Augsburg 2 - 0 Wer.Bremen
20:30 A.Bielefeld 1 - 1 Hoffenheim
21:30 Mainz VS B.Dortmund
21:30 Leipzig VS Wolfsburg
21:30 B.Leverkusen 1 - 1 Union Berlin
21:30 Augsburg 2 - 0 Wer.Bremen
21:30 A.Bielefeld 1 - 1 Hoffenheim
21:30 M.gladbach 1 - 2 Stuttgart
21:30 Schalke 04 4 - 3 Ein.Frankfurt
21:30 Hertha Berlin 0 - 0 FC Koln
21:30 Freiburg 2 - 2 Bayern Munich
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 16/05/2021
23:00 Mainz 1 - 3 B.Dortmund
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 17/05/2021
01:30 Leipzig 2 - 2 Wolfsburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 22/05/2021
20:30 FC Koln vs Schalke 04
20:30 Union Berlin vs Leipzig
20:30 B.Dortmund vs B.Leverkusen
20:30 Wolfsburg vs Mainz
20:30 Ein.Frankfurt vs Freiburg
20:30 Wer.Bremen vs M.gladbach
20:30 Hoffenheim vs Hertha Berlin
20:30 Bayern Munich vs Augsburg
20:30 Stuttgart vs A.Bielefeld
21:30 FC Koln vs Schalke 04
21:30 Stuttgart vs A.Bielefeld
21:30 Hoffenheim vs Hertha Berlin
21:30 Bayern Munich vs Augsburg
21:30 Wer.Bremen vs M.gladbach
21:30 Ein.Frankfurt vs Freiburg
21:30 Union Berlin vs Leipzig
21:30 B.Dortmund vs B.Leverkusen
21:30 Wolfsburg vs Mainz
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 26/05/2021
23:30 FC Koln 0 - 1 Holstein Kiel
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 29/05/2021
23:00 Holstein Kiel vs FC Koln
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 14/08/2021
02:30 M.gladbach VS Bayern Munich
20:00 Union Berlin VS B.Leverkusen
21:30 Augsburg VS Hoffenheim
21:30 Wolfsburg VS Bochum
21:30 B.Dortmund VS Ein.Frankfurt
21:30 Mainz VS Leipzig
21:30 FC Koln VS Hertha Berlin
21:30 Stuttgart VS Greuther Furth
21:30 A.Bielefeld VS Freiburg
21:30 Greuther Furth VS A.Bielefeld
21:30 Borussia Dortmund VS Ein.Frankfurt
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 21/08/2021
01:30 Leipzig 4 - 0 Stuttgart
20:30 Freiburg VS B.Dortmund
20:30 Ein.Frankfurt VS Augsburg
20:30 Bochum VS Mainz
20:30 Hertha Berlin VS Wolfsburg
20:30 Greuther Furth VS A.Bielefeld
21:30 B.Leverkusen VS M.gladbach
21:30 Hoffenheim VS Union Berlin
21:30 Union Berlin VS B.Leverkusen
21:30 Ein.Frankfurt VS Augsburg
21:30 Bochum VS Mainz
21:30 Hertha Berlin VS Wolfsburg
21:30 Freiburg VS B.Dortmund
21:30 Bayern Munich VS FC Koln
21:30 Leipzig 4 - 0 Stuttgart
21:30 Freiburg VS Borussia Dortmund
23:30 B.Leverkusen VS M.gladbach
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 22/08/2021
20:30 Hoffenheim VS Union Berlin
22:30 Bayern Munich VS FC Koln
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 28/08/2021
01:30 B.Dortmund 3 - 2 Hoffenheim
20:30 A.Bielefeld VS Ein.Frankfurt
20:30 Mainz VS Greuther Furth
20:30 FC Koln VS Bochum
20:30 Augsburg VS B.Leverkusen
20:30 Stuttgart VS Freiburg
21:30 A.Bielefeld VS Ein.Frankfurt
21:30 Mainz VS Greuther Furth
21:30 FC Koln VS Bochum
21:30 Wolfsburg VS Leipzig
21:30 B.Dortmund 3 - 2 Hoffenheim
21:30 Augsburg VS B.Leverkusen
21:30 Stuttgart VS Freiburg
21:30 Bayern Munich VS Hertha Berlin
21:30 Union Berlin VS M.gladbach
21:30 Borussia Dortmund VS Hoffenheim
23:30 Bayern Munich VS Hertha Berlin
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 29/08/2021
20:30 Union Berlin VS M.gladbach
22:30 Wolfsburg VS Leipzig
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 11/09/2021
20:30 Greuther Furth 0 - 2 Wolfsburg
20:30 Freiburg 1 - 1 FC Koln
20:30 B.Leverkusen 3 - 4 B.Dortmund
20:30 Hoffenheim 0 - 2 Mainz
20:30 Union Berlin 0 - 0 Augsburg
21:30 Greuther Furth 0 - 2 Wolfsburg
21:30 Freiburg 1 - 1 FC Koln
21:30 Ein.Frankfurt VS Stuttgart
21:30 M.gladbach VS A.Bielefeld
21:30 Leipzig 1 - 4 Bayern Munich
21:30 B.Leverkusen 3 - 4 B.Dortmund
21:30 Bochum VS Hertha Berlin
21:30 Hoffenheim 0 - 2 Mainz
21:30 Union Berlin 0 - 0 Augsburg
21:30 B.Leverkusen VS Borussia Dortmund
23:30 Leipzig 1 - 4 Bayern Munich
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 12/09/2021
20:30 Ein.Frankfurt 1 - 1 Stuttgart
22:30 Bochum 1 - 3 Hertha Berlin
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 13/09/2021
00:30 M.gladbach vs A.Bielefeld
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 18/09/2021
01:30 Hertha Berlin 2 - 1 Greuther Furth
20:30 Augsburg 1 - 0 M.gladbach
20:30 Bayern Munich 7 - 0 Bochum
20:30 Mainz 0 - 0 Freiburg
20:30 A.Bielefeld 0 - 0 Hoffenheim
21:30 B.Dortmund VS Union Berlin
21:30 Stuttgart VS B.Leverkusen
21:30 Bayern Munich 7 - 0 Bochum
21:30 Hertha Berlin 2 - 1 Greuther Furth
21:30 FC Koln 1 - 1 Leipzig
21:30 Mainz 0 - 0 Freiburg
21:30 A.Bielefeld 0 - 0 Hoffenheim
21:30 Augsburg 1 - 0 M.gladbach
21:30 Wolfsburg VS Ein.Frankfurt
21:30 Borussia Dortmund VS Union Berlin
23:30 FC Koln 1 - 1 Leipzig
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 19/09/2021
20:30 Stuttgart 1 - 3 B.Leverkusen
22:30 B.Dortmund 4 - 2 Union Berlin
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 20/09/2021
00:30 Wolfsburg vs Ein.Frankfurt
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 25/09/2021
01:30 Greuther Furth 1 - 3 Bayern Munich
20:30 B.Leverkusen 1 - 0 Mainz
20:30 Hoffenheim 3 - 1 Wolfsburg
20:30 Leipzig 6 - 0 Hertha Berlin
20:30 Ein.Frankfurt 1 - 1 FC Koln
20:30 Union Berlin 1 - 0 A.Bielefeld
21:30 M.gladbach 1 - 0 B.Dortmund
21:30 Union Berlin 1 - 0 A.Bielefeld
21:30 Greuther Furth 1 - 3 Bayern Munich
21:30 B.Leverkusen 1 - 0 Mainz
21:30 Bochum VS Stuttgart
21:30 M.gladbach VS Borussia Dortmund
21:30 Hoffenheim 3 - 1 Wolfsburg
21:30 Freiburg VS Augsburg
21:30 Leipzig 6 - 0 Hertha Berlin
21:30 Ein.Frankfurt 1 - 1 FC Koln
23:30 M.gladbach 1 - 0 B.Dortmund
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 26/09/2021
20:30 Bochum 0 - 0 Stuttgart
22:30 Freiburg 3 - 0 Augsburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 02/10/2021
01:30 FC Koln vs Greuther Furth
20:30 Hertha Berlin VS Freiburg
20:30 Stuttgart VS Hoffenheim
20:30 Wolfsburg VS M.gladbach
20:30 B.Dortmund VS Augsburg
21:30 Hertha Berlin VS Freiburg
21:30 Wolfsburg VS M.gladbach
21:30 B.Dortmund VS Augsburg
21:30 Mainz VS Union Berlin
21:30 FC Koln vs Greuther Furth
21:30 A.Bielefeld VS B.Leverkusen
21:30 Stuttgart VS Hoffenheim
21:30 Bayern Munich VS Ein.Frankfurt
21:30 Leipzig VS Bochum
23:30 Leipzig VS Bochum
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 03/10/2021
20:30 Mainz VS Union Berlin
22:30 Bayern Munich VS Ein.Frankfurt
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 04/10/2021
00:30 A.Bielefeld VS B.Leverkusen
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 16/10/2021
01:30 Hoffenheim 5 - 0 FC Koln
20:30 B.Dortmund 3 - 1 Mainz
20:30 Union Berlin 2 - 0 Wolfsburg
20:30 Freiburg 1 - 1 Leipzig
20:30 Ein.Frankfurt 1 - 2 Hertha Berlin
20:30 Greuther Furth 0 - 1 Bochum
21:30 B.Leverkusen VS Bayern Munich
21:30 Hoffenheim 5 - 0 FC Koln
21:30 B.Dortmund 3 - 1 Mainz
21:30 M.gladbach 1 - 1 Stuttgart
21:30 Greuther Furth 0 - 1 Bochum
21:30 Ein.Frankfurt 1 - 2 Hertha Berlin
21:30 Union Berlin 2 - 0 Wolfsburg
21:30 Augsburg VS A.Bielefeld
21:30 Freiburg 1 - 1 Leipzig
23:30 M.gladbach 1 - 1 Stuttgart
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 17/10/2021
20:30 B.Leverkusen 1 - 5 Bayern Munich
22:30 Augsburg 1 - 1 A.Bielefeld
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 23/10/2021
01:30 Mainz 4 - 1 Augsburg
20:30 A.Bielefeld 1 - 3 B.Dortmund
20:30 Wolfsburg 0 - 2 Freiburg
20:30 Leipzig 4 - 1 Greuther Furth
20:30 Bayern Munich 4 - 0 Hoffenheim
21:30 A.Bielefeld 1 - 3 B.Dortmund
21:30 Stuttgart VS Union Berlin
21:30 Bayern Munich 4 - 0 Hoffenheim
21:30 Bochum VS Ein.Frankfurt
21:30 FC Koln VS B.Leverkusen
21:30 Mainz 4 - 1 Augsburg
21:30 Wolfsburg 0 - 2 Freiburg
21:30 Hertha Berlin 1 - 0 M.gladbach
21:30 Leipzig 4 - 1 Greuther Furth
23:30 Hertha Berlin 1 - 0 M.gladbach
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 24/10/2021
20:30 FC Koln 2 - 2 B.Leverkusen
22:30 Stuttgart 1 - 1 Union Berlin
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 25/10/2021
00:30 Bochum VS Ein.Frankfurt
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 30/10/2021
01:30 Hoffenheim vs Hertha Berlin
20:30 B.Dortmund VS FC Koln
20:30 A.Bielefeld VS Mainz
20:30 B.Leverkusen VS Wolfsburg
20:30 Union Berlin VS Bayern Munich
20:30 Freiburg VS Greuther Furth
21:30 B.Dortmund VS FC Koln
21:30 Freiburg VS Greuther Furth
21:30 Union Berlin VS Bayern Munich
21:30 Ein.Frankfurt VS Leipzig
21:30 B.Leverkusen VS Wolfsburg
21:30 M.gladbach VS Bochum
21:30 Hoffenheim vs Hertha Berlin
21:30 A.Bielefeld VS Mainz
21:30 Augsburg VS Stuttgart
23:30 Ein.Frankfurt VS Leipzig
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 31/10/2021
21:30 Augsburg VS Stuttgart
23:30 M.gladbach VS Bochum
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 06/11/2021
21:30 Hertha Berlin VS B.Leverkusen
21:30 Wolfsburg VS Augsburg
21:30 Mainz VS M.gladbach
21:30 Bochum VS Hoffenheim
21:30 Greuther Furth VS Ein.Frankfurt
21:30 FC Koln VS Union Berlin
21:30 Stuttgart VS A.Bielefeld
21:30 Bayern Munich VS Freiburg
21:30 Leipzig VS B.Dortmund
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 20/11/2021
21:30 A.Bielefeld VS Wolfsburg
21:30 Augsburg VS Bayern Munich
21:30 Union Berlin VS Hertha Berlin
21:30 Freiburg VS Ein.Frankfurt
21:30 B.Dortmund VS Stuttgart
21:30 Hoffenheim VS Leipzig
21:30 M.gladbach VS Greuther Furth
21:30 B.Leverkusen VS Bochum
21:30 Mainz VS FC Koln
21:30 Wolfsburg VS B.Dortmund
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 27/11/2021
02:30 Stuttgart vs Mainz
21:30 Greuther Furth VS Hoffenheim
21:30 Ein.Frankfurt VS Union Berlin
21:30 Wolfsburg VS Stuttgart
21:30 Bochum VS Freiburg
21:30 Hertha Berlin VS Augsburg
21:30 Stuttgart vs Mainz
21:30 Bayern Munich VS A.Bielefeld
21:30 Leipzig VS B.Leverkusen
21:30 FC Koln VS M.gladbach
21:30 Wolfsburg VS B.Dortmund
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 28/11/2021
00:30 Bayern Munich VS A.Bielefeld
21:30 Ein.Frankfurt VS Union Berlin
23:30 Leipzig VS B.Leverkusen
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 04/12/2021
02:30 Union Berlin 2 - 1 Leipzig
21:30 Hoffenheim VS Ein.Frankfurt
21:30 Augsburg VS Bochum
21:30 A.Bielefeld VS FC Koln
21:30 Stuttgart VS Hertha Berlin
21:30 Mainz VS Wolfsburg
21:30 Union Berlin 2 - 1 Leipzig
21:30 B.Dortmund VS Bayern Munich
21:30 M.gladbach VS Freiburg
21:30 B.Leverkusen VS Greuther Furth
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 05/12/2021
00:30 B.Dortmund VS Bayern Munich
21:30 Stuttgart VS Hertha Berlin
23:30 M.gladbach VS Freiburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 11/12/2021
02:30 FC Koln vs Augsburg
21:30 FC Koln vs Augsburg
21:30 Bayern Munich VS Mainz
21:30 Hertha Berlin VS A.Bielefeld
21:30 Leipzig VS M.gladbach
21:30 Freiburg VS Hoffenheim
21:30 Greuther Furth VS Union Berlin
21:30 Bochum VS B.Dortmund
21:30 Ein.Frankfurt VS B.Leverkusen
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 12/12/2021
00:30 Wolfsburg VS Stuttgart
21:30 Greuther Furth VS Union Berlin
23:30 Ein.Frankfurt VS B.Leverkusen
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 14/12/2021
21:30 B.Dortmund VS Greuther Furth
21:30 B.Leverkusen VS Hoffenheim
21:30 Stuttgart VS Bayern Munich
21:30 Augsburg VS Leipzig
21:30 Union Berlin VS Freiburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 15/12/2021
00:30 Stuttgart 0 - 5 Bayern Munich
02:30 Wolfsburg vs FC Koln
02:30 A.Bielefeld vs Bochum
02:30 Mainz vs Hertha Berlin
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 16/12/2021
00:30 M.gladbach VS Ein.Frankfurt
02:30 B.Dortmund VS Greuther Furth
02:30 Augsburg VS Leipzig
02:30 Union Berlin VS Freiburg
02:30 B.Leverkusen VS Hoffenheim
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 18/12/2021
02:30 Bayern Munich 4 - 0 Wolfsburg
21:30 Greuther Furth VS Augsburg
21:30 Leipzig VS A.Bielefeld
21:30 Hoffenheim VS M.gladbach
21:30 Bochum VS Union Berlin
21:30 Ein.Frankfurt VS Mainz
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 19/12/2021
00:30 Hertha Berlin VS B.Dortmund
21:30 Freiburg VS B.Leverkusen
23:30 FC Koln VS Stuttgart
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 08/01/2022
02:30 Bayern Munich 1 - 2 M.gladbach
14:30 Bayern Munich 1 - 2 M.gladbach
21:30 Bayern Munich 1 - 2 M.gladbach
21:30 Hoffenheim 3 - 1 Augsburg
21:30 Hertha Berlin VS FC Koln
21:30 B.Leverkusen 2 - 2 Union Berlin
21:30 Leipzig 4 - 1 Mainz
21:30 Ein.Frankfurt VS B.Dortmund
21:30 Bochum VS Wolfsburg
21:30 Greuther Furth 0 - 0 Stuttgart
21:30 Freiburg 2 - 2 A.Bielefeld
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 09/01/2022
00:30 Ein.Frankfurt 2 - 3 B.Dortmund
09:30 Leipzig VS Mainz
09:30 Greuther Furth VS Stuttgart
09:30 Freiburg VS A.Bielefeld
09:30 Hoffenheim VS Augsburg
09:30 B.Leverkusen VS Union Berlin
12:30 Ein.Frankfurt 2 - 3 B.Dortmund
21:30 Hertha Berlin 1 - 3 FC Koln
23:30 Bochum 1 - 0 Wolfsburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 10/01/2022
09:30 Hertha Berlin VS FC Koln
11:30 Bochum VS Wolfsburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 15/01/2022
02:30 B.Dortmund 5 - 1 Freiburg
21:30 B.Dortmund 5 - 1 Freiburg
21:30 FC Koln 0 - 4 Bayern Munich
21:30 Stuttgart 0 - 2 Leipzig
21:30 M.gladbach VS B.Leverkusen
21:30 A.Bielefeld VS Greuther Furth
21:30 Union Berlin 2 - 1 Hoffenheim
21:30 Mainz 1 - 0 Bochum
21:30 Wolfsburg 0 - 0 Hertha Berlin
21:30 Augsburg VS Ein.Frankfurt
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 16/01/2022
00:30 M.gladbach 1 - 2 B.Leverkusen
09:30 B.Dortmund VS Freiburg
09:30 Mainz VS Bochum
09:30 Wolfsburg VS Hertha Berlin
09:30 Augsburg VS Ein.Frankfurt
09:30 Union Berlin VS Hoffenheim
09:30 M.gladbach 1 - 2 B.Leverkusen
09:30 A.Bielefeld VS Greuther Furth
09:30 FC Koln VS Bayern Munich
09:30 Stuttgart VS Leipzig
21:30 Augsburg VS Ein.Frankfurt
23:30 A.Bielefeld VS Greuther Furth
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 22/01/2022
02:30 Ein.Frankfurt 0 - 2 A.Bielefeld
21:30 Hertha Berlin VS Bayern Munich
21:30 Ein.Frankfurt 0 - 2 A.Bielefeld
21:30 Bochum VS FC Koln
21:30 Leipzig VS Wolfsburg
21:30 Greuther Furth 2 - 1 Mainz
21:30 Freiburg 2 - 0 Stuttgart
21:30 M.gladbach 1 - 2 Union Berlin
21:30 B.Leverkusen 5 - 1 Augsburg
21:30 Hoffenheim 2 - 3 B.Dortmund
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 23/01/2022
00:30 Bochum 2 - 2 FC Koln
09:30 Hertha Berlin VS Bayern Munich
09:30 M.gladbach VS Union Berlin
09:30 B.Leverkusen VS Augsburg
09:30 Hoffenheim VS B.Dortmund
09:30 Freiburg VS Stuttgart
09:30 Leipzig VS Wolfsburg
09:30 Greuther Furth VS Mainz
09:30 Ein.Frankfurt VS A.Bielefeld
09:30 Bochum 2 - 2 FC Koln
21:30 Leipzig VS Wolfsburg
23:30 Hertha Berlin VS Bayern Munich
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 05/02/2022
02:30 Hertha Berlin 1 - 1 Bochum
21:30 Augsburg 2 - 0 Union Berlin
21:30 B.Dortmund VS B.Leverkusen
21:30 Bayern Munich VS Leipzig
21:30 Wolfsburg VS Greuther Furth
21:30 Stuttgart 2 - 3 Ein.Frankfurt
21:30 Mainz 2 - 0 Hoffenheim
21:30 A.Bielefeld 1 - 1 M.gladbach
21:30 Hertha Berlin 1 - 1 Bochum
21:30 FC Koln 1 - 0 Freiburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 06/02/2022
00:30 Bayern Munich 3 - 2 Leipzig
09:30 Augsburg VS Union Berlin
09:30 Mainz VS Hoffenheim
09:30 A.Bielefeld VS M.gladbach
09:30 Hertha Berlin VS Bochum
09:30 FC Koln VS Freiburg
09:30 Wolfsburg VS Greuther Furth
09:30 Stuttgart VS Ein.Frankfurt
09:30 B.Dortmund VS B.Leverkusen
09:30 Bayern Munich 3 - 2 Leipzig
21:30 B.Dortmund VS B.Leverkusen
23:30 Wolfsburg VS Greuther Furth
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 12/02/2022
02:30 Leipzig 3 - 1 FC Koln
21:30 B.Leverkusen VS Stuttgart
21:30 Bochum 4 - 2 Bayern Munich
21:30 M.gladbach 3 - 2 Augsburg
21:30 Hoffenheim VS A.Bielefeld
21:30 Leipzig 3 - 1 FC Koln
21:30 Ein.Frankfurt 0 - 2 Wolfsburg
21:30 Union Berlin VS B.Dortmund
21:30 Greuther Furth 2 - 1 Hertha Berlin
21:30 Freiburg 1 - 1 Mainz
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 13/02/2022
00:30 B.Leverkusen 4 - 2 Stuttgart
09:30 B.Leverkusen 4 - 2 Stuttgart
09:30 Union Berlin VS B.Dortmund
09:30 Greuther Furth VS Hertha Berlin
09:30 Freiburg VS Mainz
09:30 Ein.Frankfurt VS Wolfsburg
09:30 Bochum VS Bayern Munich
09:30 M.gladbach VS Augsburg
09:30 Hoffenheim VS A.Bielefeld
09:30 Leipzig VS FC Koln
21:30 Union Berlin VS B.Dortmund
23:30 Hoffenheim VS A.Bielefeld
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 19/02/2022
00:30 FC Koln 1 - 0 Ein.Frankfurt
00:30 Ein.Frankfurt VS Bayern Munich
00:30 Stuttgart VS M.gladbach
00:30 M.gladbach VS Hertha Berlin
01:30 Hertha Berlin VS Leipzig
01:30 Greuther Furth VS Leipzig
02:30 Mainz 3 - 2 B.Leverkusen
02:30 Hoffenheim VS Stuttgart
02:30 A.Bielefeld VS Augsburg
21:30 A.Bielefeld 1 - 0 Union Berlin
21:30 Stuttgart 1 - 1 Bochum
21:30 Bayern Munich VS Greuther Furth
21:30 Hertha Berlin VS Leipzig
21:30 FC Koln 1 - 0 Ein.Frankfurt
21:30 Mainz 3 - 2 B.Leverkusen
21:30 Augsburg 1 - 2 Freiburg
21:30 Wolfsburg 1 - 2 Hoffenheim
21:30 B.Dortmund VS M.gladbach
21:30 Greuther Furth VS FC Koln
21:30 M.gladbach VS Wolfsburg
21:30 B.Leverkusen VS A.Bielefeld
21:30 Union Berlin VS Mainz
21:30 Freiburg VS Hertha Berlin
21:30 Bochum VS Leipzig
21:30 Bayern Munich VS B.Leverkusen
21:30 Leipzig VS Freiburg
21:30 Wolfsburg VS Union Berlin
21:30 Bochum VS Greuther Furth
21:30 Hertha Berlin VS Ein.Frankfurt
21:30 Mainz VS B.Dortmund
21:30 Hoffenheim VS Bayern Munich
21:30 Freiburg VS Wolfsburg
21:30 Union Berlin VS Stuttgart
21:30 Augsburg VS Mainz
21:30 B.Leverkusen VS FC Koln
21:30 Bayern Munich VS Union Berlin
21:30 Wolfsburg VS B.Leverkusen
21:30 Hertha Berlin VS Hoffenheim
21:30 Bochum VS M.gladbach
21:30 Greuther Furth VS Freiburg
21:30 Leipzig VS Ein.Frankfurt
21:30 Mainz VS A.Bielefeld
21:30 FC Koln VS B.Dortmund
21:30 Stuttgart VS Augsburg
21:30 B.Dortmund VS Leipzig
21:30 M.gladbach VS Mainz
21:30 Hoffenheim VS Bochum
21:30 B.Leverkusen VS Hertha Berlin
21:30 A.Bielefeld VS Stuttgart
21:30 Ein.Frankfurt VS Greuther Furth
23:30 B.Dortmund VS M.gladbach
23:30 Augsburg VS B.Dortmund
23:30 FC Koln VS Hoffenheim
23:30 B.Dortmund VS A.Bielefeld
23:30 Ein.Frankfurt VS Bochum
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 20/02/2022
00:30 FC Koln VS Ein.Frankfurt
00:30 Ein.Frankfurt VS Bayern Munich
00:30 Stuttgart VS M.gladbach
00:30 M.gladbach VS Hertha Berlin
01:30 Hertha Berlin VS Leipzig
01:30 Greuther Furth VS Leipzig
02:30 Hoffenheim VS Stuttgart
02:30 A.Bielefeld VS Augsburg
09:30 A.Bielefeld VS Union Berlin
09:30 Hertha Berlin VS Leipzig
09:30 FC Koln VS Ein.Frankfurt
09:30 Stuttgart VS Bochum
09:30 Bayern Munich VS Greuther Furth
21:30 Bayern Munich VS Greuther Furth
21:30 Greuther Furth VS FC Koln
21:30 M.gladbach VS Wolfsburg
21:30 B.Leverkusen VS A.Bielefeld
21:30 Union Berlin VS Mainz
21:30 Freiburg VS Hertha Berlin
21:30 Bochum VS Leipzig
21:30 Bayern Munich VS B.Leverkusen
21:30 Leipzig VS Freiburg
21:30 Wolfsburg VS Union Berlin
21:30 Bochum VS Greuther Furth
21:30 Hertha Berlin VS Ein.Frankfurt
21:30 Mainz VS B.Dortmund
21:30 Hoffenheim VS Bayern Munich
21:30 Freiburg VS Wolfsburg
21:30 Union Berlin VS Stuttgart
21:30 Augsburg VS Mainz
21:30 B.Leverkusen VS FC Koln
21:30 Bayern Munich VS Union Berlin
21:30 Wolfsburg VS B.Leverkusen
21:30 Hertha Berlin VS Hoffenheim
21:30 Bochum VS M.gladbach
21:30 Greuther Furth VS Freiburg
21:30 Leipzig VS Ein.Frankfurt
21:30 Mainz VS A.Bielefeld
21:30 FC Koln VS B.Dortmund
21:30 Stuttgart VS Augsburg
21:30 B.Dortmund VS Leipzig
21:30 Augsburg VS Wolfsburg
21:30 Union Berlin VS FC Koln
21:30 Freiburg VS Bayern Munich
21:30 Ein.Frankfurt VS Greuther Furth
21:30 M.gladbach VS Mainz
21:30 Hoffenheim VS Bochum
21:30 B.Leverkusen VS Hertha Berlin
21:30 A.Bielefeld VS Stuttgart
21:30 Bayern Munich VS Augsburg
21:30 Stuttgart VS B.Dortmund
23:30 B.Dortmund VS M.gladbach
23:30 Augsburg VS B.Dortmund
23:30 FC Koln VS Hoffenheim
23:30 B.Dortmund VS A.Bielefeld
23:30 Ein.Frankfurt VS Bochum
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 21/02/2022
00:30 Ein.Frankfurt VS Bayern Munich
00:30 Stuttgart VS M.gladbach
00:30 M.gladbach VS Hertha Berlin
01:30 Hertha Berlin VS Leipzig
01:30 Greuther Furth VS Leipzig
02:30 Hoffenheim VS Stuttgart
02:30 A.Bielefeld VS Augsburg
21:30 Greuther Furth VS FC Koln
21:30 M.gladbach VS Wolfsburg
21:30 B.Leverkusen VS A.Bielefeld
21:30 Union Berlin VS Mainz
21:30 Freiburg VS Hertha Berlin
21:30 Bochum VS Leipzig
21:30 Bayern Munich VS B.Leverkusen
21:30 Leipzig VS Freiburg
21:30 Wolfsburg VS Union Berlin
21:30 Bochum VS Greuther Furth
21:30 Hertha Berlin VS Ein.Frankfurt
21:30 Mainz VS B.Dortmund
21:30 Hoffenheim VS Bayern Munich
21:30 Freiburg VS Wolfsburg
21:30 Union Berlin VS Stuttgart
21:30 Augsburg VS Mainz
21:30 B.Leverkusen VS FC Koln
21:30 Bayern Munich VS Union Berlin
21:30 Wolfsburg VS B.Leverkusen
21:30 Hertha Berlin VS Hoffenheim
21:30 Bochum VS M.gladbach
21:30 Greuther Furth VS Freiburg
21:30 Leipzig VS Ein.Frankfurt
21:30 Mainz VS A.Bielefeld
21:30 FC Koln VS B.Dortmund
21:30 Stuttgart VS Augsburg
21:30 B.Dortmund VS Leipzig
21:30 Augsburg VS Wolfsburg
21:30 Union Berlin VS FC Koln
21:30 Freiburg VS Bayern Munich
21:30 Ein.Frankfurt VS Greuther Furth
21:30 M.gladbach VS Mainz
21:30 Hoffenheim VS Bochum
21:30 B.Leverkusen VS Hertha Berlin
21:30 A.Bielefeld VS Stuttgart
21:30 Bayern Munich VS Augsburg
21:30 Leipzig VS Hoffenheim
21:30 FC Koln VS Mainz
21:30 Stuttgart VS B.Dortmund
23:30 Augsburg VS B.Dortmund
23:30 FC Koln VS Hoffenheim
23:30 B.Dortmund VS A.Bielefeld
23:30 Ein.Frankfurt VS Bochum
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 26/02/2022
00:30 Ein.Frankfurt VS Bayern Munich
00:30 Stuttgart VS M.gladbach
00:30 M.gladbach VS Hertha Berlin
01:30 Greuther Furth VS Leipzig
02:30 Hoffenheim VS Stuttgart
02:30 A.Bielefeld VS Augsburg
21:30 Greuther Furth VS FC Koln
21:30 Ein.Frankfurt VS Bayern Munich
21:30 Bochum VS Leipzig
21:30 Freiburg VS Hertha Berlin
21:30 Augsburg VS B.Dortmund
21:30 Union Berlin VS Mainz
21:30 M.gladbach VS Wolfsburg
21:30 B.Leverkusen VS A.Bielefeld
21:30 Hoffenheim VS Stuttgart
21:30 Bayern Munich VS B.Leverkusen
21:30 Leipzig VS Freiburg
21:30 Wolfsburg VS Union Berlin
21:30 Bochum VS Greuther Furth
21:30 Hertha Berlin VS Ein.Frankfurt
21:30 Mainz VS B.Dortmund
21:30 Hoffenheim VS Bayern Munich
21:30 Freiburg VS Wolfsburg
21:30 Union Berlin VS Stuttgart
21:30 Augsburg VS Mainz
21:30 B.Leverkusen VS FC Koln
21:30 Bayern Munich VS Union Berlin
21:30 Wolfsburg VS B.Leverkusen
21:30 Hertha Berlin VS Hoffenheim
21:30 Bochum VS M.gladbach
21:30 Greuther Furth VS Freiburg
21:30 Leipzig VS Ein.Frankfurt
21:30 Mainz VS A.Bielefeld
21:30 FC Koln VS B.Dortmund
21:30 Stuttgart VS Augsburg
21:30 B.Dortmund VS Leipzig
21:30 Augsburg VS Wolfsburg
21:30 Union Berlin VS FC Koln
21:30 Freiburg VS Bayern Munich
21:30 Ein.Frankfurt VS Greuther Furth
21:30 M.gladbach VS Mainz
21:30 Hoffenheim VS Bochum
21:30 B.Leverkusen VS Hertha Berlin
21:30 A.Bielefeld VS Stuttgart
21:30 Bayern Munich VS Augsburg
21:30 Ein.Frankfurt VS Freiburg
21:30 Leipzig VS Hoffenheim
21:30 FC Koln VS Mainz
21:30 Stuttgart VS B.Dortmund
21:30 Bochum VS B.Leverkusen
23:30 Augsburg VS B.Dortmund
23:30 FC Koln VS Hoffenheim
23:30 B.Dortmund VS A.Bielefeld
23:30 Ein.Frankfurt VS Bochum
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 27/02/2022
00:30 Ein.Frankfurt VS Bayern Munich
00:30 Stuttgart VS M.gladbach
00:30 M.gladbach VS Hertha Berlin
01:30 Greuther Furth VS Leipzig
02:30 A.Bielefeld VS Augsburg
21:30 Bochum VS Leipzig
21:30 Bayern Munich VS B.Leverkusen
21:30 Leipzig VS Freiburg
21:30 Wolfsburg VS Union Berlin
21:30 Bochum VS Greuther Furth
21:30 Hertha Berlin VS Ein.Frankfurt
21:30 Mainz VS B.Dortmund
21:30 Hoffenheim VS Bayern Munich
21:30 Freiburg VS Wolfsburg
21:30 Union Berlin VS Stuttgart
21:30 Augsburg VS Mainz
21:30 B.Leverkusen VS FC Koln
21:30 Bayern Munich VS Union Berlin
21:30 Wolfsburg VS B.Leverkusen
21:30 Hertha Berlin VS Hoffenheim
21:30 Bochum VS M.gladbach
21:30 Greuther Furth VS Freiburg
21:30 Leipzig VS Ein.Frankfurt
21:30 Mainz VS A.Bielefeld
21:30 FC Koln VS B.Dortmund
21:30 Stuttgart VS Augsburg
21:30 B.Dortmund VS Leipzig
21:30 Augsburg VS Wolfsburg
21:30 Union Berlin VS FC Koln
21:30 Freiburg VS Bayern Munich
21:30 Ein.Frankfurt VS Greuther Furth
21:30 M.gladbach VS Mainz
21:30 Hoffenheim VS Bochum
21:30 B.Leverkusen VS Hertha Berlin
21:30 A.Bielefeld VS Stuttgart
21:30 Bayern Munich VS Augsburg
21:30 Hertha Berlin VS Union Berlin
21:30 Wolfsburg VS A.Bielefeld
21:30 Greuther Furth VS M.gladbach
21:30 Bochum VS B.Leverkusen
21:30 Ein.Frankfurt VS Freiburg
21:30 Leipzig VS Hoffenheim
21:30 FC Koln VS Mainz
21:30 Stuttgart VS B.Dortmund
21:30 B.Dortmund VS Wolfsburg
21:30 B.Leverkusen VS Leipzig
21:30 Freiburg VS Bochum
23:30 Augsburg VS B.Dortmund
23:30 FC Koln VS Hoffenheim
23:30 B.Dortmund VS A.Bielefeld
23:30 Ein.Frankfurt VS Bochum
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 05/03/2022
00:30 Stuttgart VS M.gladbach
00:30 M.gladbach VS Hertha Berlin
01:30 Greuther Furth VS Leipzig
02:30 A.Bielefeld VS Augsburg
21:30 Mainz VS B.Dortmund
21:30 Hertha Berlin VS Ein.Frankfurt
21:30 Bayern Munich VS B.Leverkusen
21:30 Wolfsburg VS Union Berlin
21:30 Bochum VS Greuther Furth
21:30 FC Koln VS Hoffenheim
21:30 Stuttgart VS M.gladbach
21:30 A.Bielefeld VS Augsburg
21:30 Leipzig VS Freiburg
21:30 Hoffenheim VS Bayern Munich
21:30 Freiburg VS Wolfsburg
21:30 Union Berlin VS Stuttgart
21:30 Augsburg VS Mainz
21:30 B.Leverkusen VS FC Koln
21:30 Bayern Munich VS Union Berlin
21:30 Wolfsburg VS B.Leverkusen
21:30 Hertha Berlin VS Hoffenheim
21:30 Bochum VS M.gladbach
21:30 Greuther Furth VS Freiburg
21:30 Leipzig VS Ein.Frankfurt
21:30 Mainz VS A.Bielefeld
21:30 FC Koln VS B.Dortmund
21:30 Stuttgart VS Augsburg
21:30 B.Dortmund VS Leipzig
21:30 Augsburg VS Wolfsburg
21:30 Union Berlin VS FC Koln
21:30 Freiburg VS Bayern Munich
21:30 Ein.Frankfurt VS Greuther Furth
21:30 M.gladbach VS Mainz
21:30 Hoffenheim VS Bochum
21:30 B.Leverkusen VS Hertha Berlin
21:30 A.Bielefeld VS Stuttgart
21:30 Bayern Munich VS Augsburg
21:30 Hertha Berlin VS Union Berlin
21:30 Wolfsburg VS A.Bielefeld
21:30 Greuther Furth VS M.gladbach
21:30 Bochum VS B.Leverkusen
21:30 Ein.Frankfurt VS Freiburg
21:30 Leipzig VS Hoffenheim
21:30 FC Koln VS Mainz
21:30 Stuttgart VS B.Dortmund
21:30 B.Dortmund VS Wolfsburg
21:30 Augsburg VS Hertha Berlin
21:30 M.gladbach VS FC Koln
21:30 B.Leverkusen VS Leipzig
21:30 Freiburg VS Bochum
23:30 FC Koln VS Hoffenheim
23:30 B.Dortmund VS A.Bielefeld
23:30 Ein.Frankfurt VS Bochum
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 06/03/2022
00:30 Stuttgart VS M.gladbach
21:30 Mainz VS B.Dortmund
23:30 FC Koln VS Hoffenheim
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 12/03/2022
21:30 B.Leverkusen 0 - 1 FC Koln
21:30 Augsburg 2 - 1 Mainz
21:30 Hoffenheim 1 - 1 Bayern Munich
21:30 Union Berlin 1 - 1 Stuttgart
21:30 Greuther Furth 1 - 6 Leipzig
21:30 B.Dortmund 1 - 0 A.Bielefeld
21:30 Freiburg 3 - 2 Wolfsburg
21:30 Ein.Frankfurt 2 - 1 Bochum
21:30 M.gladbach 2 - 0 Hertha Berlin
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 13/03/2022
00:30 M.gladbach VS Hertha Berlin
21:30 B.Leverkusen VS FC Koln
23:30 B.Dortmund VS A.Bielefeld
23:30 Ein.Frankfurt VS Bochum
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 14/03/2022
01:30 Greuther Furth VS Leipzig
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 19/03/2022
00:30 Bayern Munich VS Union Berlin
00:30 Leipzig VS Hoffenheim
00:30 B.Leverkusen VS Leipzig
01:30 FC Koln VS B.Dortmund
01:30 Union Berlin VS FC Koln
01:30 Stuttgart VS B.Dortmund
20:30 Augsburg VS Wolfsburg
20:30 Bayern Munich VS Augsburg
20:30 Wolfsburg VS A.Bielefeld
20:30 Greuther Furth VS M.gladbach
20:30 FC Koln VS Mainz
20:30 Bochum VS B.Leverkusen
20:30 B.Dortmund VS Wolfsburg
20:30 Mainz VS Stuttgart
20:30 Augsburg VS Hertha Berlin
20:30 Freiburg VS Bochum
20:30 A.Bielefeld VS Bayern Munich
21:30 Bayern Munich VS Union Berlin
21:30 Stuttgart VS Augsburg
21:30 FC Koln VS B.Dortmund
21:30 Mainz VS A.Bielefeld
21:30 Leipzig VS Ein.Frankfurt
21:30 Greuther Furth VS Freiburg
21:30 Wolfsburg VS B.Leverkusen
21:30 Hertha Berlin VS Hoffenheim
21:30 Bochum VS M.gladbach
21:30 B.Dortmund VS Leipzig
21:30 Freiburg VS Bayern Munich
21:30 Ein.Frankfurt VS Greuther Furth
21:30 Hoffenheim VS Bochum
21:30 B.Leverkusen VS Hertha Berlin
21:30 A.Bielefeld VS Stuttgart
21:30 Greuther Furth VS B.Leverkusen
21:30 Freiburg VS M.gladbach
21:30 Bayern Munich VS B.Dortmund
21:30 Leipzig VS Union Berlin
21:30 FC Koln VS A.Bielefeld
21:30 Hertha Berlin VS Stuttgart
21:30 Bochum VS Augsburg
21:30 Ein.Frankfurt VS Hoffenheim
21:30 Wolfsburg VS Mainz
21:30 Hoffenheim VS Freiburg
21:30 Mainz VS Bayern Munich
21:30 A.Bielefeld VS Hertha Berlin
21:30 Stuttgart VS Wolfsburg
21:30 Augsburg VS FC Koln
22:30 M.gladbach VS Mainz
22:30 Ein.Frankfurt VS Freiburg
22:30 Union Berlin VS Ein.Frankfurt
22:30 Hoffenheim VS Greuther Furth
23:30 Wolfsburg VS B.Leverkusen
23:30 Augsburg VS Mainz
23:30 Hertha Berlin VS Union Berlin
23:30 M.gladbach VS FC Koln
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 20/03/2022
00:30 Leipzig VS Hoffenheim
00:30 B.Leverkusen VS Leipzig
01:30 FC Koln VS B.Dortmund
01:30 Union Berlin VS FC Koln
01:30 Stuttgart VS B.Dortmund
20:30 Augsburg VS Wolfsburg
20:30 Bayern Munich VS Augsburg
20:30 Wolfsburg VS A.Bielefeld
20:30 Greuther Furth VS M.gladbach
20:30 FC Koln VS Mainz
20:30 Bochum VS B.Leverkusen
20:30 B.Dortmund VS Wolfsburg
20:30 Mainz VS Stuttgart
20:30 Augsburg VS Hertha Berlin
20:30 Freiburg VS Bochum
20:30 A.Bielefeld VS Bayern Munich
21:30 Leipzig VS Ein.Frankfurt
21:30 B.Dortmund VS Leipzig
21:30 Freiburg VS Bayern Munich
21:30 Ein.Frankfurt VS Greuther Furth
21:30 Hoffenheim VS Bochum
21:30 B.Leverkusen VS Hertha Berlin
21:30 A.Bielefeld VS Stuttgart
21:30 Greuther Furth VS B.Leverkusen
21:30 Freiburg VS M.gladbach
21:30 Bayern Munich VS B.Dortmund
21:30 Leipzig VS Union Berlin
21:30 FC Koln VS A.Bielefeld
21:30 Hertha Berlin VS Stuttgart
21:30 Bochum VS Augsburg
21:30 Ein.Frankfurt VS Hoffenheim
21:30 Wolfsburg VS Mainz
21:30 Hoffenheim VS Freiburg
21:30 Union Berlin VS Greuther Furth
21:30 B.Dortmund VS Bochum
21:30 M.gladbach VS Leipzig
21:30 B.Leverkusen VS Ein.Frankfurt
21:30 Mainz VS Bayern Munich
21:30 A.Bielefeld VS Hertha Berlin
21:30 Stuttgart VS Wolfsburg
21:30 Augsburg VS FC Koln
21:30 FC Koln VS Wolfsburg
22:30 M.gladbach VS Mainz
22:30 Ein.Frankfurt VS Freiburg
22:30 Union Berlin VS Ein.Frankfurt
22:30 Hoffenheim VS Greuther Furth
23:30 Wolfsburg VS B.Leverkusen
23:30 Augsburg VS Mainz
23:30 Hertha Berlin VS Union Berlin
23:30 M.gladbach VS FC Koln
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 02/04/2022
00:30 Leipzig VS Hoffenheim
00:30 B.Leverkusen VS Leipzig
01:30 Union Berlin 1 - 0 FC Koln
01:30 Stuttgart VS B.Dortmund
20:30 Augsburg 3 - 0 Wolfsburg
20:30 Bayern Munich VS Augsburg
20:30 Wolfsburg VS A.Bielefeld
20:30 Greuther Furth VS M.gladbach
20:30 FC Koln VS Mainz
20:30 Bochum VS B.Leverkusen
20:30 B.Dortmund VS Wolfsburg
20:30 Mainz VS Stuttgart
20:30 Augsburg VS Hertha Berlin
20:30 Freiburg VS Bochum
20:30 A.Bielefeld VS Bayern Munich
20:30 A.Bielefeld 1 - 1 Stuttgart
20:30 Freiburg 1 - 4 Bayern Munich
20:30 Ein.Frankfurt 0 - 0 Greuther Furth
20:30 Hoffenheim 1 - 2 Bochum
20:30 B.Leverkusen 2 - 1 Hertha Berlin
21:30 B.Dortmund 1 - 4 Leipzig
21:30 A.Bielefeld 1 - 1 Stuttgart
21:30 B.Leverkusen 2 - 1 Hertha Berlin
21:30 M.gladbach 1 - 1 Mainz
21:30 Hoffenheim 1 - 2 Bochum
21:30 Freiburg 1 - 4 Bayern Munich
21:30 Ein.Frankfurt 0 - 0 Greuther Furth
21:30 Greuther Furth VS B.Leverkusen
21:30 Freiburg VS M.gladbach
21:30 Bayern Munich VS B.Dortmund
21:30 Leipzig VS Union Berlin
21:30 FC Koln VS A.Bielefeld
21:30 Hertha Berlin VS Stuttgart
21:30 Bochum VS Augsburg
21:30 Ein.Frankfurt VS Hoffenheim
21:30 Wolfsburg VS Mainz
21:30 Hoffenheim VS Freiburg
21:30 Union Berlin VS Greuther Furth
21:30 B.Dortmund VS Bochum
21:30 M.gladbach VS Leipzig
21:30 B.Leverkusen VS Ein.Frankfurt
21:30 Mainz VS Bayern Munich
21:30 A.Bielefeld VS Hertha Berlin
21:30 Stuttgart VS Wolfsburg
21:30 Augsburg VS FC Koln
21:30 FC Koln VS Wolfsburg
21:30 Bayern Munich VS Stuttgart
21:30 Hertha Berlin VS Mainz
21:30 Hoffenheim VS B.Leverkusen
21:30 Leipzig VS Augsburg
22:30 M.gladbach 1 - 1 Mainz
22:30 Ein.Frankfurt VS Freiburg
22:30 Union Berlin VS Ein.Frankfurt
22:30 Hoffenheim VS Greuther Furth
23:30 Augsburg VS Mainz
23:30 Hertha Berlin VS Union Berlin
23:30 M.gladbach VS FC Koln
23:30 B.Dortmund 1 - 4 Leipzig
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 03/04/2022
00:30 Leipzig VS Hoffenheim
00:30 B.Leverkusen VS Leipzig
01:30 Stuttgart VS B.Dortmund
20:30 Augsburg VS Wolfsburg
20:30 Bayern Munich VS Augsburg
20:30 Wolfsburg VS A.Bielefeld
20:30 Greuther Furth VS M.gladbach
20:30 FC Koln VS Mainz
20:30 Bochum VS B.Leverkusen
20:30 B.Dortmund VS Wolfsburg
20:30 Mainz VS Stuttgart
20:30 Augsburg VS Hertha Berlin
20:30 Freiburg VS Bochum
20:30 A.Bielefeld VS Bayern Munich
21:30 Greuther Furth VS B.Leverkusen
21:30 Freiburg VS M.gladbach
21:30 Bayern Munich VS B.Dortmund
21:30 Leipzig VS Union Berlin
21:30 FC Koln VS A.Bielefeld
21:30 Hertha Berlin VS Stuttgart
21:30 Bochum VS Augsburg
21:30 Ein.Frankfurt VS Hoffenheim
21:30 Wolfsburg VS Mainz
21:30 Hoffenheim VS Freiburg
21:30 Union Berlin VS Greuther Furth
21:30 B.Dortmund VS Bochum
21:30 M.gladbach VS Leipzig
21:30 B.Leverkusen VS Ein.Frankfurt
21:30 Mainz VS Bayern Munich
21:30 A.Bielefeld VS Hertha Berlin
21:30 Stuttgart VS Wolfsburg
21:30 Augsburg VS FC Koln
21:30 FC Koln VS Wolfsburg
21:30 Bochum VS A.Bielefeld
21:30 Greuther Furth VS B.Dortmund
21:30 Freiburg VS Union Berlin
21:30 Ein.Frankfurt VS M.gladbach
21:30 Leipzig VS Augsburg
21:30 Bayern Munich VS Stuttgart
21:30 Hertha Berlin VS Mainz
21:30 Hoffenheim VS B.Leverkusen
21:30 B.Leverkusen VS Freiburg
21:30 M.gladbach VS Hoffenheim
22:30 M.gladbach VS Mainz
22:30 Ein.Frankfurt VS Freiburg
22:30 Union Berlin VS Ein.Frankfurt
22:30 Hoffenheim VS Greuther Furth
23:30 Augsburg VS Mainz
23:30 Hertha Berlin VS Union Berlin
23:30 M.gladbach VS FC Koln
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 06/04/2022
00:30 Leipzig VS Hoffenheim
00:30 B.Leverkusen VS Leipzig
01:30 Stuttgart VS B.Dortmund
01:30 Wolfsburg VS Mainz
20:30 Bayern Munich VS Augsburg
20:30 Wolfsburg VS A.Bielefeld
20:30 Greuther Furth VS M.gladbach
20:30 FC Koln VS Mainz
20:30 Bochum VS B.Leverkusen
20:30 B.Dortmund VS Wolfsburg
20:30 Mainz VS Stuttgart
20:30 Augsburg VS Hertha Berlin
20:30 Freiburg VS Bochum
20:30 A.Bielefeld VS Bayern Munich
20:30 Greuther Furth VS B.Leverkusen
20:30 Freiburg VS M.gladbach
20:30 Leipzig VS Union Berlin
20:30 FC Koln VS A.Bielefeld
20:30 Ein.Frankfurt VS Hoffenheim
20:30 Bochum VS Augsburg
21:30 Greuther Furth VS B.Leverkusen
21:30 Freiburg VS M.gladbach
21:30 Bayern Munich VS B.Dortmund
21:30 Leipzig VS Union Berlin
21:30 FC Koln VS A.Bielefeld
21:30 Hertha Berlin VS Stuttgart
21:30 Bochum VS Augsburg
21:30 Ein.Frankfurt VS Hoffenheim
21:30 Wolfsburg VS Mainz
21:30 Hoffenheim VS Freiburg
21:30 Union Berlin VS Greuther Furth
21:30 B.Dortmund VS Bochum
21:30 M.gladbach VS Leipzig
21:30 B.Leverkusen VS Ein.Frankfurt
21:30 Mainz VS Bayern Munich
21:30 A.Bielefeld VS Hertha Berlin
21:30 Stuttgart VS Wolfsburg
21:30 Augsburg VS FC Koln
21:30 FC Koln VS Wolfsburg
21:30 Bochum VS A.Bielefeld
21:30 Greuther Furth VS B.Dortmund
21:30 Freiburg VS Union Berlin
21:30 Ein.Frankfurt VS M.gladbach
21:30 Leipzig VS Augsburg
21:30 Bayern Munich VS Stuttgart
21:30 Hertha Berlin VS Mainz
21:30 Hoffenheim VS B.Leverkusen
21:30 B.Leverkusen VS Freiburg
21:30 Mainz VS Ein.Frankfurt
21:30 B.Dortmund VS Hertha Berlin
21:30 M.gladbach VS Hoffenheim
22:30 Ein.Frankfurt VS Freiburg
22:30 Union Berlin VS Ein.Frankfurt
22:30 Hoffenheim VS Greuther Furth
22:30 Hertha Berlin VS Stuttgart
23:30 Augsburg VS Mainz
23:30 Hertha Berlin VS Union Berlin
23:30 M.gladbach VS FC Koln
23:30 Bayern Munich VS B.Dortmund
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 09/04/2022
00:30 Leipzig VS Hoffenheim
00:30 B.Leverkusen VS Leipzig
01:30 Stuttgart VS B.Dortmund
01:30 Wolfsburg VS Mainz
20:30 Bayern Munich VS Augsburg
20:30 Wolfsburg VS A.Bielefeld
20:30 Greuther Furth VS M.gladbach
20:30 FC Koln VS Mainz
20:30 Bochum VS B.Leverkusen
20:30 B.Dortmund VS Wolfsburg
20:30 Mainz VS Stuttgart
20:30 Augsburg VS Hertha Berlin
20:30 Freiburg VS Bochum
20:30 A.Bielefeld VS Bayern Munich
20:30 Greuther Furth VS B.Leverkusen
20:30 Freiburg VS M.gladbach
20:30 Leipzig VS Union Berlin
20:30 FC Koln VS A.Bielefeld
20:30 Ein.Frankfurt VS Hoffenheim
20:30 Bochum VS Augsburg
21:30 Hoffenheim VS Freiburg
21:30 Union Berlin VS Greuther Furth
21:30 B.Dortmund