Giờ Chủ nhà Tỷ số Khách
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 16/08/2019
14:30 Bayern Munich 2 - 2 Hertha Berlin
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 17/08/2019
09:30 B.Leverkusen vs Paderborn 07
09:30 Wolfsburg vs FC Koln
09:30 B.Dortmund vs Augsburg
09:30 Freiburg vs Mainz
09:30 Wer.Bremen vs Fort.Dusseldorf
12:30 M.gladbach VS Schalke 04
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 18/08/2019
09:30 Ein.Frankfurt VS Hoffenheim
12:00 Union Berlin VS Leipzig
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 23/08/2019
14:30 FC Koln VS B.Dortmund
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 24/08/2019
09:30 Fort.Dusseldorf VS B.Leverkusen
09:30 Mainz VS M.gladbach
09:30 Augsburg VS Union Berlin
09:30 Hoffenheim VS Wer.Bremen
09:30 Paderborn 07 VS Freiburg
10:30 Leipzig VS Ein.Frankfurt
10:30 Mainz VS M.gladbach
10:30 Augsburg VS Union Berlin
10:30 Schalke 04 VS Bayern Munich
10:30 Hertha Berlin VS Wolfsburg
10:30 Hoffenheim VS Wer.Bremen
10:30 FC Koln VS B.Dortmund
10:30 Paderborn 07 VS Freiburg
10:30 Fort.Dusseldorf VS B.Leverkusen
12:30 Schalke 04 VS Bayern Munich
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 25/08/2019
09:30 Leipzig VS Ein.Frankfurt
11:59 Hertha Berlin VS Wolfsburg
12:00 Hertha Berlin VS Wolfsburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 30/08/2019
14:30 M.gladbach VS Leipzig
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 31/08/2019
09:30 Wolfsburg VS Paderborn 07
09:30 Bayern Munich VS Mainz
09:30 Freiburg VS FC Koln
09:30 Schalke 04 VS Hertha Berlin
09:30 B.Leverkusen VS Hoffenheim
10:30 M.gladbach VS Leipzig
10:30 Union Berlin VS B.Dortmund
10:30 Bayern Munich VS Mainz
10:30 Freiburg VS FC Koln
10:30 Schalke 04 VS Hertha Berlin
10:30 B.Leverkusen VS Hoffenheim
10:30 Wolfsburg VS Paderborn 07
10:30 Ein.Frankfurt VS Fort.Dusseldorf
10:30 Wer.Bremen VS Augsburg
12:30 Union Berlin VS B.Dortmund
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 01/09/2019
09:30 Wer.Bremen VS Augsburg
12:00 Ein.Frankfurt VS Fort.Dusseldorf
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 13/09/2019
14:30 Fort.Dusseldorf VS Wolfsburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 14/09/2019
09:30 Union Berlin VS Wer.Bremen
09:30 Augsburg VS Ein.Frankfurt
09:30 Mainz VS Hertha Berlin
09:30 FC Koln VS M.gladbach
09:30 B.Dortmund VS B.Leverkusen
10:30 Hoffenheim VS Freiburg
10:30 Leipzig VS Bayern Munich
10:30 Augsburg VS Ein.Frankfurt
10:30 Mainz VS Hertha Berlin
10:30 FC Koln VS M.gladbach
10:30 Paderborn 07 VS Schalke 04
10:30 B.Dortmund VS B.Leverkusen
10:30 Union Berlin VS Wer.Bremen
10:30 Fort.Dusseldorf VS Wolfsburg
12:30 Leipzig VS Bayern Munich
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 15/09/2019
09:30 Hoffenheim VS Freiburg
11:59 Paderborn 07 VS Schalke 04
12:00 Paderborn 07 VS Schalke 04
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 20/09/2019
14:30 Schalke 04 2 - 1 Mainz
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 21/09/2019
09:30 B.Leverkusen 2 - 0 Union Berlin
09:30 Hertha Berlin 2 - 1 Paderborn 07
09:30 Bayern Munich 4 - 0 FC Koln
09:30 Freiburg 1 - 1 Augsburg
10:30 B.Leverkusen 2 - 0 Union Berlin
10:30 Wer.Bremen 0 - 3 Leipzig
10:30 Hertha Berlin 2 - 1 Paderborn 07
10:30 Schalke 04 2 - 1 Mainz
10:30 Bayern Munich 4 - 0 FC Koln
10:30 Wolfsburg VS Hoffenheim
10:30 Ein.Frankfurt VS B.Dortmund
10:30 M.gladbach VS Fort.Dusseldorf
10:30 Freiburg 1 - 1 Augsburg
12:30 Wer.Bremen 0 - 3 Leipzig
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 22/09/2019
09:30 M.gladbach 2 - 1 Fort.Dusseldorf
12:00 Ein.Frankfurt 2 - 2 B.Dortmund
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 23/09/2019
14:30 Wolfsburg vs Hoffenheim
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 27/09/2019
14:30 Union Berlin VS Ein.Frankfurt
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 28/09/2019
09:30 Paderborn 07 VS Bayern Munich
09:30 Leipzig VS Schalke 04
09:30 Hoffenheim VS M.gladbach
09:30 Mainz VS Wolfsburg
09:30 Augsburg VS B.Leverkusen
10:30 B.Dortmund VS Wer.Bremen
10:30 Fort.Dusseldorf VS Freiburg
10:30 Paderborn 07 VS Bayern Munich
10:30 FC Koln VS Hertha Berlin
10:30 Union Berlin VS Ein.Frankfurt
10:30 Augsburg VS B.Leverkusen
10:30 Leipzig VS Schalke 04
10:30 Hoffenheim VS M.gladbach
10:30 Mainz VS Wolfsburg
12:30 B.Dortmund VS Wer.Bremen
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 29/09/2019
09:30 Fort.Dusseldorf VS Freiburg
12:00 FC Koln VS Hertha Berlin
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 04/10/2019
14:30 Hertha Berlin 3 - 1 Fort.Dusseldorf
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 05/10/2019
09:30 B.Leverkusen 1 - 1 Leipzig
09:30 Freiburg 2 - 2 B.Dortmund
09:30 Bayern Munich 1 - 2 Hoffenheim
09:30 Paderborn 07 1 - 2 Mainz
10:30 M.gladbach VS Augsburg
10:30 Paderborn 07 1 - 2 Mainz
10:30 B.Leverkusen 1 - 1 Leipzig
10:30 Schalke 04 1 - 1 FC Koln
10:30 Ein.Frankfurt VS Wer.Bremen
10:30 Bayern Munich 1 - 2 Hoffenheim
10:30 Wolfsburg VS Union Berlin
10:30 Hertha Berlin 3 - 1 Fort.Dusseldorf
10:30 Freiburg 2 - 2 B.Dortmund
12:30 Schalke 04 1 - 1 FC Koln
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 06/10/2019
07:30 M.gladbach 5 - 1 Augsburg
09:30 Wolfsburg 1 - 0 Union Berlin
12:00 Ein.Frankfurt vs Wer.Bremen
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 18/10/2019
14:30 Ein.Frankfurt 3 - 0 B.Leverkusen
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 19/10/2019
09:30 Leipzig 1 - 1 Wolfsburg
09:30 Fort.Dusseldorf 1 - 0 Mainz
09:30 Union Berlin 2 - 0 Freiburg
09:30 Wer.Bremen 1 - 1 Hertha Berlin
09:30 Augsburg 2 - 2 Bayern Munich
10:30 FC Koln VS Paderborn 07
10:30 Hoffenheim VS Schalke 04
10:30 B.Dortmund 1 - 0 M.gladbach
10:30 Leipzig 1 - 1 Wolfsburg
10:30 Augsburg 2 - 2 Bayern Munich
10:30 Wer.Bremen 1 - 1 Hertha Berlin
10:30 Fort.Dusseldorf 1 - 0 Mainz
10:30 Union Berlin 2 - 0 Freiburg
10:30 Ein.Frankfurt 3 - 0 B.Leverkusen
12:30 B.Dortmund 1 - 0 M.gladbach
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 20/10/2019
09:30 FC Koln 3 - 0 Paderborn 07
12:00 Hoffenheim vs Schalke 04
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 25/10/2019
14:30 Mainz VS FC Koln
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 26/10/2019
09:30 Bayern Munich VS Union Berlin
09:30 Paderborn 07 VS Fort.Dusseldorf
09:30 Schalke 04 VS B.Dortmund
09:30 Hertha Berlin VS Hoffenheim
09:30 Freiburg VS Leipzig
10:30 Bayern Munich VS Union Berlin
10:30 Freiburg VS Leipzig
10:30 M.gladbach VS Ein.Frankfurt
10:30 Schalke 04 VS B.Dortmund
10:30 Hertha Berlin VS Hoffenheim
10:30 Mainz VS FC Koln
10:30 Paderborn 07 VS Fort.Dusseldorf
10:30 B.Leverkusen VS Wer.Bremen
10:30 Wolfsburg VS Augsburg
12:30 B.Leverkusen VS Wer.Bremen
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 27/10/2019
10:30 Wolfsburg VS Augsburg
13:00 M.gladbach VS Ein.Frankfurt
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 01/11/2019
15:30 Hoffenheim 3 - 0 Paderborn 07
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 02/11/2019
10:30 Ein.Frankfurt VS Bayern Munich
10:30 Union Berlin VS Hertha Berlin
10:30 Augsburg VS Schalke 04
10:30 Wer.Bremen VS Freiburg
10:30 B.Leverkusen VS M.gladbach
10:30 Hoffenheim 3 - 0 Paderborn 07
10:30 Leipzig VS Mainz
10:30 B.Dortmund VS Wolfsburg
10:30 Fort.Dusseldorf VS FC Koln
13:30 Union Berlin VS Hertha Berlin
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 03/11/2019
09:30 Fort.Dusseldorf VS FC Koln
12:00 Augsburg VS Schalke 04
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 08/11/2019
14:30 FC Koln 1 - 2 Hoffenheim
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 09/11/2019
09:30 Mainz VS Union Berlin
09:30 Wolfsburg VS B.Leverkusen
09:30 Bayern Munich VS B.Dortmund
09:30 M.gladbach VS Wer.Bremen
09:30 Freiburg VS Ein.Frankfurt
09:30 FC Koln 1 - 2 Hoffenheim
09:30 Schalke 04 VS Fort.Dusseldorf
09:30 Hertha Berlin VS Leipzig
09:30 Paderborn 07 VS Augsburg
12:30 Bayern Munich VS B.Dortmund
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 10/11/2019
07:30 M.gladbach VS Wer.Bremen
09:30 Wolfsburg VS B.Leverkusen
12:00 Freiburg VS Ein.Frankfurt
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 22/11/2019
14:30 B.Dortmund 3 - 3 Paderborn 07
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 23/11/2019
09:30 Ein.Frankfurt VS Wolfsburg
09:30 Hoffenheim VS Mainz
09:30 Union Berlin VS M.gladbach
09:30 Leipzig VS FC Koln
09:30 B.Dortmund 3 - 3 Paderborn 07
09:30 B.Leverkusen VS Freiburg
09:30 Fort.Dusseldorf VS Bayern Munich
09:30 Wer.Bremen VS Schalke 04
09:30 Augsburg VS Hertha Berlin
12:30 Leipzig VS FC Koln
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 24/11/2019
09:30 Augsburg VS Hertha Berlin
12:00 Hoffenheim VS Mainz
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 29/11/2019
14:30 Schalke 04 2 - 1 Union Berlin
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 30/11/2019
09:30 Hoffenheim 1 - 1 Fort.Dusseldorf
09:30 Paderborn 07 2 - 3 Leipzig
09:30 Hertha Berlin 1 - 2 B.Dortmund
09:30 Wolfsburg VS Wer.Bremen
09:30 Bayern Munich VS B.Leverkusen
09:30 Schalke 04 2 - 1 Union Berlin
09:30 M.gladbach VS Freiburg
09:30 FC Koln 1 - 1 Augsburg
09:30 Mainz VS Ein.Frankfurt
12:30 Bayern Munich 1 - 2 B.Leverkusen
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 01/12/2019
09:30 M.gladbach 4 - 2 Freiburg
12:00 Wolfsburg VS Wer.Bremen
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 02/12/2019
14:30 Mainz vs Ein.Frankfurt
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 06/12/2019
14:30 Ein.Frankfurt 2 - 2 Hertha Berlin
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 07/12/2019
09:30 Ein.Frankfurt 2 - 2 Hertha Berlin
09:30 M.gladbach VS Bayern Munich
09:30 Union Berlin VS FC Koln
09:30 Wer.Bremen VS Paderborn 07
09:30 Augsburg VS Mainz
09:30 B.Dortmund VS Fort.Dusseldorf
09:30 Leipzig VS Hoffenheim
09:30 Freiburg VS Wolfsburg
12:30 B.Leverkusen VS Schalke 04
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 08/12/2019
09:30 Union Berlin VS FC Koln
12:00 Wer.Bremen VS Paderborn 07
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 13/12/2019
14:30 Hoffenheim 2 - 4 Augsburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 14/12/2019
09:30 Hertha Berlin vs Freiburg
09:30 FC Koln vs B.Leverkusen
09:30 Bayern Munich vs Wer.Bremen
09:30 Mainz vs B.Dortmund
09:30 Paderborn 07 vs Union Berlin
12:30 Fort.Dusseldorf VS Leipzig
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 15/12/2019
09:30 Wolfsburg VS M.gladbach
12:00 Schalke 04 VS Ein.Frankfurt
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 17/12/2019
12:30 Wer.Bremen 0 - 5 Mainz
14:30 B.Dortmund 3 - 3 Leipzig
14:30 Augsburg 3 - 0 Fort.Dusseldorf
14:30 Union Berlin 0 - 2 Hoffenheim
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 18/12/2019
09:30 M.gladbach VS Paderborn 07
09:30 Union Berlin 0 - 2 Hoffenheim
09:30 B.Dortmund 3 - 3 Leipzig
09:30 Freiburg VS Bayern Munich
09:30 B.Leverkusen VS Hertha Berlin
09:30 Ein.Frankfurt VS FC Koln
09:30 Wer.Bremen 0 - 5 Mainz
09:30 Augsburg 3 - 0 Fort.Dusseldorf
09:30 Wolfsburg VS Schalke 04
12:30 B.Leverkusen 0 - 1 Hertha Berlin
14:30 M.gladbach vs Paderborn 07
14:30 Wolfsburg vs Schalke 04
14:30 Ein.Frankfurt vs FC Koln
14:30 Freiburg vs Bayern Munich
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 20/12/2019
14:30 Hoffenheim 2 - 1 B.Dortmund
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 21/12/2019
09:30 FC Koln VS Wer.Bremen
09:30 Leipzig VS Augsburg
09:30 Paderborn 07 VS Ein.Frankfurt
09:30 Fort.Dusseldorf VS Union Berlin
09:30 Mainz VS B.Leverkusen
09:30 Bayern Munich VS Wolfsburg
09:30 Schalke 04 VS Freiburg
12:30 Hertha Berlin VS M.gladbach
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 22/12/2019
09:30 Fort.Dusseldorf VS Union Berlin
12:00 Paderborn 07 VS Ein.Frankfurt
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 17/01/2020
14:30 Schalke 04 2 - 0 M.gladbach
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 18/01/2020
09:30 Fort.Dusseldorf VS Wer.Bremen
09:30 Augsburg VS B.Dortmund
09:30 Leipzig VS Union Berlin
09:30 Hertha Berlin VS Bayern Munich
09:30 Paderborn 07 VS B.Leverkusen
09:30 Schalke 04 2 - 0 M.gladbach
09:30 Hoffenheim VS Ein.Frankfurt
09:30 FC Koln VS Wolfsburg
09:30 Mainz VS Freiburg
12:30 Leipzig VS Union Berlin
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 19/01/2020
09:30 Hertha Berlin VS Bayern Munich
12:00 Paderborn 07 VS B.Leverkusen
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 24/01/2020
14:30 B.Dortmund 5 - 1 FC Koln
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 25/01/2020
09:30 Ein.Frankfurt VS Leipzig
09:30 Wer.Bremen VS Hoffenheim
09:30 Wolfsburg VS Hertha Berlin
09:30 B.Dortmund 5 - 1 FC Koln
09:30 M.gladbach VS Mainz
09:30 Bayern Munich VS Schalke 04
09:30 Freiburg VS Paderborn 07
09:30 B.Leverkusen VS Fort.Dusseldorf
09:30 Union Berlin VS Augsburg
12:30 Bayern Munich VS Schalke 04
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 26/01/2020
09:30 Wer.Bremen VS Hoffenheim
12:00 B.Leverkusen VS Fort.Dusseldorf
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 31/01/2020
14:30 Hertha Berlin 0 - 0 Schalke 04
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 01/02/2020
09:30 Hertha Berlin 0 - 0 Schalke 04
09:30 Leipzig VS M.gladbach
09:30 Fort.Dusseldorf 1 - 1 Ein.Frankfurt
09:30 Hoffenheim 2 - 1 B.Leverkusen
09:30 FC Koln VS Freiburg
09:30 Augsburg 2 - 1 Wer.Bremen
09:30 Mainz 1 - 3 Bayern Munich
09:30 B.Dortmund 5 - 0 Union Berlin
09:30 Paderborn 07 VS Wolfsburg
12:30 Leipzig VS M.gladbach
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 02/02/2020
09:30 FC Koln VS Freiburg
12:00 Paderborn 07 VS Wolfsburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 07/02/2020
14:30 Ein.Frankfurt 5 - 0 Augsburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 08/02/2020
09:30 B.Leverkusen VS B.Dortmund
09:30 Freiburg VS Hoffenheim
09:30 M.gladbach VS FC Koln
09:30 Schalke 04 VS Paderborn 07
09:30 Bayern Munich VS Leipzig
09:30 Wolfsburg VS Fort.Dusseldorf
09:30 Ein.Frankfurt 5 - 0 Augsburg
09:30 Wer.Bremen VS Union Berlin
09:30 Hertha Berlin VS Mainz
12:30 B.Leverkusen VS B.Dortmund
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 09/02/2020
09:30 M.gladbach VS FC Koln
12:00 Bayern Munich VS Leipzig
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 14/02/2020
14:30 B.Dortmund 4 - 0 Ein.Frankfurt
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 15/02/2020
09:30 FC Koln VS Bayern Munich
09:30 Augsburg 1 - 1 Freiburg
09:30 Paderborn 07 1 - 2 Hertha Berlin
09:30 B.Dortmund 4 - 0 Ein.Frankfurt
09:30 Mainz VS Schalke 04
09:30 Leipzig 3 - 0 Wer.Bremen
09:30 Union Berlin 2 - 3 B.Leverkusen
09:30 Fort.Dusseldorf VS M.gladbach
09:30 Hoffenheim 2 - 3 Wolfsburg
12:30 Fort.Dusseldorf VS M.gladbach
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 16/02/2020
09:30 FC Koln VS Bayern Munich
12:00 Mainz VS Schalke 04
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 21/02/2020
14:30 Bayern Munich 3 - 2 Paderborn 07
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 22/02/2020
09:30 Bayern Munich 3 - 2 Paderborn 07
09:30 B.Leverkusen VS Augsburg
09:30 Schalke 04 VS Leipzig
09:30 Wer.Bremen 0 - 2 B.Dortmund
09:30 Hertha Berlin 0 - 5 FC Koln
09:30 Ein.Frankfurt VS Union Berlin
09:30 M.gladbach 1 - 1 Hoffenheim
09:30 Freiburg 0 - 2 Fort.Dusseldorf
09:30 Wolfsburg VS Mainz
12:30 Schalke 04 0 - 5 Leipzig
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 23/02/2020
09:30 B.Leverkusen 2 - 0 Augsburg
12:00 Wolfsburg VS Mainz
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 24/02/2020
14:30 Ein.Frankfurt vs Union Berlin
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 28/02/2020
14:30 Fort.Dusseldorf VS Hertha Berlin
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 29/02/2020
09:30 Augsburg VS M.gladbach
09:30 Hoffenheim VS Bayern Munich
09:30 Union Berlin VS Wolfsburg
09:30 Wer.Bremen VS Ein.Frankfurt
09:30 Fort.Dusseldorf VS Hertha Berlin
09:30 B.Dortmund VS Freiburg
09:30 Mainz VS Paderborn 07
09:30 FC Koln VS Schalke 04
09:30 Leipzig VS B.Leverkusen
12:30 FC Koln VS Schalke 04
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 01/03/2020
07:30 Union Berlin VS Wolfsburg
09:30 Leipzig VS B.Leverkusen
12:00 Wer.Bremen VS Ein.Frankfurt
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 06/03/2020
14:30 Paderborn 07 VS FC Koln
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 07/03/2020
09:30 Mainz VS Fort.Dusseldorf
09:30 B.Leverkusen VS Ein.Frankfurt
09:30 Wolfsburg VS Leipzig
09:30 M.gladbach VS B.Dortmund
09:30 Paderborn 07 VS FC Koln
09:30 Hertha Berlin VS Wer.Bremen
09:30 Freiburg VS Union Berlin
09:30 Bayern Munich VS Augsburg
09:30 Schalke 04 VS Hoffenheim
12:30 M.gladbach VS B.Dortmund
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 08/03/2020
10:30 Bayern Munich VS Augsburg
13:00 Mainz VS Fort.Dusseldorf
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 11/03/2020
13:30 M.gladbach VS FC Koln
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 13/03/2020
15:30 Fort.Dusseldorf VS Paderborn 07
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 14/03/2020
10:30 Fort.Dusseldorf VS Paderborn 07
10:30 Leipzig VS Freiburg
10:30 B.Dortmund VS Schalke 04
10:30 Hoffenheim VS Hertha Berlin
10:30 FC Koln VS Mainz
10:30 Augsburg VS Wolfsburg
10:30 Union Berlin VS Bayern Munich
10:30 Ein.Frankfurt VS M.gladbach
10:30 Wer.Bremen VS B.Leverkusen
13:30 Union Berlin VS Bayern Munich
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 15/03/2020
10:30 Ein.Frankfurt VS M.gladbach
13:00 Augsburg VS Wolfsburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 16/03/2020
15:30 Wer.Bremen VS B.Leverkusen
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 20/03/2020
15:30 Mainz VS Leipzig
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 21/03/2020
10:30 FC Koln VS Fort.Dusseldorf
10:30 Paderborn 07 VS Hoffenheim
10:30 Hertha Berlin VS Union Berlin
10:30 Schalke 04 VS Augsburg
10:30 Bayern Munich VS Ein.Frankfurt
10:30 Freiburg VS Wer.Bremen
10:30 Wolfsburg VS B.Dortmund
10:30 Mainz VS Leipzig
10:30 M.gladbach VS B.Leverkusen
13:30 Hertha Berlin VS Union Berlin
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 22/03/2020
08:30 M.gladbach VS B.Leverkusen
10:30 Bayern Munich VS Ein.Frankfurt
13:00 Wolfsburg VS B.Dortmund
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 04/04/2020
10:30 B.Dortmund VS Bayern Munich
10:30 Wer.Bremen VS M.gladbach
10:30 Augsburg VS Paderborn 07
10:30 Leipzig VS Hertha Berlin
10:30 Ein.Frankfurt VS Freiburg
10:30 Fort.Dusseldorf VS Schalke 04
10:30 Union Berlin VS Mainz
10:30 Hoffenheim VS FC Koln
10:30 B.Leverkusen VS Wolfsburg
Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Đức ngày 11/04/2020
10:30 M.gladbach VS Union Berlin
10:30 Hertha Berlin VS Augsburg
10:30 Schalke 04 VS Wer.Bremen
10:30 FC Koln VS Leipzig
Bảng xếp hạng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây